Poštovani, poštovane,

Ljubazno molim da mi dostavite podatke o do sada provedenim lokalnim referendumima na području vaše jedinice - uključujući broj provedenih referenduma, odluke o raspisivanju referenduma, teme o kojima se odlučivalo, kao i ishod.

Također, ako posjedujete takve informacije, molim vas da dostavite i podatke o referendumskim inicijativama koje su podnesene predstavničkom tijelu iako do provedbe referenduma nije došlo.

Napominjem da se radi o skupnom zahtjevu upućenom svim gradovima, stoga su izostavljeni njihovi pojedinačni nazivi i adrese u samom tekstu poruke. Nadalje, molim da zahtjev razmotrite temeljem dostavljenog imena i prezimena te adrese e-pošte podnositeljice zahtjeva. Iako adresa e-pošte po ZPPI ne predstavlja adresu korisnika, Povjerenik za informiranje u publikaciji Primjena Zakona o pravu na pristup informacijama – Priručnik za službenike za informiranje u tijelima javne vlasti (2016. godina) potvrđuje da je e-mail adresa dovoljna za dostavu traženih informacija: "Putem elektroničke pošte službenik za informiranje može korisniku dostaviti zatražene informacije i ostvariti bržu komunikaciju s njim, s obzirom na kratkoću rokova za postupanje. (...) uzmite u obzir da je inzistiranje na adresi u slučaju zahtjeva podnesenog elektroničkom poštom, a već sa sigurnošću možete utvrditi da ćete informaciju pružiti korisniku, protivno načelima ekonomičnosti u postupanju te načelu suradnje i pružanja pomoći."

S poštovanjem,
Sara Maksimović

Dino Stošić, Grad Novi Vinodolski

Poštovana,
vezano uz Vaš zahtjev za pristup informacijama, ovim putem Vas
obavještavam kako u Gradu Novom Vinodolskom nije proveden niti jedan
referendum kao niti jedna referendumska inicijativa.
S poštovanjem,
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Dino Stošić, mag.admin.publ.

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Grad Novi Vinodolski
Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti

Trg Vinodolskog zakona 1

51250 Novi Vinodolski

mob: 00385 95 598 3803

tel.:    00385 51 554 353

web:  [1]http://www.novi-vinodolski.hr

mail:  [2][Grad Novi Vinodolski e-mail za zahtjeve]
pet, 20. lis 2023. u 20:42 Sara Maksimović
<[3][ZPPI #10696 email]> napisao je:

Poštovani, poštovane,

Ljubazno molim da mi dostavite podatke o do sada provedenim lokalnim
referendumima na području vaše jedinice - uključujući broj provedenih
referenduma, odluke o raspisivanju referenduma, teme o kojima se
odlučivalo, kao i ishod.

Također, ako posjedujete takve informacije, molim vas da dostavite i
podatke o referendumskim inicijativama koje su podnesene predstavničkom
tijelu iako do provedbe referenduma nije došlo.

Napominjem da se radi o skupnom zahtjevu upućenom svim gradovima, stoga
su izostavljeni njihovi pojedinačni nazivi i adrese u samom tekstu
poruke. Nadalje, molim da zahtjev razmotrite temeljem dostavljenog imena
i prezimena te adrese e-pošte podnositeljice zahtjeva. Iako adresa
e-pošte po ZPPI ne predstavlja adresu korisnika, Povjerenik za
informiranje u publikaciji
Primjena Zakona o pravu na pristup informacijama – Priručnik za
službenike za informiranje u tijelima javne vlasti (2016. godina)
potvrđuje da je e-mail adresa dovoljna za dostavu traženih informacija:
"Putem elektroničke pošte službenik za informiranje može korisniku
dostaviti zatražene informacije i ostvariti bržu komunikaciju s njim, s
obzirom na kratkoću rokova za postupanje. (...) uzmite u obzir da je
inzistiranje na adresi u slučaju zahtjeva podnesenog elektroničkom
poštom, a već sa sigurnošću možete utvrditi da ćete informaciju pružiti
korisniku, protivno načelima ekonomičnosti u postupanju te načelu
suradnje i pružanja pomoći."

S poštovanjem,
Sara Maksimović

-------------------------------------------------------------------

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:
[4][ZPPI #10696 email]

Je li [5][Grad Novi Vinodolski e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Grad Novi Vinodolski? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
[6]https://imamopravoznati.org/change_reque...

Ovaj zahtjev i svaki odgovor bit će objavljeni na internetu:
[7]https://imamopravoznati.org/request/info...

Politika zaštite privatnosti i autorskih prava:
[8]https://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije upute o sigurnom rukovanju podacima pročitajte najnovije
savjete Povjerenika za informiranje:
[9]https://imamopravoznati.org/help/ico-gui...

Molimo vas imajte na umu da će u nekim slučajevima objavljivanje
zahtjeva i odgovora biti odgođeno.

Ukoliko vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova
usluga korisna, molimo vas da na stranici s podacima o pravu na pristup
informacijama vaše organizacije postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.novi-vinodolski.hr/
2. mailto:[Grad Novi Vinodolski e-mail za zahtjeve]
3. mailto:[e-mail adresa]
4. mailto:[e-mail adresa]
5. mailto:[Grad Novi Vinodolski e-mail za zahtjeve]
6. https://imamopravoznati.org/change_reque...
7. https://imamopravoznati.org/request/info...
8. https://imamopravoznati.org/help/officers
9. https://imamopravoznati.org/help/ico-gui...

Za: Dino Stošić

Poštovani,

Hvala na dostavljenoj informaciji.

Srdačan pozdrav,
Sara Maksimović