Informacije o financiranju medija

Zahtjev za pristup informacijama od Goran Šimac za Grad Trogir kao dio skupine poslane na 55 tijela javne vlasti

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Poštovani,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim Vas sljedeće informacije:

- Sklopljene ugovore o uslugama s medijima u 2020. i 2021. godini
- Kartice konta dobavljača s isplatama medijima u 2020. i 2021. godini
- Popis medija koji su tijekom 2020. i 2021. godine primali subvencije ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Goran Šimac, novinar urednik
portal Tris, www.tris.com.hr
[email address]
[email address]

Gordana Hrabar, Grad Trogir

11 privitaka

 

Poštovani u privitku vam dostavljam tražene informacije dobivene od
nadležnog Upravnog odjela za javne potrebe, opće poslove i imovinu grada.
Sa poštovanjem

 

[1][IMG]

GORDANA HRABAR

Službenik za informiranje

Grad Trogir
Upravni odjel za javne potrebe, opće poslove i imovinu grada
SAVJETNICA

 

TRG IVANA PAVLA II br.1

21220, Trogir
Hrvatska
T: +385 (0)21 800 423
[2][e-mail adresa]
[3]www.trogir.hr

 

 

OBAVIJEST: Ova elektronička poruka je povjerljiva i namijenjena je osobi
(osobama) na koju je naslovljena. Svako neovlašteno korištenje,
umnožavanje ili razdioba ove elektroničke pošte nije dozvoljeno.
Pošiljatelj nije odgovoran za točan i potpun prijenos informacija koje su
sadržane u poruci, te ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu
do kojeg može doći korištenjem ove elektronske pošte. Mada se vjeruje da
ova poruka ne sadrži viruse koji bi mogli uzrokovati štetu računalnom
sustavu na kojem je poruka primljena i otvorena, u isključivoj je
odgovornosti primatelja da isto provjeri.

NOTICE: This e-mail message is confidential and intended for the
addressee(s) only. Any unauthorized use, copying or dissemination of this
e-mail is prohibited. The sender is not responsible for an accurate and
complete transmission of information contained in this message, and bears
no responsibility for any type of damage that may occur due to using this
e-mail. Although this message is believed to be without any virus that may
cause damage to the computer system in which they have been received and
opened, it is the sole responsibility of the recipient is to check that.

References

Visible links
1. https://www.trogir.hr/
2. mailto:[e-mail adresa]
3. http://www.trogir.hr%20/

Gordana Hrabar, Grad Trogir

6 privitaka

 

Poštovani , dostavljam Vam naknadno dostavljenu dopunu informacija sa
Ugovorima iz 2021.godine  koje sam upravo zaprimila . Ranije sam  Vam
putem elektroničke pošte dostavia ostale tražene informacije.   Sa
poštovanjem  

[1][IMG]

GORDANA HRABAR

Službenik za informiranje

Grad Trogir
Upravni odjel za javne potrebe, opće poslove i imovinu grada
SAVJETNICA

 

TRG IVANA PAVLA II br.1

21220, Trogir
Hrvatska
T: +385 (0)21 800 423
[2][e-mail adresa]
[3]www.trogir.hr

 

 

OBAVIJEST: Ova elektronička poruka je povjerljiva i namijenjena je osobi
(osobama) na koju je naslovljena. Svako neovlašteno korištenje,
umnožavanje ili razdioba ove elektroničke pošte nije dozvoljeno.
Pošiljatelj nije odgovoran za točan i potpun prijenos informacija koje su
sadržane u poruci, te ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu
do kojeg može doći korištenjem ove elektronske pošte. Mada se vjeruje da
ova poruka ne sadrži viruse koji bi mogli uzrokovati štetu računalnom
sustavu na kojem je poruka primljena i otvorena, u isključivoj je
odgovornosti primatelja da isto provjeri.

NOTICE: This e-mail message is confidential and intended for the
addressee(s) only. Any unauthorized use, copying or dissemination of this
e-mail is prohibited. The sender is not responsible for an accurate and
complete transmission of information contained in this message, and bears
no responsibility for any type of damage that may occur due to using this
e-mail. Although this message is believed to be without any virus that may
cause damage to the computer system in which they have been received and
opened, it is the sole responsibility of the recipient is to check that.

References

Visible links
1. https://www.trogir.hr/
2. mailto:[e-mail adresa]
3. http://www.trogir.hr%20/