Informacije o slučajevima stradavanja divljih životinja, traži se

Zahtjev za pristup informacijama od Udruga BIOM za Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

Poštovani,

u svrhu istraživanja koje provodimo u sklopu našeg projekta Balkan Detox LIFE, a u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, molimo vas da nam dostavite informacije o svim slučajevima stradavanja divljih vrsta koje su procesuirane preko Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (odnosno nadležnog Ministarstva za zaštitu prirode) u periodu od 2020 do 2023. godine (danas).
Informacije koje nas interesiraju su vrsta životinje, područje (ako je moguće GPS lokacija), datum stradavanja ili pronalaska, utvrđeni razlog uginuća/smrti, ako se radi o trovanju - vrsta otrova koji je potvrđen, te procesuiranje slučaja - tko je dojavio informaciju o pronađenoj životinji, tko je prvi izašao na teren, tko ju je preuzeo i prevezao te tko je radio razudbe i daljnje analize.
Podaci će biti korišteni i objavljeni zajedno sa ostalim dostupnim podacima s projektnog područja projekta Balkan Detox LIFE u Izvještaju o kaznenim djelima protiv prirode, koji će biti javno dostupan na stranicama projekta.

S poštovanjem,

Nera Fabijanić, Udruga BIOM

Pristup Informacijama, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

Poštovani,

vezano za Vaš zahtjev za pristup informacijama zaprimljen dana 20. ožujka 2023. godine obavještavamo Vas da se sukladno članku 22. stavku 1. podstavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15 i 69/22), produžuje rok za ostvarivanje prava na pristup informacijama za 15 dana, obzirom da se traži veći broj različitih informacija.

S poštovanjem,
Petra Jezidžić

prikazati citirane dijelove

Pristup Informacijama, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

Poštovana gđo Fabijanić,

Temeljem članka 17. stavka 1. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13, 85/15, 69/22; u daljnjem tekstu: Zakon), a nastavno na Vaš zahtjev, kojim ste od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zatražili dostavu informacije o slučajevima stradavanja divljih životinja, ovim putem u nastavku dostavljamo poveznicu s koje se mogu preuzeti traženi podaci o slučajevima stradavanja divljih vrsta s kojima Ministarstvo raspolaže.
Podaci sadrže informacije o:
• dojavama zaprimljenim putem web obrasca Sustava za dojavu i praćenje uhvaćenih, usmrćenih, ozlijeđenih i bolesnih strogo zaštićenih životinja (1. Lime_survey_BIOM, 2. Dojave2023_novi_web_obrazac)
• nalazima razudbi i izvještaj analize uginuća dupina tijekom 2021-20222. u sklopu provedbe Protokola za dojavu i djelovanje u slučaju pronalaska uginulih, bolesnih ili ozlijeđenih strogo zaštićenih morskih životinja (VEF)
• nalazima provedenih razudbi ptica tijekom 2021. (HVI)
• nalazima provedenih razudbi ptica i sisavaca tijekom 2022. (VEF)

Poveznica: https://wetransfer.com/downloads/e3ef4ff...

S poštovanjem,
Petra Jezidžić

prikazati citirane dijelove