Iznos bruto mjesečnih plaća načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Općina Stari Jankovci

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Kolika su mjesečna primanja (plaće):
- načelnika općine,
- zamjenika načelnika, i
- predsjednika općinskog vijeća
u tijelu javne vlasti iz naslova. Te navedite za te osobe vrstu ugovornog odnosa (volonterski, stalni radni odnos, ili honorarni ili drugo - navedite sto).

Molim vas odgovor elektronskim putem odgovorom na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da zaprimanje ovog zahtjeva potvrdite odgovorom na ovu adresu.

S poštovanjem,

David Tadis

4 privitaka

Poštovani,
dostavljam Vam Odluke o plaći i drugim pravima iz rada općinskih načelnika i njegovih zamjenika te Odluku o visini naknade za prisustvovanje sjednicama i napominjem da je općinski načelnik zaposlen profesionalno, te zamjenik općinskog načelnika iz reda srpske manjine je zaposlen profesionalno, dok je zamjenik općinskog načelnika volonter.
S poštovanjem,
Dubravka Vrselja, pročelnica JUO Općine Stari Jankovci

prikazati citirane dijelove

Za: osjankov

Ljubazno vas molim dopunu informacija od 16.5.:

- dostavite bruto iznos naknada/placa (s ukljucenim doprinosima,
minuli radi itd, tj ukupan trosak place/naknade duznosnika na
proracun)

To moze biti npr iznos posljednje bruto place. Naime, odluke koje
ste naveli ne odgovaraju na ovaj zahtjev samo obrazlozavaju nacin
izracuna place no ne i stvaran iznos bruto place/naknade.

S poštovanjem,

David Tadis