Investicije u izgradnju naselja Sopnica Jelkovec

Centar za mirovne studije je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Grad Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Grad Zagreb trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva požurnicu.

Centar za mirovne studije

Za: Grad Zagreb

Poštovani,
molimo vas da nam dostavite sljedeće informacije u vezi investicije u izgradnju naselja Sopnica Jelkovec:

a) Koja je bila ugovorena cijena izgradnje 48521,25 kvadrata stanova u naselju Novi Jelkovec, koji postupak javne nabave je primjenjen, broj objave u službenom listu, tko su bili ponuđači, te tko je izabran i na temelju kojih kriterija , u slučaju da se radi o više natječaja i više izvođača. Molimo vas navedene podatke za svakog od njih te informaciju o stvarno isplaćenoj cijeni prema navedenim ugovorima.

b) Koja je bila ugovorena cijena izgradnje ostalih prostora:
- 92 poslovna prostora ukupne površine 7.982,58 m2,
- 601 garaže ukupne površine 9.808,64 m2,
- 288 parkirnih garažnih mjesta ukupne površine 4.641,19 m2,
- ukupno 205 parkirno garažnih mjesta ukupne površine 2.704,56 m2 i
- javne garaže oznake A12, ukupne površine 3.030,71 m2

Za prostore navedene pod točkom b) molimo vas da nam date informaciju koji postupak javne nabave je primjenjen, broj objave u službenom listu, tko su bili ponuđači te tko je izabran i na temelju kojih kriterija kao i ugovorenu cijenu radova , u slučaju da se radi o više natječaja i više izvođača, molim vas navedene podatke za svakog od njih, te informaciju o stvarno isplaćenoj cijeni prema navedenim ugovorima.

c) Za sve navedene prostore molimo vas da nam date podatak koliko je njih trenutno prazno po svakoj navedenoj kategoriji (stan, garaža, poslovni prostor itd. )

S poštovanjem,

Centar za mirovne studije

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani,

Nastavno na donji zahtjev za pristupom informacijama, kojeg ste podnijeli dana 6.4.2017., temeljem članka 20.stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15, dalje u tekstu: Zakon), molimo Vas
da u roku od 5 dana od primitka ovog dopisa, ispravite zahtjev na način propisan člankom 18. stavkom 3. Zakona: „Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.“

Također, molimo Vas da navedete osobu ovlaštenu za zastupanje udruge, koja u ime i za račun udruge podnosi gornji zahtjev, odnosno poduzima pravne radnje, a sukladno odredbama Zakona o udrugama (Naronde novine, broj 74/14)

U protivnom, zahtjev ćemo odbaciti temeljem članka 20. stavka 2. Zakona.

S poštovanjem,

Branimir Lončar,
službenik za informiranje

________________________________________
Šalje: Centar za mirovne studije [[ZPPI #3850 email]]
Poslano: 6. travanj 2017 17:25
Prima: Pristup informacijama gradonačelnika
Predmet: Investicije u izgradnju naselja Sopnica Jelkovec

Za: Grad Zagreb

Poštovani,
molimo vas da nam dostavite sljedeće informacije u vezi investicije
u izgradnju naselja Sopnica Jelkovec:

a) Koja je bila ugovorena cijena izgradnje 48521,25 kvadrata
stanova u naselju Novi Jelkovec, koji postupak javne nabave je
primjenjen, broj objave u službenom listu, tko su bili ponuđači, te
tko je izabran i na temelju kojih kriterija , u slučaju da se radi
o više natječaja i više izvođača. Molimo vas navedene podatke za
svakog od njih te informaciju o stvarno isplaćenoj cijeni prema
navedenim ugovorima.

b) Koja je bila ugovorena cijena izgradnje ostalih prostora:
- 92 poslovna prostora ukupne površine 7.982,58 m2,
- 601 garaže ukupne površine 9.808,64 m2,
- 288 parkirnih garažnih mjesta ukupne površine 4.641,19 m2,
- ukupno 205 parkirno garažnih mjesta ukupne površine 2.704,56 m2 i
- javne garaže oznake A12, ukupne površine 3.030,71 m2

Za prostore navedene pod točkom b) molimo vas da nam date
informaciju koji postupak javne nabave je primjenjen, broj objave u
službenom listu, tko su bili ponuđači te tko je izabran i na
temelju kojih kriterija kao i ugovorenu cijenu radova , u slučaju
da se radi o više natječaja i više izvođača, molim vas navedene
podatke za svakog od njih, te informaciju o stvarno isplaćenoj
cijeni prema navedenim ugovorima.

c) Za sve navedene prostore molimo vas da nam date podatak koliko
je njih trenutno prazno po svakoj navedenoj kategoriji (stan,
garaža, poslovni prostor itd. )

S poštovanjem,

Centar za mirovne studije

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #3850 email]

Je li [Grad Zagreb e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za
pristup informacijama zahtjeve za Grad Zagreb? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
BLOCKEDimamopravoznati[.]org/change_request/new?body=grad_zagrebBLOCKED

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
BLOCKEDimamopravoznati[.]org/help/officersBLOCKED

For more detailed guidance on safely disclosing information, read
the latest advice from the Information Commissioner:
BLOCKEDimamopravoznati[.]org/help/ico-guidance-for-authoritiesBLOCKED

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Centar za mirovne studije

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Poštovani,
molimo vas da nam dostavite sljedeće informacije u vezi investicije
u izgradnju naselja Sopnica Jelkovec:

a) Koja je bila ugovorena cijena izgradnje 48521,25 kvadrata
stanova u naselju Novi Jelkovec, koji postupak javne nabave je
primjenjen, broj objave u službenom listu, tko su bili ponuđači, te
tko je izabran i na temelju kojih kriterija , u slučaju da se radi
o više natječaja i više izvođača. Molimo vas navedene podatke za
svakog od njih te informaciju o stvarno isplaćenoj cijeni prema
navedenim ugovorima.

b) Koja je bila ugovorena cijena izgradnje ostalih prostora:
- 92 poslovna prostora ukupne površine 7.982,58 m2,
- 601 garaže ukupne površine 9.808,64 m2,
- 288 parkirnih garažnih mjesta ukupne površine 4.641,19 m2,
- ukupno 205 parkirno garažnih mjesta ukupne površine 2.704,56 m2 i
- javne garaže oznake A12, ukupne površine 3.030,71 m2

Za prostore navedene pod točkom b) molimo vas da nam date
informaciju koji postupak javne nabave je primjenjen, broj objave u
službenom listu, tko su bili ponuđači te tko je izabran i na
temelju kojih kriterija kao i ugovorenu cijenu radova , u slučaju
da se radi o više natječaja i više izvođača, molim vas navedene
podatke za svakog od njih, te informaciju o stvarno isplaćenoj
cijeni prema navedenim ugovorima.

c) Za sve navedene prostore molimo vas da nam date podatak koliko
je njih trenutno prazno po svakoj navedenoj kategoriji (stan,
garaža, poslovni prostor itd. )

S poštovanjem,

Centar za mirovne studije
Selska cesta 112a, 10 000 Zagreb
OIB 0877 0925 700

odgovorna osoba: JULIJA KRANJEC

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani,

Nastavno na donji zahtjev za pristupom informacijama, temeljm članka 22. stavka 2., vezano uz članak 22. stavak 1. točka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15), obavještavamo Vas kako je rok za ostvarenje prava na pristup informacijama produljen s 15 na 30 dana, računajući od dana podnošenja urednog zahtjeva, a zbog većeg broja različitih informacija obuhvaćenih zahtjevom.

S poštovanjem,

Branimir Lončar,
službenik za informiranje
________________________________________
Šalje: Centar za mirovne studije [[ZPPI #3850 email]]
Poslano: 11. travanj 2017 11:40
Prima: Pristup informacijama gradonačelnika
Predmet: Re: zahtjev za pristupom informacijama (008-02/17-002/135), ispravak zahtjeva, traži se

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Poštovani,
molimo vas da nam dostavite sljedeće informacije u vezi investicije
u izgradnju naselja Sopnica Jelkovec:

a) Koja je bila ugovorena cijena izgradnje 48521,25 kvadrata
stanova u naselju Novi Jelkovec, koji postupak javne nabave je
primjenjen, broj objave u službenom listu, tko su bili ponuđači, te
tko je izabran i na temelju kojih kriterija , u slučaju da se radi
o više natječaja i više izvođača. Molimo vas navedene podatke za
svakog od njih te informaciju o stvarno isplaćenoj cijeni prema
navedenim ugovorima.

b) Koja je bila ugovorena cijena izgradnje ostalih prostora:
- 92 poslovna prostora ukupne površine 7.982,58 m2,
- 601 garaže ukupne površine 9.808,64 m2,
- 288 parkirnih garažnih mjesta ukupne površine 4.641,19 m2,
- ukupno 205 parkirno garažnih mjesta ukupne površine 2.704,56 m2 i
- javne garaže oznake A12, ukupne površine 3.030,71 m2

Za prostore navedene pod točkom b) molimo vas da nam date
informaciju koji postupak javne nabave je primjenjen, broj objave u
službenom listu, tko su bili ponuđači te tko je izabran i na
temelju kojih kriterija kao i ugovorenu cijenu radova , u slučaju
da se radi o više natječaja i više izvođača, molim vas navedene
podatke za svakog od njih, te informaciju o stvarno isplaćenoj
cijeni prema navedenim ugovorima.

c) Za sve navedene prostore molimo vas da nam date podatak koliko
je njih trenutno prazno po svakoj navedenoj kategoriji (stan,
garaža, poslovni prostor itd. )

S poštovanjem,

Centar za mirovne studije
Selska cesta 112a, 10 000 Zagreb
OIB 0877 0925 700

odgovorna osoba: JULIJA KRANJEC

prikazati citirane dijelove