Integracija sustava za nadzor i upravljanje prometom ATRON sa sustavom za automatsku naplatu prijevoza TICKETING

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Zagrebački holding, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Odgovor na ovaj zahtjev jako kasni. Po zakonu, Zagrebački holding, Zagreb je trebao odgovoriti do (detalji). Možete ih požuriti tako da pošaljete požurnicu.

Miroslav Schlossberg

Za: Zagrebački holding, podružnica ZET

Poštovani,

U Tehničkoj specifikaciji, ver. 0, za Integraciju sustava za nadzor i upravljanje prometom ATRON sa sustavom za automatsku naplatu prijevoza TICKETING, koja čini sastavni dio Ugovora o pružanju usluge br. N-234/09 od 14.12.2009. na stranici 2 tehničke specifikacije pod Zahtijevi prema tijeku implementacije navedeno je da dorada programskih modula i implementacija specificiranih promjena obuhvaća aktivnosti: detaljnu specifikaciju funkcionalnosti te ovjeru detaljne specifikacije od strane naručitelja. Pod Ostali zahtjevi navedeno je da korisnička i tehnička dokumentacija korisničkog sučelja mora biti u cijelosti na hrvatskom jeziku.

Ljubazno vas molim dostavu sljedećih informacija:
- detaljnu specifikaciju funkcionalnosti (svejedno je je li ovjerena ili nije od strane naručitelja)
- korisnička i tehnička dokumentacija korisničkog sučelja

Molim vas da odgovor dostavite na ovu elektronsku adresu kao najekonomičniji način odgovora. Imajte na umu da svaki zahtjev ima jedinstvenu email adresu.

Unaprijed vam hvala na vašem trudu!

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
[osobni podatak]

Dinka Pančić, Zagrebački holding, Zagreb

Poštovani,

temeljem vašeg zahtjeva za pristup informacijama kojeg ste nam uputili elektroničkim putem 11. 11. 2017., molim Vas da temeljem članka 15. stavka 2. točke 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15, dalje: Zakon) te temeljem članka 79. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09), u roku od 15 dana od dana zaprimanja ovoga maila, dostavite izričiti pisani pristanak za pristup informaciji ugovorne strane koja izvršava Ugovor, odnosno Atron Electronic GMBH, Muenchen, Am Ziegelstadel 12+ 14, Markt Schwaben kako se ne bi ugrozila poslovna i informacijska sigurnost izvršavanja ugovora.

Srdačan pozdrav,

mr. sc. Dinka Pančić

Službenik za informiranje
Ured Uprave
 

 
Zagrebački holding d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 6420 102
Mob: +00385989240909
E-mail: [e-mail adresa]
www.zgh.hr

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Za: Dinka Pančić

Poštovana,
Vaš dopis od 20.11.2017 ne smatra se odgovorom, a pogrešno primjenjuje ZPPI, prema već postojećoj odluci Povjerenice:

Prema clanku 16. stavku 1. Zakona, tijelo javne vlasti nadlezno za postupanje po zahtjevu za pristup informacijama iz clanka 15. stavka 2. tocke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. i stavka 3. i 4. ovog Zakona, duzno je, prije donosenja odluke, provesti test razmjernosti i javnog interesa. Vlasnik informacije iz clanka 15. stavka 2. tocke 1. ovog Zakona, po prethodno pribavljenom misljenju Ureda vijeca za nacionalnu sigurnost, duzan je, prije donosenja odluke, provesti test razmjernosti i javnog interesa.

Stoga vas molim odgovor u zakonskom roku, u suprotnome se smatra da je nastupila šutnja administracije.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Poslana predstavka radi kršenja roka za odgovor putem obrasca: https://imamopravoznati.typeform.com/to/...