gradnja Parcela M2 južno od Autobusnog kolodvora - prostor izmedju VMD naselja Strojarska, Ul. grada Vukovara 239a i Autobusnog kolodvora

Laura B. Faller je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Grad Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Grad Zagreb trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva požurnicu.

Laura B. Faller

Za: GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET -Sektor za postupak izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja',

(PREDMET: Primjedbe, ponovna javna rasprava o Generalnog urbanističkom planu grada Zagreba za prostor Parcela M2 južno od Autobusnog kolodvora - građevna čestica površine cca 4300 m2 (koja se osniva od dijelova k.č.br. 343/3 i 335/1 k.č.br. 343/3 i 335/1, te građevna čestica površine cca 3430 m2 (koja se osniva od dijelova k.č.br. 335/1, 342/1, 343/1, 343/3, 343/4 i 344/1 k.o. Trnje)

Poštovani,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, te ostalih zakona
i propisa RH relevantnih za dolje opisanu situaciju, lijepo molimo
da nam se dostavi informacija o sljedecem:

Zanimalo bi me, vezano uz planiranu izgradnju poslovne građevine i za uređenje javnog parka, a sve na prostoru koji je GUP-om grada Zagreba određen kao "gradski projekt", odnosno za sljedeće lokacije (Strojarska i Ul. Grada Vukovara u Zagrebu):
1)- javna parkovna površina smještena na građevnoj čestici površine cca 3430 m2 (koja se osniva od dijelova k.č.br. 335/1, 342/1, 343/1, 343/3, 343/4 i 344/1, sve k.o. Trnje)
2) n- poslovna građevina smještena na građevnoj čestici površine cca 4300 m2 (koja se osniva od dijelova k.č.br. 343/3 i 335/1 obje k.o. Trnje) s uredski prostorima, vidikovcem i hotelskim dijelom s pratećim sadržajima, smještenima u 4 podzemne etaže i 26 nadzemnih etaža (P+25) u sjevernom dijelu (uredski dio), odnosno 16 nadzemnih etaža (P+15) u južnom dijelu (hotelski dio).

Zanimalo bi me jesu li za gore opisane građevine tj. tzv. ‘gradski projekt’ zaprimljeni zahtjevi za izdavanje građevinskih dozvola? Jesu li građevinske dozvole izdane?

Što se dogodilo s primjedbom koju smo, kao grupa od 20 građana, u službenom roku za javnu raspravu za GUP, 2016. bili pismenim putem poslali na adresu 'GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET -Sektor za postupak izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja', vezano uz ponovnu javnu raspravu i iskazivanje našeg protivljenja ideji gradnje tako visokih objekata u našem neposrednom susjedstvu?

Je li važenje obiju lokacijskih dozvola je koje je trajalo do 29.08., odnosno do 07.09.2016 kasnije produženo? Ako da, do kada?

Je li u sklopu te planirane gradnje planirana i cesta u neposrednoj blizini stambenih zgrada na adresama Ul. Grada Vukovara 239,239a, te A. Marina Držića 6 i 8?

Buduci da se radi o relativno starim stambenim zgradama u
susjedstvu spomenutog terena (gradjene 1950-tih godina 20.st), te
da je u zgradi na adresi Av.Marina Drzica 6 vec doslo do napuknuca
zida koji je okrenut bas prema gore opisanoj povrsini gdje je
navodno planirana gradnja, opravdano smo, kao suvlasnici i susjedi,
zabrinuti da bi gradnja na toj povrsini mogla uzrokovati
daljnja ostecenja i ugrozavanje stabilnosti stambenih zgrada u
Av.Marina Drzica 6, te zgrada u Ul. Grada Vukovara 239 i 239a. Kao
susjedima spomenute cestice, odgovaralo bi nam da tamo ne bude
gradnje nikakvih visokih gradjevina i da na tom terenu ostane
zelena povrsina, koja bi se eventualno uredila kao setaliste i
javni park. Kome se, kao 'prvi susjedi' u odnosu na gore opisanu
teren, mozemo obratiti za pomoc i dodatne informacije? Srdacan
pozdrav i unaprijed hvala na brzom odgovoru.

Svoje smo primjedbe, kako je ranije navedeno, kao grupa od 20-tak stanara, u pisanom obliku tijekom 2016. bili dostavili i na adresu 'GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET -Sektor za postupak izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja', za psotupak 'Ponovna javna rasprava o Generalnog urbanističkom planu grada Zagreba za prostor Parcela M2 južno od autobusnog kolodvora'.

Jasno smo izrazili da smo protiv gradnje tako velike zgrade na spomenutoj M2 parceli, te da se protivimo izdavanju građevinske dozvole za gore opisane građevine, no nikada nismo dobili odgovor. Lijepo opet molim i za odgovor na pitanje što se zbilo s našom ranije spomenutom primjedbom.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija te
podataka koje sam u vezi mojeg ranijeg upita dobila od administratora
portala 'Imam pravo znati', molim da mi se dostavi informacija preko
portala 'Imam pravo znati' na njihovu e-mail adresu, zato da odgovor bude javno dostupan
kako bi ga i ostali, za ovu temu zainteresirani građani, mogli
pročitati. Unaprijed hvala i srdačan pozdrav!

S poštovanjem,

Laura B. Faller

Ana Gojanović-Rakić, Grad Zagreb

Poštovana gospođo Faller,

temeljem članka 23. stavka 1. točke 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15, dalje: Zakon), Vaš se podnesak ne smatra zahtjevom u smislu članka 18. stavka 5. Zakona („Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije)“ , te Vas, nastavno na Vaš upit, upućujem na Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet: [e-mail adresa]

S poštovanjem,

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

prikazati citirane dijelove

Ana Gojanović-Rakić, Grad Zagreb

Poštovani,

prosljeđujem Vam upit gđe Faller, s obzirom da se isti, temeljem članka 23. stavka 1. točke 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15), ne smatra zahtjevom za pristup informacijama.

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

prikazati citirane dijelove

Administrator Miroslav je ostavio/la bilješku ()

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom slučaju možete podnijeti žalbu Povjereniku za informiranje u roku 15 dana nakon isteka roka za odgovor.

Kako bismo vam olakšali, kreirali smo online obrazac za pisanje žalbe u slučaju šutnje administracije na http://legal.imamopravoznati.org/ppi_zal...

Obrazac na gore navedenom linku ispunite u internetskom pregledniku, pritisnite tipku za printanje, ispišite na papir te prije slanja na navedenu adresu vlastoručno potpišite žalbu i priložite korespodenciju s ove stranice.

Korespodenciju preuzmite klikom na link "Preuzmite svu korespondenciju u zip datoteci" ispod ovog zahtjeva.

Ukoliko niste u roku za žalbu mogli napisati žalbu, predlažem da pošaljete predstavku radi kršenja zakonskih rokova, putem online obrasca:
https://imamopravoznati.typeform.com/to/...

Želimo vam uspješno rješavanje vašeg zahtjeva!