Informacija o dopuštenju za izgradnju crpne stanice i cjevovoda na pomorskom dobru za potrebe privatne tvrtke

Zahtjev za pristup informacijama od Dušica Radojčić za Grad Pula

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Dušica Radojčić

Za: Grad Pula

Na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj 24.10.2017. pod točkom 5. usvojena je Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog koristenja - crpljenja morske vode za potrebe uzgoja riba i morskih organizama na lokaciji "Verudela“ u Puli temeljem Zakljucka o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog koristenja – crpljenja morske vode za potrebe uzgoja riba i morskih organizama na lokaciji „Verudela“ u Puli, klasa: UP/I 342-01/17-01/10, urbroj:2168/01-01-02-01-0019-17-5 od 22. rujna 2017.
U Studiji gospodarske opravdanosti davanja koncesije za potrebe uzgoja riba i morskih organizama i Aquariumu Pula d.o.o. iz srpnja 2017. , koja se nalazi u prilogu spomenute Odluke Gradskog vijeća, spominje se samo koncesija na crpljenje morske vode no ne i crpna stanica, neophodni preduvjet za davanje koncesije. Crpna stanica izgrađena na pomorskom dobru s pripadajućim cjevovodom duljine 35 metara u moru, „dok je onaj koji spaja crpnu stanicu i utvrdu ukopan u zemlju”. U Odluci ni u Sudiji se ne spominje čije je ona vlasništvo i na temelju čega je omogućena njena izgradnja na pomorskom dobru. Građevine i drugi objekti na pomorskom dobru, koji su trajno povezani s pomorskim dobrom smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, s time da se na pomorskom dobru ne može se stjecati pravo vlasništva ni druga stvarna prava po bilo kojoj osnovi.

Molimo da nam u elektroničkom obliku dostavite sljedeće:

- dozvolu za izgradnju crpne stanice na pomorskom dobru (lokacija «Havajska plaža») s pripadajućim cjevovodom duljine 35 metara u moru te dijela koji je ukopan u zemlju od crpne stanice dijelom na pomorskom dobru i dijelom na kopnu do utvrde na Verudeli

- informaciju o vlasništvu crpne stanice i pripadajućeg cjevovoda u moru kao i onog na kopnu od crpne stanice do utvrde na Verudeli

- informaciju o tome tko je izveo i financirao radove izgradnje kopnenog i podmorskog cjevovoda te izgradnje crpne stanice

- informaciju o provedenom postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš temeljem stavka 9.10. Priloga II. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš

S poštovanjem,

Dušica Radojčić

Adelka Klančar, Grad Pula

1 privitaka

--------------------------------------------------------------------------

Za: Grad Pula

Na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj 24.10.2017. pod
točkom 5. usvojena je Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru
u svrhu gospodarskog koristenja - crpljenja morske vode za potrebe
uzgoja riba i morskih organizama na lokaciji "Verudela“ u Puli
temeljem Zakljucka o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju
koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog koristenja –
crpljenja morske vode za potrebe uzgoja riba i morskih organizama
na lokaciji „Verudela“ u Puli, klasa: UP/I 342-01/17-01/10,
urbroj:2168/01-01-02-01-0019-17-5 od 22. rujna 2017.
U Studiji gospodarske opravdanosti davanja koncesije za potrebe
uzgoja riba i morskih organizama i Aquariumu Pula d.o.o. iz srpnja
2017. , koja se nalazi u prilogu spomenute Odluke Gradskog vijeća,
spominje se samo koncesija na crpljenje morske vode no ne i crpna
stanica, neophodni preduvjet za davanje koncesije. Crpna stanica
izgrađena na pomorskom dobru s pripadajućim cjevovodom duljine 35
metara u moru, „dok je onaj koji spaja crpnu stanicu i utvrdu
ukopan u zemlju”. U Odluci ni u Sudiji se ne spominje čije je ona
vlasništvo i na temelju čega je omogućena njena izgradnja na
pomorskom dobru. Građevine i drugi objekti na pomorskom dobru, koji
su trajno povezani s pomorskim dobrom smatraju se pripadnošću
pomorskog dobra, s time da se na pomorskom dobru ne može se
stjecati pravo vlasništva ni druga stvarna prava po bilo kojoj
osnovi.

Molimo da nam u elektroničkom obliku dostavite sljedeće:

- dozvolu za izgradnju crpne stanice na pomorskom dobru (lokacija
«Havajska plaža») s pripadajućim cjevovodom duljine 35 metara u
moru te dijela koji je ukopan u zemlju od crpne stanice dijelom na
pomorskom dobru i dijelom na kopnu do utvrde na Verudeli

- informaciju o vlasništvu crpne stanice i pripadajućeg cjevovoda u
moru kao i onog na kopnu od crpne stanice do utvrde na Verudeli

- informaciju o tome tko je izveo i financirao radove izgradnje
kopnenog i podmorskog cjevovoda te izgradnje crpne stanice

- informaciju o provedenom postupku ocjene o potrebi procjene
utjecaja zahvata na okoliš temeljem stavka 9.10. Priloga II. Uredbe
o procjeni utjecaja zahvata na okoliš

S poštovanjem,

Dušica Radojčić

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #4966 email]

Je li [Grad Pula e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama
zahtjeve za Grad Pula? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći
ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

prikazati citirane dijelove

Eva Barbir, Grad Pula

1 privitaka

poštovana,
povodom vašeg zahtjeva za pristup informacijama od 27.10.2017. u
vezi Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru
u svrhu gospodarskog korištenja - crpljenja morske vode za potrebe uzgoja
riba i morskih organizama na lokaciji „Verudela“ u Puli, u
prilogu dostavljamo vam informaciju nadležnog upravnog odjela za prostorno
uređenje, komunalni sustav i imovinu od 07.11.2017.godine.
s poštovanjem
službenik za informiranje
e.barbir

Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene
informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati,
štampati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu
poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Grad
Pula-Pola ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću
netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci. Stajališta
izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Grada
Pula-Pola. Hvala!
  Molimo da ne ispisujete ovaj e-mail ukoliko zaista nije potrebno.

This e-mail is confidential and may also contain privileged information.
If you are not the intended recipient, you are not authorised to read,
print, save, process or disclose this message. If you have received this
message by mistake, please inform the sender immediately and delete this
e-mail, its attachments and any copies. City of Pula-Pola does not take
any responsibility with regards to any possible inaccuracy of any data
contained in this e-mail. The opinions expressed in this e-mail do not
necessarily reflect the official positions of the City of Pula-Pola. Thank
you!
  Please, don't print this e-mail unless you really need to.