Izvršena sječa stabala i pošumljavanje u 2015. godini

Miroslav Schlossberg je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Hrvatske šume, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatske šume, Zagreb

Poštovani,
u godišnjem poslovnom izvješću za 2015. godinu (http://portal.hrsume.hr/index.php/hr/god...) navedeni plan i izvršenje sječe prikazan je po vrsti stabala i po zaradi ali ne i broj stabala po vrsti. Također u izvješću nije naveden podatak o broju zasađenih mladih stabala po vrsti stabla u 2015. godini.

Ljubazno vas molim podatak:

1. Broj posječenih stabala po vrsti stabla, šumarskom rajonu i strani koja je radila sječu u 2015. godini prikazano
- po šumarskom rajonu:
-- broj za svaku vrstu stabala koje su posjekle Hrvatske šume
-- broj za svaku vrstu stabala koji su Hrvatske šume dale odobrenje trećoj strani za sječu

2. Broj posađenih stabala prikazanih po vrsti stabla, šumarskom rajonu i strani koja je radila pošumljavanje u 2015. godini prikazano
- po šumarskom rajonu
-- broj za svaku vrstu stabala koje su posadile Hrvatske šume
-- broj za svaku vrstu stabala koji su Hrvatske šume dale odobrenje (ili naređenje) trećoj strani za sadnju

* šumarksi rajon = navodim kao najmanje područje kojim upravljaju Hrvatske šume, ispričavam se ako sam naveo pogrešan termin (region, rajon, šumarija ili šumarksi rajon ili kako se već takvo područje zove)

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Irena Devčić, Hrvatske šume, Zagreb

Poštovani,
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, članak 18., stavak 3., molimo Vas da dolje podneseni zahtjev, u roku od 5 dana, dopunite točnom adresom podnositelja.

Ulica kneza Branimira 1, Zagreb

mr.sc.Irena Devčić
Stručna suradnica za informiranje
Tel. 023/333 144
Mob. [osobni podaci uklonjeni]; VPN. 21728

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Za: Irena Devčić

Postovana,
U zakonskom roku nadopunjujem osobne podatke - adresa:
[osobni podaci uklonjeni]

Molim odgovor po zahtjevu elektornskim putem - odgovorom ovdje, a moje osobne podatke (adresu) nemojte slati u odgovoru (ako saljete dopis). Hvala vam!

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Irena Devčić, Hrvatske šume, Zagreb

1 privitaka

Obavijest, dostavlja se.

Ulica kneza Branimira 1, Zagreb

mr.sc.Irena Devčić
Stručna suradnica za informiranje
Tel. 023/333 144
Mob. [osobni podaci uklonjeni]; VPN. 21728

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Dana 19.5.2017 zaprimio sam dopis postanskim putem, urbroj DIR-56-17-2700/03 od 15.5.2017. kojim Hrvatske sume obavijestavaju da je zahtjev usvojen i da dostavljaju informacije koje posjeduju kao takve.

U bitnome navode kako je mjerna jedinica u kojoj se izrazava kolicina posjecenih stabala - kubik. Stoga dostavljaju u Plan sjece za 2015. godinu po vrstama drveca izrazeno u metrima kubnim (m3).

Broj stabala po vrsti moze se pronaci jedino u doznacnim knjizicama inzenjera sumarstva koji su obavljali doznaku stabala za 2015. godnu. Za taj podatak potrebno je od svih sumarija na podrucju RH (njih 169) zatraziti kopiranje nekoliko desetaka doznacnih knjizica koliko imaju po jednoj godini.

U konacnici iznos materijalnih troskova za dostavu takve informacije bio bi izuzetno velik. Kako HS d.o.o. a i ostali subjekti vezani uz sumarstvo ne koriste broj posjecenih stabala po vrsti vec broj kubika, nadamo se da ce dostavljene informacije biti dostatne. Ukoliko inzistirate na dobivanju podataka po broju posjecenih stabala po vrsti, moliko vas da podnesete Zahtjev za dopunu informacija te cemo po placenom predracuju dostaviti i tu informaciju.

U prilogu dostavljaju Isporuku sumskih sadnica iz rasadnika HS d.o.o. za 2015. godnu po Uprava suma podruznicama te po vrsti drveca. Isporucene sadnice te godine su i posadene uz mogucnost da se jedan dio prenio u 2016. godinu.

Miroslav Schlossberg

Za: Irena Devčić, Hrvatske sume

Postovana,

Zaprimio sam postanskim putem vas dopis urbroj DIR-56-17-2700/03 od 15.5.2017.

Ljubazno vas molim, mozete li dostaviti te informacije kao prilog u odgovoru na email - u elektronskom obliku (npr. sken) kao sto je trazeno u izvornom zahtjevu?

Ljubazno vas molim dopunu informacija s brojem posjecenih stabala.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Irena Devčić, Hrvatske šume, Zagreb

2 privitaka

Poštovani,

Dostavljamo Vam scan dokumenata kako ste zatražili.

S poštovanjem,

Ulica kneza Branimira 1, Zagreb

mr.sc.Irena Devčić
Stručna suradnica za informiranje
Tel. 023/333 144
Mob. [osobni podaci uklonjeni]; VPN. 21728

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Za: Irena Devčić

Hvala vam!

Zahtjev za dopunu odnosno ispravak informacije

Ljubazno vas molim dopunu informacija s brojem posjecenih stabala kako ste naveli u dopisu s troskom davanja trazene informacije.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Irena Devčić, Hrvatske šume, Zagreb

2 privitaka

Poštovani g. Schlossberg,

Temeljem Vaše dopune Zahtjeva za pristup informacijama od 22. svibnja 2017.g., dostavljamo Vam informacije koje posjedujemo.

S poštovanjem,

Ulica kneza Branimira 1, Zagreb

mr.sc.Irena Devčić
Stručna suradnica za informiranje
Mob. [osobni podaci uklonjeni]; VPN. 21728

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Za: Irena Devčić

Postovani,

U vasem odgovoru od 5.6.2017. na zahtjev "Izvršena sječa stabala i pošumljavanje u 2015. godini" od 15.4.2017. i zahtjeva za dopunu odnosno ispravak informacije od 22.5.2017. odgovorili ste da je zahtjev djelomicno usvojen.

Molim vas informaicju sto je s onim dijelom zahtjeva koji nije usvojen?

Ukoliko ne dostavite odgovor/rjesenje o odbijanju na dio koji nije usvojen u zakonskom roku (od zahtjeva za dopunu informacija), smatrati ce se sutnjom uprave.

Ljubaqnzo vas molim odgovor u roku kako je vec ovaj predmet u potupku od sredine travnja...

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Irena Devčić, Hrvatske šume, Zagreb

Poštovani,
Naveli smo da je djelomično usvojen jer jednostavno NE POSJEDUJEMO informaciju u obliku u kojem je tražite. Napisali smo to u objašnjenju koje se nalazi u popratnom dopisu.

Ulica kneza Branimira 1, Zagreb

mr.sc.Irena Devčić
Stručna suradnica za informiranje
Mob. [osobni podaci uklonjeni]; VPN. 21728

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Za: Irena Devčić, HŠ

Postovana,

U vasem pisanom odgovoru koji sam zaprimio 19.5.2017, urbroj DIR-56-17-2700/03 od 15.5.2017. naveli ste "ukoliko inzistirate na dobivanju podataka po broju posjecenih stabala po vrsti, molimo vas da podnesete Zahtjev za dopunu informacija te cemo po placenom predracuju dostaviti i tu informaciju".

Dana 22.5.2017. dostavio sam zahtjev za dopunu kojim sam trazio dostavu informacija trazenih u izvornom zahtjevu.

Do danas nisam zaprimio izracun troskova za dobivanje trazene informacije kako bi se ovaj predmet smatrao ispunjen prema zakonskim obvezama.

Ljubazno vas molim dostavu informacija koje nedostaju jer ce rok za odgovor po Zahtjevu za dopunu odnosno ispravak informacija uskoro istjeci.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Irena Devčić, Hrvatske šume, Zagreb

Poštovani g.Schlossberg,

Izgleda da se nikako ne možemo razumjeti te ću pokušati još jednom objasniti podatke koje smo Vam dostavili. U dopisu od 15.5.2017.g., navodi se "broj posječenih stabala po vrsti za 2015.g." jer ste Vi tako naveli u Zahtjevu za pristup informacijama od 18.04.2017. Citirali smo Vaš zahtjev, kao što smo citirali "po rajonu" iako tako nešto uopće ne postoji u našem sustavu. Nakon toga smo Vam dostavili informacije koje posjedujemo, uz objašnjenje kako "broj posječenih stabala po vrsti" nemamo, no imamo podatak o broju doznačenih stabala po vrsti. Taj podatak može se naći u doznačnim knjižicama svakog pojedinog revirnika te se radi o tisućama papira čija dostava bi bila vrlo problematična, a iznos troškova kopiranja popeo bi se na nekoliko tisuća kuna. S toga, kao službenik za informiranje, dala sam si dodatni trud kako bi zajedno s informatičkom službom iznašli način dostave podataka u elektroničkom obliku. Što smo i napravili te time izbjegli visoke troškove za Vas te ogroman posao kopiranja papira za nas.

Nadam se da sam ovime riješila sve nedoumice oko dostave informacija koje ste zatražili.

Ulica kneza Branimira 1, Zagreb

mr.sc.Irena Devčić
Stručna suradnica za informiranje
Mob. [osobni podaci uklonjeni]; VPN. 21728

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Za: Irena Devčić

Postovani,
Ispricavam se ako vas nisam dobro razumio. Samo me zanimao koji to dio zahtjeva nije usvojen a koji je. Svakako vam hvala na dostavi doznacenih stabala za 2015. godinu. Termin "doznacena stabla" mi bas puno ne govori pa bih vas molio ako mi mozete reci sto to opisuje - je li to broj posjecenih stabala?

Nisam koristio pravilan strucni termin, te stoga nisam znao kako vi zovete manje organizacijske jedinice u upravljanju sumama, te sam stoga ispod zahtjeva naveo opasku:
* šumarksi rajon = navodim kao najmanje područje kojim upravljaju
Hrvatske šume, ispričavam se ako sam naveo pogrešan termin (region,
rajon, šumarija ili šumarksi rajon ili kako se već takvo područje
zove)

Takodjer, podsjecam da Zakon propisuje da dio koji neposjedujete valja odbiti Rjesenjem.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Rješavanje o zahtjevu
Članak 23. (NN 85/15)
(1) Tijelo javne vlasti ne donosi rješenje o zahtjevu:
1) kad korisniku omogućuje pristup traženoj informaciji,
(4) Tijelo javne vlasti rješenjem će odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju te nema saznanja gdje se informacija nalazi.

Irena Devčić, Hrvatske šume, Zagreb

Poštovani g. Schlossberg,

drago mi je da smo se konačno razumjeli. Nisam sigurna da se dostavlja rješenje o odbijanju zahtjeva u situaciji kada smo Vam dostavili informaciju koju posjedujemo. Rješenjem o odbijanju zahtjeva za pristup informacijama po osnovi ne posjedovanja informacije ne dostavljaju se nikakvi podaci već se jednostavno odbija Zahtjev. U nastavku Vam dostavljam obrazloženje doznačenih stabala.
Prema Pravilniku o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu (NN 17/2015), pod doznakom se podrazumijeva odabiranje, obilježavanje i mjerenje stabala za sječu te obračun drvnog sječivog obujma. Doznačena stabla u 2015.godini su i posječena uz određena odstupanja (npr. zbog vjetroizvala, srušenih stabala, ledoloma i sl. izvanrednih situacija).

Srdačan pozdrav,

mr.sc.Irena Devčić
Stručna suradnica za informiranje
Mob. [osobni podaci uklonjeni]; VPN. 21728

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Podaci o doznačenim stablima u 2015. godini objavljeni su na repozitoriju otvorenih podataka:
https://data.codeforcroatia.org/datasets...