Za: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Poštovani,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se dostave sljedeće informacije:

1) zašto sustav e-upisi, aplikacija za upis u dječje vrtiće, nema predviđeno mjesto za dodavanje dokumenta Cijepna iskaznica?
2) postoji li propis kojim je uređeno postupanje tijela javne uprave koje koristi sustav e-upisi?
3) koje su obveze tijela javne uprave koje koristi sustav e-upisi?
4) može li tijelo javne uprave ocjenu zahtjeva predanog preko sustava e-upisi temeljiti na dokumentu koji u sustavu nije zaveden kao obvezan za podnošenje zahtjeva?
5) kojim pravilnikom ili zakonom se uređuje postupak natječaja za tijela javne uprave u sustavu obrazovanja?
6) smije li tijelo javne uprave mijenjati uvjete natječaja za vrijeme trajanja istog?

S poštovanjem,

Marija Župan

Za: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje.

Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb koje se bavi mojim zahtjevom za pristup informacijama 'Informacije o sustavu e-upisi i podnošenju zahtjeva'.

Molim da službenik za informiranje postupi prema predstavci Povjerenika za informiranje i na postavljeni upit dostavi odgovor.

Potpuna povijest mog zahtjeva za pristup informacijama i sva korespondencija dostupna je javno na ovoj internetskoj adresi: https://imamopravoznati.org/request/info...

S poštovanjem,

Marija Župan

ppi, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

2 privitaka

Poštovana gospođo Župan,

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja zaprimilo je Vaš zahtjev za pravo na
pristup informacijama od 22. lipnja 2023. godine.

 

U privitku elektroničke pošte dostavljamo Vam obavijest o predmetnom
zahtjevu.

 

S poštovanjem,

 

[1]cid:[email protected]
 

Službenik za informiranje

e: [2][MZOS e-mail za zahtjeve]

Donje Svetice 38, 10000, Zagreb

[3]mzo.gov.hr

 
     
   

 

 

References

Visible links
2. mailto:[MZOS e-mail za zahtjeve]
3. https://mzo.gov.hr/

odgojiobrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

 

Poštovana gospođo Župan,

 

zaprimili smo Vaš podnesak kojim molite informacije o sustavu e-Upisi u
dječje vrtiće i zaprimanje zahtjeva te odgovaramo kako slijedi:

 

1.          1. Zašto sustav e-upisi, aplikacija za upis u dječje vrtiće,
nema predviđeno mjesto za dodavanje dokumenta Cijepna iskaznica?

2.         Obveza je dječjeg vrtića upisati dijete temeljem potvrde o
obavljenom sistematskom pregledu prije upisa u dječji vrtić. Liječnik koji
izdaje takvu potvrdu, naznačava je li dijete obavilo redovito cijepljenje
prema cijepnom kalendaru.

3.          Iskaznica imunizacije nije obvezan dokument prilikom predaje
zahtjeva za upis djeteta u dječji vrtić stoga nigdje nije izričito
postavljeno polje za njegovo dodavanje. Dječji vrtići koji ga u svom
natječaju navedu iskaznicu imunizacije kao uvjet, imaju mogućnost njegovog
postavljanja kroz kriterij ili druga polja uz uvjet da upute roditelje
gdje će taj dokument u aplikaciji priložiti.

 

4.          2.  Postoji li propis kojim je uređeno postupanje tijela javne
uprave koje koristi sustav e-upisi?

5.         Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju članak 20. stavak
8. (Narodne novine, broj 10/1997., 107/2007., 94/2013., 98/2019. i
57/2022.) propisano je da se upisi u dječje vrtiće mogu provoditi
elektroničkim putem. Dječji vrtići, mogu, ali ne moraju koristiti sustav
e-Upisi. Način na koji će dječji vrtići provoditi upise odluka je njihovih
osnivača.

 

6.         3.   Koje su obveze tijela javne uprave koje koristi sustav
e-upisi?

7.         Dječji vrtići koji su provodili upise putem sustava e-Upisi dio
su velikog projekta Ministarstva uprave/Središnjeg državnog ureda za
razvoj digitalnog društva, Ministarstva znanosti i obrazovanja i Carneta
kao partnera u provedbi projekta pod nazivom „Informatizacija procesa i
uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne
ustanove“ koji se provodio u okviru Operativnog programa "Učinkoviti
ljudski potencijali 2014.-2020.". U sklopu projekta razvijen je modul
e-Upisi u dječje vrtiće.

8.         Iako je razvijen na nacionalnoj razini, osnivači dječjih vrtića
mogu ga koristiti ako se za njega odluče. Brojni dječji vrtići imaju
vlastite aplikacije za upise (npr. Grad Zagreb) i nisu se odlučili
koristiti ovaj sustav.

Sustav je osmišljen da olakša roditeljima predaju zahtjeva za upis bez
dokumenta u papirnatom obliku. Obveze tijela javne uprave propisuju se u
korisničkim uputama za korištenje sustava.

 

4.    Može li tijelo javne uprave ocjenu zahtjeva predanog preko sustava
e-upisi temeljiti na dokumentu koji u sustavu nije zaveden kao obvezan za
podnošenje zahtjeva?

Sustav je postavljen tako da ga može koristiti svaki dječji vrtić u
Republici Hrvatskoj. Budući se postupak upisa razlikuje od osnivača do
osnivača, dječji vrtić koji koristi ovaj sustav, upise provodi digitalno
kroz funkcionalnosti koje aplikacija pruža.

 

5.  Kojim pravilnikom ili zakonom se uređuje postupak natječaja za tijela
javne uprave u sustavu obrazovanja?

Postupak upisa uređuje se Odlukom o upisu u dječji vrtić koji donosi svaki
osnivač za sebe i objavljuje putem natječaja, javnog poziva, obavijesti
ili sl. na mrežnim stranicama osnivača i/ili dječjeg vrtića.

 

6.  Smije li tijelo javne uprave mijenjati uvjete natječaja za vrijeme
trajanja istog?

Tijelo javne uprave određuje uvjete natječaja koji vrijede do kraja
njegove provedbe.

 

S poštovanjem,

                Uprava za odgoj i obrazovanje