Financiranje medija

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Promina

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Pravna služba Općina Promina, Općina Promina

Poštovani,
u skladu s Vašim zahtjevom u privitku dostavljam traženu informaciju, uz ispriku zbog kašnjenja do kojeg je došlo zbog opsega tekućih poslova:

Radio Drniš (Općina Promina je suosnivač i ima udio u temeljnom kapitalu društva)
2016. 20.000,00 kn
2017. 20.000,00 kn

Alfa-2 d.o.o. - društvo koje objavljuje "Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" koje je službeno glasilo Općine
2016. 20.650,00 kn
2017. 15.050,00 kn

Šibenski list d.o.o. - lokalno glasilo u kojem Općina objavljuje oglase sukladno propisima, primjerice objavu javne rasprave u postupku donošenja prostornog plana uređenja Općine
2016. 3.602,50 kn
2017. 3.500,00 kn

U slučaju potrebe za dodatnim podacima, stojim Vam na raspolaganju.

S poštovanjem,
Senka Knežević
službenica za informiranje

prikazati citirane dijelove