Financiranje političkih stranaka

Stjepan Zlodi je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Varaždinska županija kao dio skupine poslane na 15 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Varaždinska županija

Poštovani,

molim vas da mi dostavite informaciju o redovitom financiranju političkih stranaka u Županijskoj skupštini. Koliko stranke dobivaju za svakog člana (ima li razlike između muških i ženskih) u jednoj godini, po kojim kriterijima i u kojim vremenski intervalima?

Koliki je bio taj iznos u prošlom mandatu, da li se je mijenjao i kad je donesena najnovija odluka o financiranju.

S poštovanjem,

Stjepan Zlodi

Biserka Kozulić,

6 privitaka

Poštovani gospodine Zlodi,

U privitku Vam dostavljamo tražene informacije.

 

Službenik za informiranje

Milivoj Težački,mag.iur.