IGH-ova analiza pregleda savskih prijelaza

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Grad Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Grad Zagreb

Postovani,
Ljubazno vas molim dostavu analize o mostovima u Zagrebu koju je izradila tvrtka Institut gradevinarstva Hrvatske (IGH).

Iz teksta je razvidno da je IGH napravio analizu šestogodišnjeg pregleda svih zagrebačkih mostova a kojim je dijagnosticirano stanje svih prijelaza preko Save:
http://www.poslovni.hr/hrvatska/za-sanac...

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
[osobni podatak uklonjen]

Miroslav Schlossberg

Za: Grad Zagreb

Postovani,
Kako je istekao rok za odgovor a nisam zaprimio vas odgovor - ljubazno vas podsjecam da je potrebno odgovoriti u zakonskom roku (15 dana) odnosno produziti rok za odgovor.

Molim vas potvrdite primitak ove poruke.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg

Za: Grad Zagreb

Poštovana službenica za informiranje,
Hvala vam na rješenju dostavljenom poštanskim putem:
https://app.box.com/s/r6cnxkprr549y1b67j...

Klasa 008-02/18-002/454
Urbroj 251-02-02/015-18-9
od 30.11.2018.

Ukoliko je moguće ubuduće možete rješenje dostaviti i ovako digutalnim putem uz izuzimanje osobnih podataka ili obavijest o statusu predmeta putem emaila kako bi lakše bilo zatvoriti predmet putem portala Imamo pravo znati.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg

Za: Grad Zagreb

U Zagrebu 18.12.2018

POVJERENIKU ZA INFORMIRANJE

Jurišićeva 19
10 000 Zagreb

ŽALITELJ: Miroslav Schlossberg

TIJELO: Grad Zagreb
Trg Stjepana Radića 1
10000 Zagreb

Ž A L B A

protiv rješenja tijela javne vlasti Grad Zagreb (dalje u tekstu: tijelo javne vlasti) u predmetu ostvarivanja
prava na pristup informacijama.

Dokazi:

1. Korespodencija po predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama koja uključuje zahtjev za
pravo na pristup informacijama od 10.11.2018, poslan elektroničkim putem
http://imamopravoznati.org/request/igh_o...

2. Rješenje tijela javne vlasti KLASA: 008-02/18-002/454, URBOJ: 251-02-02/015-18-9, od 30.11.2018.

I. Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), žalitelj je tijelu javne
vlasti dana 10.11.2018 godine podnio uredan zahtjev za pravo na pristup informacijama (dalje u
tekstu: zahtjev) u kojem je od tijela javne vlasti tražena dostava informacija:
Ljubazno vas molim dostavu analize o mostovima u Zagrebu koju je
izradila tvrtka Institut gradevinarstva Hrvatske (IGH).
Iz teksta je razvidno da je IGH napravio analizu šestogodišnjeg
pregleda svih zagrebačkih mostova a kojim je dijagnosticirano
stanje svih prijelaza preko Save:
http://www.poslovni.hr/hrvatska/za-sanac...

D o k a z : korespodencija po predmetu za pravo na pristup informacijama od 10.11.2018

II. Dana 30.11.2018 godine tijelo javne vlasti dostavlja rješenje u kojem u bitnome navodi:
Provedenim testom razmjernosti i javnog interesa (cl.16. st.1 ZPPI-a) utvrdeno je da u
konkretnom zahtjevu za ostvarivanje prava na pristup informacijama ne prevladava javni interes
u odnosu na stetu po zasticene interese. Kako u Zakonu o kriticnim infrastrukturama (NN56/13)
clanak 3 stoji da su "Nacionalne kriticne infrastrukture sustavi, mreze i objekti od nacionalne
vaznosti ciji prekid djelovanja ili prekid isporuke roba ili usluga moze imati ozbiljne posljedice
na nacionalnu sigurnost, zdravlje i zovote ljudi, imovinu i okolis, sigurnost i ekonomsku
stabilnost i neprekidno funkcioniranje vlasti: te u clanku 4. da "Sektori nacionalnih kriticnih
infrastruktura mogu biti medu ostalim i promet (cestovni, zeljeznicki, zracni, pomorski i promet
unutarnjim plovnim putovima", nastavno na clanak 2. istog Zakona, objavljivanjem trazenih
podataka koji se navode kao podaci o kriticnoj infrastrukturi moze se smatrati da bi nastala steta
po zasticene interese.

D o k a z : rješenje tijela javne vlasti KLASA: 008-02/18-002/454, URBOJ: 251-02-02/015-18-9, od 30.11.2018

III. Žalitelj se ne slaže s navedenom u rješenju tijela javne vlasti od 30.11.2018:
Žalitelj se ne slaže s navodima tijela. Tijelo je osporavanim rješenjem odbio pristup informaciji
koja ocjenjuje stanje infrastrukture, stabilnosti i opasnosti po život. Odbijanjem pristupa
informaciji, tijelo želi prikriti otkrivene činjenice u postupku istraživanja. Kako je istraživanje
plaćeno iz proračuna - javnog novca, pravo je građana da budu upoznati s otkrivenim. Tijelo ne
može zabraniti pristup istraživanju na temelju toga jer se u dokumentu spominje nacinalno
kritična infrastruktura - tada bi se na taj način zabranio pristup i ostalim općim i detaljnim
informacijama vezane uz mostove - što nije slučaj. Očito se radi o prikrivanju važnih informacija.

IV. Tijelo javne vlasti dostavilo je rješenje 20 dana nakon uredno poslanog zahtjeva. Žalitelj
napominje da je tijelo javne vlasti prekoračilo rok za rješavanje predmeta po Zakonu o pravu na
pristup informacijama (15 dana).

D o k a z : rješenje tijela javne vlasti KLASA: 008-02/18-002/454, URBOJ: 251-02-02/015-18-9, od 30.11.2018

V. U zakonskom roku 15 dana nakon isteka roka za rješenje računajući od dana dostave zahtjeva za
pravo na pristup informacijama, žalitelj dostavlja ovu žalbu protiv rješenja.

VI. Budući da tijelo javne vlasti nije postupilo u skladu s odredbama članka 23. Zakona o pravu na
pristup informacijama, predlažem Povjereniku za informiranje da

o d l u č i :

1. Žalba se uvažava.
2. Nalaže se tijelu javne vlasti da u roku 15 dana omogući pristup zatraženoj informaciji u skladu sa
Zakonskim propisima.
3. Moli se Povjerenik za informiranje da izvrši nenajavljeni inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o
pravu na pristup informacijama na lokaciji tijela javne vlasti.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
(potpisana zalba dostavljena odvojeno)

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

1 privitaka

  • Attachment

    1851 125 Rje enje Grad Zagreb alba Povjereniku za informiranje protiv rje enja Grada Zagreba IGH ova analiza pregleda savskih prijelaza.pdf

    127K Download View as HTML

Poštovani,

Slijedom Vašeg traženja potvrđujem primitak žalbe, dana 19. prosinca 2018. godine.

S poštovanjem

Sonja Jasić Kovačić
Službenik za informiranje

Ured gradonačelnika
Trg stjepana Radića 1, Zagreb

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Postovani,
Zaprimio sam rjesenje Povjerenika za informiranje

klasa UP/II-008-07/19-01/902
urbroj 401-01/10-20-4
15. lipnja 2020.

kojim se ponistava rjesenje Grada Zagreba od 30.11.2018. te se odobrava pristup CD-u koji sadrzi IGH analizu mostova.

Ljubazno vas molim dostavu trazenih podataka, a ukoliko imate problem s uploadom dokumentacije zbog velicine, mozete pokusati uplodati na neki od popularnih upload servisa ili na web server Grada Zagreba / data.zagreb.hr.

U iscekivanju vaseg odgovora!

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Rjesenje Povjerenika za informiranje

klasa UP/II-008-07/19-01/902
urbroj 401-01/10-20-4
15. lipnja 2020.

Sken: https://app.box.com/s/2srigc2hddc8m2eady...

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani,

točkom 3. dispozitiva rješenja Povjerenika KLASA: UP/II-008-07/19-01/902 od 15. lipnja 2020., naloženo je Gradu Zagrebu da postupi sukladno točki 2. dispozitiva u roku od 8 dana od dana pravomoćnosti rješenja.

Kako je Grad Zagreb protiv predmetnog rješenja pokrenuo upravni spor, isto nije postalo pravomoćno.

Po donošenju presude i sukladno istoj, postupiti će se u spisu predmeta.

Lp,

Grad Zagreb
www.zagreb.hr

Senka Čehaja, dipl.iur.
Službenica za informiranje

T. +38516166088

A: Trg Stjepana Radića 1
    10 000 Zagreb, Hrvatska

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Poštovani,
Dana 8. prosinca 2020. Visoki upravni sud Republike Hrvatske presudio je da se odbija tužbeni zahtjev Grada Zagreba protiv rješenja Povjerenika za informiranje, poslovni broj UsII/235/20-5 (sken https://app.box.com/s/ht9rgbf6196cfjppfj...).

Molim vas dostavu podataka o mostovima digitalnim putem a kako je izrečeno rješenjem Povjerenika za informiranje klasa UP/II-008-07/19-01/902, urbroj 401-01/10-20-4 od 15. lipnja 2020. i to u roku 8 dana od dana pravomoćnosti rješenja. Ukoliko nemate način za upload traženih podataka, javite odgovorom na ovaj email pa ću vam osigurati server za upload podataka.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani,

informacija vam je dostavljena putem pošte, na CD-u kako je i zaprimljena od nadležnog ureda.

Lp,

Senka Čehaja, dipl.iur.
Ured gradonačelnika
Službenica za informiranje

T. +38516166088

A: Trg Stjepana Radića 1
    10 000 Zagreb, Hrvatska

prikazati citirane dijelove

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani,

obzirom da će pošta ići tek danas ujutro, ukoliko želite možete u ponedjeljak ujutro, u terminu koji vam odgovara, doći osobno i podići informaciju.

Lp,

Senka Čehaja, dipl.iur.
Ured gradonačelnika
Službenica za informiranje

T. +38516166088

A: Trg Stjepana Radića 1
    10 000 Zagreb, Hrvatska

prikazati citirane dijelove

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Nema problema, mozete poslati jer necu moci u skoro vrijeme do centra.

Hvala vam!

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Dogovoreno.

Lp,

Senka Čehaja, dipl.iur.
Ured gradonačelnika
Službenica za informiranje

T. +38516166088

A: Trg Stjepana Radića 1
    10 000 Zagreb, Hrvatska

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

CD je stigao poštanskim putem - čim nađem CD/DVD-ROM koji radi, uplodati ću podatke, zapratite za nove informacije.

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Elaborati dostavljeni na CD-u uplodani su na link:
https://app.box.com/s/91u066yo9fcqage5yn...
(cca 100 MB sve skupa)