Inspekcijski, stručno-pedagoški i drugi stručni nadzor

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb je trebala odgovoriti brzo i od strane (detalji)

Agnješka Glasnović

Za: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Sukladno članku 18. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) kao i sukladno ustavnom jamstvu građana na pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti, molim da u elektronskom obliku na ovu adresu dostavite informacije o provedenim inspekcijskim, stručno-pedagoškim i drugim stručnim nadzorima u OŠ Ivanja Reka u školskoj godini 2020.-2021.

Traže se sljedeće informacije:

1. Koliko je inspekcijskih, stručno-pedagoških i drugih stručnih nadzora provedeno u Osnovnoj školi Ivanja Reka od strane Prosvjetne inspekcije i Odjela za stručno-pedagoški nadzor AZOO-a u razdoblju od 1. rujna 2020.g. do 1. lipnja 2021. godine;
2. Preslike odluka, zapisnika, izvješća, rješenje, mišljenja, nalaza i/ili drugih akata koje ste kao nadzorno tijelo sastavili/donijeli tijekom ili po završetku nadzora koji su u OŠ Ivanja Reka provedeni u navedenom razdoblju.

S poštovanjem,

Agnješka Glasnović

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org