Isplata bonusa i dodatka na plaće

Zahtjev za pristup informacijama od Marko Kovacic za Sveučilište u Zagrebu

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Čeka se da Sveučilište u Zagrebu odgovori na požurnicu za rješavanje ovog zahtjeva. Po zakonu, Sveučilište u Zagrebu je trebao odgovoriti do (detalji)

Za: Sveučilište u Zagrebu

Poštovani,

sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, molim vas da mi odgovorite na sljedeća pitanja:
1. Jesu li 2016. godine zaposlenicima-cama Rektorata Sveučilišta u Zagrebu isplaćeni bonusi?
2. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje potvrdan, molim Vas specifikaciju isplaćenih iznosa, funkciju i imena i prezimena osoba kojima su bonusi isplaćeni, kao i razlog isplaćivanja bonusa popraćen relevantnom dokumentacijom.
3. Jesu li 2016. godine zaposlenicima-cama Rektorata Sveučilišta u Zagrebu isplaćeni dodatci na plaću?
4. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje potvrdan, molim Vas specifikaciju isplaćenih iznosa, funkciju i imena i prezimena osoba kojima su dodatci isplaćeni, kao i razlog isplaćivanja dodataka na plaću.
5. Jesu li 2015. godine zaposlenicima-cama Rektorata Sveučilišta u Zagrebu isplaćeni bonusi?
6. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje potvrdan, molim Vas specifikaciju isplaćenih iznosa, funkciju i imena i prezimena osoba kojima su bonusi isplaćeni, kao i razlog isplaćivanja bonusa popraćen relevantnom dokumentacijom.
7. Jesu li 2015. godine zaposlenicima-cama Rektorata Sveučilišta u Zagrebu isplaćeni dodatci na plaću?
8. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje potvrdan, molim Vas specifikaciju isplaćenih iznosa, funkciju i imena i prezimena osoba kojima su dodatci isplaćeni, kao i razlog isplaćivanja dodataka na plaću.
9. Jesu li 2014. godine zaposlenicima-cama Rektorata Sveučilišta u Zagrebu isplaćeni bonusi?
10. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje potvrdan, molim Vas specifikaciju isplaćenih iznosa, funkciju i imena i prezimena osoba kojima su bonusi isplaćeni, kao i razlog isplaćivanja bonusa popraćen relevantnom dokumentacijom.
11. Jesu li 2014. godine zaposlenicima-cama Rektorata Sveučilišta u Zagrebu isplaćeni dodatci na plaću?
12. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje potvrdan, molim Vas specifikaciju isplaćenih iznosa, funkciju i imena i prezimena osoba kojima su dodatci isplaćeni, kao i razlog isplaćivanja dodataka na plaću.
13. jesu li 2016., 2015., 2014. zaposlenicima-cama Rektorata Sveučilišta u Zagrebu isplaćeni bilo kakve stimulacije na redovnu plaću?
14. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje potvrdan, molim Vas specifikaciju isplaćenih iznosa, funkciju i imena i prezimena osoba kojima su dodatci isplaćeni, kao i razlog isplaćivanja stimulacija.

S poštovanjem,
Marko Kovačić

jdjuran, Sveučilište u Zagrebu

Poštovani gospodine Kovačić,

radi korištenja godišnjih odmora odgovornih osoba u čijoj je nadležnosti
izrada/priprema traženih informacija te nadolazećih blagdana,
obavještavamo Vas o produženju rokova u skladu s čl. 22. st. 1. toč. 2.
i 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,
Jelena Đuran

prikazati citirane dijelove

Jelena Đuran, Sveučilište u Zagrebu

Poštovani gospodine Kovačić,

nastavno na zaprimljeni Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama, a temeljem čl. 23. st. 1. toč. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama, obavještavamo Vas da se Vaš podnesak ne smatra zahtjevom za pristup informacijama.

Sveučilište u Zagrebu ostvaruje vlastite prihode. Sveučilište nije u obvezi uplaćivati vlastite prihode u Državni proračun jer je odredbama Zakona o proračunu i Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske propisano da se obveza uplata navedenih prihoda u Državni proračun ne odnosi, između ostaloga, na znanost i visoko obrazovanje. Način raspodjele vlastitih prihoda uređuje se unutarnjim aktima. Dodatke na plaću za povećani obujam i složenost poslova, za uspješnost na radu, Sveučilište može isplaćivati iz vlastitih prihoda, ukoliko istima raspolaže, u skladu s unutarnjim aktima.

S poštovanjem,
Jelena Đuran

prikazati citirane dijelove

Za: Jelena Đuran

Poštovana gospođo Đuran,

zaprimio sam Vaš odgovor u ime Rektorata Sveučilišta u Zagrebu te ga ne prihvaćam kao traženu informaciju na svoja pitanja postavljena sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.
Osim što mi niste odgovorili na pitanje, već ste mi citirali zakonske odredbe koje se ne odnose na temu pitanja, pogrešno ste protumačili definiciju informacija iz Zakona o pravu na pristup informacija, članak 5, stavak 3.
Ono što posebno zabrinjava je zaboravljanje činjenice da Rektorat sav svoj novac dobiva iz javnih sredstava što su ti "vlastiti prihodi" koje navodite. Time, de iure, podliježete obavezi ranije spomenutog zakona.

Posljedično, još vas jednom, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, zahtijevam da mi konkretno odgovorite na moj zahtjev pružajući mi traženu informaciju ili eksplicitno odbijte dostaviti istu, kako bih mogao poduzeti daljnje pravne lijekove protiv Sveučilišta zbog nedostavljanja informacija.

S poštovanjem,

Marko Kovacic