Iznos bruto mjesečnih plaća načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Muć

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Kolika su mjesečna primanja (plaće):
- načelnika općine,
- zamjenika načelnika, i
- predsjednika općinskog vijeća
u tijelu javne vlasti iz naslova. Te navedite za te osobe vrstu ugovornog odnosa (volonterski, stalni radni odnos, ili honorarni ili drugo - navedite sto).

Molim vas odgovor elektronskim putem odgovorom na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da zaprimanje ovog zahtjeva potvrdite odgovorom na ovu adresu.

S poštovanjem,

David Tadis

Općina Muć

1 privitaka

Poštovani,

U privitku Vam dostavljamo odgovor na Zahtjev za pristup informacijama.

Službenik za informiranje Općine Muć
Mara Raić

----- Original Message -----
From: "David Tadis" <[ZPPI #1380 email]>
To: "Zahtjevi za PPI upućeni prema Općina Muć" <[Općina Muć e-mail za zahtjeve]>
Sent: Saturday, May 14, 2016 11:22 PM
Subject: Zahtjev za pristup informacijama - Iznos bruto mjesečnih plaća
načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

Za: Općina Muć

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Kolika su mjesečna primanja (plaće):
- načelnika općine,
- zamjenika načelnika, i
- predsjednika općinskog vijeća
u tijelu javne vlasti iz naslova. Te navedite za te osobe vrstu
ugovornog odnosa (volonterski, stalni radni odnos, ili honorarni
ili drugo - navedite sto).

Molim vas odgovor elektronskim putem odgovorom na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da zaprimanje ovog zahtjeva potvrdite odgovorom
na ovu adresu.

S poštovanjem,

David Tadis

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #1380 email]

Je li [Općina Muć e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Općina Muć? Ako da, molimo kontaktirajte
nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Za: Općina Muć

Ljubazno vas molim dopunu informacija od 27.5.:

- dostavite bruto iznos naknada/placa duznosnika navedenih u
izvornom zahtjevu od 17.5. (bruto iznos podrazumijeva ukljucene
doprinose, minuli radi itd, tj. ukupan trosak place/naknade
duznosnika na proracun)

- navedite za te osobe vrstu ugovornog odnosa (volonterski, stalni
radni odnos, ili honorarni ili drugo - navedite sto).

Naime, odgovor koji ste poslali samo objasnjava nacin izracuna no
ne i stvarno teret bruto place/naknade duznosnika na proracun.
Mozete dostaviti npr. posljednju bruto placu/naknadu.

S poštovanjem,

David Tadis

Općina Muć

1 privitaka

Poštovani,

U privitku Vam dostavljamo odgovor na Vašu dopunu zahtjeva za pristup
informacijama od 29. svibnja 2016. godine.

Službenik za informiranje

Mara Raić
----- Original Message -----
From: "David Tadis" <[ZPPI #1380 email]>
To: <[Općina Muć e-mail za zahtjeve]>
Sent: Sunday, May 29, 2016 2:35 PM
Subject: Re: Zahtjev za pristup informacijama - Iznos bruto mjesečnih plaća
načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

Za: Općina Muć

Ljubazno vas molim dopunu informacija od 27.5.:

- dostavite bruto iznos naknada/placa duznosnika navedenih u
izvornom zahtjevu od 17.5. (bruto iznos podrazumijeva ukljucene
doprinose, minuli radi itd, tj. ukupan trosak place/naknade
duznosnika na proracun)

- navedite za te osobe vrstu ugovornog odnosa (volonterski, stalni
radni odnos, ili honorarni ili drugo - navedite sto).

Naime, odgovor koji ste poslali samo objasnjava nacin izracuna no
ne i stvarno teret bruto place/naknade duznosnika na proracun.
Mozete dostaviti npr. posljednju bruto placu/naknadu.

S poštovanjem,

David Tadis

prikazati citirane dijelove

Za: Općina Muć

Postovani,

Misljenja sam da informacija koju ste pruzili a to je nacin izracuna place s osnovom i koeficijentima ne odgovara na moj zahtjev. Podatak koji je privatan nedvojbeno je neto placa sukladno tumacenuu Povjerenika (procitajte godisnja izvjesca) a ne bruto placa kako sam ja ovdje trazio...

Javna informacija je onaj ukupan iznos koliko iznosi trosak tj. teret naknada ili placa na proracun opcine (odnosno ukupan iznos bruto place), a ne samo nacin izracuna place (kako je u Odluci navedeno)...

Ljubazno vas molim dopunu informacija.

U medjuvremenu zahtjev ostaje otvoren i nerjesen dok ne dostavite trazene podatke (jer su sve ostale opcine uredno dostavile trazeni ukupni bruto iznos).

S poštovanjem,

David Tadis

Općina Muć

Poštovani,

Dostavljamo Vam slijedeće tražene podatke:

- Bruto plaća načelnika Općine Muć iznosi 16.141,94, a ukupan trošak
isplatitelja je 18.918,35 kuna bruto ( dužnost obavlja profesionalno)
- Bruto plaća zamjenice načelnika iznosi 12.500,90 kuna, a ukupan trošak
isplatitelja je 14.651,05 kuna bruto ( dužnost obavlja profesionalno)
- Bruto vijećnička naknada za predsjednika općinskog vijeća je 1.365,16 (
neto 1.000,00 kuna prima po održanoj sjednici vijeća)

Službenik za informiranje Općine Muć

Mara Raić
----- Original Message -----
From: "David Tadis" <[ZPPI #1380 email]>
To: <[Općina Muć e-mail za zahtjeve]>
Sent: Monday, May 30, 2016 10:23 PM
Subject: Re: Zahtjev za pristup informacijama - Iznos bruto mjesečnih plaća
načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

Za: Općina Muć

Postovani,

Misljenja sam da informacija koju ste pruzili a to je nacin
izracuna place s osnovom i koeficijentima ne odgovara na moj
zahtjev. Podatak koji je privatan nedvojbeno je neto placa sukladno
tumacenuu Povjerenika (procitajte godisnja izvjesca) a ne bruto
placa kako sam ja ovdje trazio...

Javna informacija je onaj ukupan iznos koliko iznosi trosak tj.
teret naknada ili placa na proracun opcine (odnosno ukupan iznos
bruto place), a ne samo nacin izracuna place (kako je u Odluci
navedeno)...

Ljubazno vas molim dopunu informacija.

U medjuvremenu zahtjev ostaje otvoren i nerjesen dok ne dostavite
trazene podatke (jer su sve ostale opcine uredno dostavile trazeni
ukupni bruto iznos).

S poštovanjem,

David Tadis

prikazati citirane dijelove