Kazne, penali i naknade štete Vodoopskrbe i odvodnje Vrbovec za period 2010-2016

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije

Poštovani,
poznato je da je ranije Vodoopskrba i odvodnja Vrbovec pripojena pod Vodoopskrbu i odvodnju Zagrebačke županije, te vas molim sljedeću informaciju:

iznose u godišnjem izvješću za kazne, penale i naknade štete Vodoopskrba i odvodnja Vrbovec za godine od 2010. do zaključno s 2016. godinom, prikazano po godini.

Ujedno, molim vas informaciju koliko je Vodoopskrba i odvodnja Vrbovec rashodovala za kazne za Europske projekte u istom razdoblju (od 2010. do zaključno s 2016. godinom).

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Roman Rodić, Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije

Poštovani,

Vrlo rado ćemo odgovoriti na Vaš upit u opsegu koji ne zadire u tajnost naših podataka, ali prije svega Vas molimo
da nam se za takve upite obratite u formi zakonski definiranih obrazaca koji su objavljeni i na našoj web stranici.
Šaljem Vam direktan link za obrasce https://viozz.hr/dokumenti/pravo-na-pris...
Hvala na razumijevanju,

S poštovanjem,

ROMAN RODIĆ, struč.spec.oec
Samostalni referent za odnose s javnošću

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE D.O.O.
Koledovčina ulica 1, Zagreb
Tel. +385 1 3492 103
Fax. +385 1 3492 104
e-mail: [Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije e-mail za zahtjeve]
web: www.viozz.hr

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Za: Roman Rodić

Postovana,
Hvala vam na odgovoru.

Moram vas obavijestiti da korisnik prava na pristup informacijama nije duzan ispunjavati obrasce.
Zahtjev poslan elektronskm putem je prema ZPPI istovjetan pisanom zahtjevu. Ako je moj zahtjev nerazumljiv, javite koji dio vam nije razumljiv i rado cu ga nadopuniti.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Roman Rodić, Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije

Poštovana,

Hvala još jednom na upitu, ali isto tako i ja moram Vas obavijestiti da se upravo radi razumljivosti upita obratite zahtjevom putem objavljenih obrazaca.
(Zakon o PPI, članak 10. st. 14. "Tijela javne vlasti obvezna su na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati:
- odgovore na najčešće postavljena pitanja, o načinu podnošenja upita građana i medija, kao i ostale informacije (vijesti, priopćenja za javnost, podaci o aktivnostima), u
svrhu informiranja javnosti o svom radu i ostvarivanju njihovih prava i izvršavanju obveza"

Obrasci nisu naša izmišljotina i jednako tako su sastavni dio ZPPI-a i isto tako su objavljeni na web stranici Povjerenika za informiranje koji Vas isto tako za upite upućuje na njih.

Nadalje Vas moram obavijestiti da Vas isti taj obrazac vodi da upišete potrebne informacije kako bi Vaš zahtjev bio valjan što nalaže, između ostalog,
da upišete i svoje podatke kao i način na koji želite primiti informaciju, a što Vi niste učinili.

Isto tako temeljem tog obrasca sačinjava se godišnje izvješće Povjereniku za informiranje pa Vas s toga
još jednom pozivam da ispunite obrazac jer upravo on ubrzava cijeli proces davanja potrebnih informacija.

S poštovanjem,

ROMAN RODIĆ, struč.spec.oec
Samostalni referent za odnose s javnošću

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE D.O.O.
Koledovčina ulica 1, Zagreb
Tel. +385 1 3492 103
Fax. +385 1 3492 104
e-mail: [Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije e-mail za zahtjeve]
web: www.viozz.hr

prikazati citirane dijelove

Roman Rodić, Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije

1 privitaka

Poštovana,

Šaljem Vam obrazac da ga ne morate tražiti na našoj web stranici.

S poštovanjem,

ROMAN RODIĆ, struč.spec.oec
Samostalni referent za odnose s javnošću

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE D.O.O.
Koledovčina ulica 1, Zagreb
Tel. +385 1 3492 103
Fax. +385 1 3492 104
e-mail: [Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije e-mail za zahtjeve]
web: www.viozz.hr

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Izjavio sam predstavku na rad tijela javne vlasti Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije.

Tijelo javne vlasti ne želi zaprimiti pisani zahtjev podnesen putem elektroničke komunikacije (URL dajem ispod) čime je povrijedilo odredbe §5 članka 18. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13 i 85/15). Predlažem Povjereniku za informiranje da u postupku po ovoj predstavci napravi inspekcijiski nadzor tijela javne vlasti.

Službenica za informiranje nije na propisan način tražila nadopunu zahtjeva ako je zahtjev nerazumljiv već inzistira na popunjavanju obrasca: "Obrasci nisu naša izmišljotina i jednako tako su sastavni dio ZPPI-a i isto tako su objavljeni na web stranici Povjerenika za informiranje koji Vas isto tako za upite upućuje na njih." http://imamopravoznati.org/request/kazne...

Molim Povjerenika također da i na svojim internetskim stranicama uz obrasce navede da obrasci nisu obavezni način traženja informacija od TJV već služe kao pomoć jer ovo nije prvo TJV koje inzistira na obrascima jer očigledno TJV ne razumiju ZPPI zakon i svrhu obrazaca...

Miroslav Schlossberg

Za: Roman Rodić

Poštovani gospodine Rodić,
stojim pri svojoj izjavi da korisnik prava na pristup informacijama NIJE dužan ispunjavati obrasce te vas ovim putem obaviještavam da sam Povjereniku za informiranje uputio predstavku na nepravilno provođenje Zakona o pravu na pristup informacijama u tijelu javne vlasti Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije.

Predlažem da proučite publikaciju Povjerenika za informiranje Primjena Zakona o pravu na pristup informacijama – Priručnik za službenike za informiranje u tijelima javne vlasti, dostupna na linku: http://www.pristupinfo.hr/dokumenti-i-pu... iz koje citiram "u svrhu olakšavanja pristupu informacijama propisani su pomoćni obrasci" te nadalje u tekstu "Međutim, službenik za informiranje mora voditi računa o tome da urednost zahtjeva za pristup informacijama ne smije biti uvjetovana korištenjem pomoćnih obrazaca iz Pravilnika o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija" što znači da obrasci nikako nisu OBAVEZNI već su oni POMOĆ građanima u podnošenju zahtjeva.

U istoj publikaciji dalje je navedeno:
"Člankom 20. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da će u slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva tijelo javne vlasti bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, tijelo javne vlasti odbacit će zahtjev rješenjem. Međutim, uzmite u obzir da je inzistiranje na adresi u slučaju zahtjeva podnesenog elektroničkom poštom, a već sa sigurnošću možete utvrditi da ćete informaciju pružiti korisniku, protivno načelima ekonomičnosti u postupanju te načelu suradnje i pružanja pomoći."

U pozivu za ispravak morate reci koji dijelovi nedostaju ili vam nisu jasni. Tako sam i trazio da ucinite u mailu od 22.1.2018.

Zahvaljujem i srdačno vas pozdravljam,
Miroslav Schlossberg

Roman Rodić, Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije

Poštovani gospodine Schlossberg,

Zahvaljujem Vam na edukaciji vezano uz moj posao.
Žao mi je što ste izgubili vrijeme tragajući za Vašim pravima o čemu sam ja jako dobro upoznat pa sam i s prvim Vašim mailom proslijedio upit nadležnim
Službama na postupanje.
Lijepo sam Vas zamolio radi mene i mojeg izvješće i radi transparentosti obrade svih upita, pa i Vašeg, krajem svake godine da popunite obrazac , ali Vama je očito to veliki problem
pa Vas obavještavam da ćete odgovor dobiti čim se službe očituju po Vašem upitu.

S poštovanjem,

ROMAN RODIĆ, struč.spec.oec
Samostalni referent za odnose s javnošću

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE D.O.O.
Koledovčina ulica 1, Zagreb
Tel. +385 1 3492 103
Fax. +385 1 3492 104
e-mail: [Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije e-mail za zahtjeve]
web: www.viozz.hr

prikazati citirane dijelove

Roman Rodić, Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije

1 privitaka

Poštovani,

 

Temeljem Vašeg upita od 22.01.2018. godine,

 

     „Za: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije

    

     Poštovani,

     poznato je da je ranije Vodoopskrba i odvodnja Vrbovec pripojena

     pod Vodoopskrbu i odvodnju Zagrebačke županije, te vas molim

     sljedeću informaciju:

    

     iznose u godišnjem izvješću za kazne, penale i naknade štete

     Vodoopskrba i odvodnja Vrbovec za godine od 2010. do zaključno s

     2016. godinom, prikazano po godini.

    

     Ujedno, molim vas informaciju koliko je Vodoopskrba i odvodnja

     Vrbovec rashodovala za kazne za Europske projekte u istom razdoblju

     (od 2010. do zaključno s 2016. godinom).

    

     S poštovanjem,

     Miroslav Schlossberg“

 

iz Sektora za financijske i računovodstvene poslove  Vodoopskrbe i
odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. dostavljam Vam sljedeće informacije:

o Iznosi za „kazne, penale i naknade štete“ Vodoopskrbe i odvodnje
Vrbovec za godine iznose:

2014. godina - 9.917,70 kuna

2015. godinu  - 1.800,00 kuna

2016. godinu - 1.873,78 kuna

Za informacije iz godina od 2010.-te, 2011.-te, 2012.-te i 2013.-te
upućujemo Vas na tvrtku KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. obzirom da se je
01.01.2014. godine., temeljem Zakona o trgovačkim društvima i usklađenjem
obavljanja djelatnosti po Zakonu o vodama, tvrtka podijelila na KOMUNALAC
VRBOVEC d.o.o. i VODOOPSKRBA I ODVODNJA VRBOVEC d.o.o.

 

Vezano uz Vaš drugi upit, tražeći po bilanci i financijskim izvješćima
definiciju „rashodovanje za kazne za Europske projekte“ nismo našli ništa
slično pa Vas lijepo molimo da pojasnite upit.

 

S poštovanjem,

 

ROMAN RODIĆ, struč.spec.oec

Samostalni referent za odnose s javnošću

[1]cid:[email protected]

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE D.O.O.

Koledovčina ulica 1, Zagreb

Tel.  +385 1 3492 103

Fax. +385 1 3492 104

e-mail: [2][Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije e-mail za zahtjeve]

web: www.viozz.hr

 

References

Visible links
2. mailto:[Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije e-mail za zahtjeve]

Miroslav Schlossberg

Za: Roman Rodić

Poštovani,
Hvala vam na odgovoru u dijelo mog zahtjeva.

Vezano za drugi dio na koji ne možete odgovoriti ali znate tko može odgovoriti, citiram:
"Za informacije iz godina od 2010.-te, 2011.-te, 2012.-te i 2013.-te
upućujemo Vas na tvrtku KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. obzirom da se je
01.01.2014. godine., temeljem Zakona o trgovačkim društvima i usklađenjem
obavljanja djelatnosti po Zakonu o vodama, tvrtka podijelila na KOMUNALAC
VRBOVEC d.o.o. i VODOOPSKRBA I ODVODNJA VRBOVEC d.o.o."
ljubazno vas molim da sukladno ZPPI moj zahtjev njima i ustupite a o ustupanju me obavijestite.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Roman Rodić, Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije

2 privitaka

Poštovani g. Jelić,

 

Na Vašoj web stranici pronašao sam podatak da ste Vi Službenik za
informiranje pa

Vam šaljem Zahtjev na postupanje,

 

S poštovanjem

 

ROMAN RODIĆ, struč.spec.oec

Samostalni referent za odnose s javnošću

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE D.O.O.

Koledovčina ulica 1, Zagreb

Tel.  +385 1 3492 103

Fax. +385 1 3492 104

e-mail: [1][Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije e-mail za zahtjeve]

web: www.viozz.hr

 

References

Visible links
1. mailto:[Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije e-mail za zahtjeve]

Mato Jelić,

3 privitaka

 

Poštovani,

 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA VRBOVEC d.o.o.  u navedenom razdoblju nije  imala
nikakve kazne za Europske projekte.

Navedeni iznosi se odnose za nadoknadu šteta ( na usjevima )prilikom
gradnje vodovoda.

·         2010 godina -6.200,00kn

·         2011 godina – 480,00 kn

·         2012 godina – 0,00 kn

·         2013. godina -0,00 kn

·         2014 godina – 9.917,70 kn

·         2015. godina -1.800,00 kn

·         2016. godina – 1.873,78 kn  

 

 

 

Mato Jelić, upr.prav.

direktor

 

[1]logo mala posta

 

Komunalac Vrbovec d.o.o.

Kolodvorska 29 , HR-10340 Vrbovec

MB:3101037; OIB: 01537106865

IBAN: HR3123600001101283977

SWIFT: ZABAHR2X

Tel: 01/2791-417

Faks: 01/2729-121

[broj mobitela]

E-mail: [2][e-mail adresa]

Web: [3]www.komunalac-vrbovec.hr

 

[4]think-before-you-print

 

Ova elektronička poruka i njeni prilozi mogu sadržavati povlaštene
informacije i/ili povjerljive informacije. Molimo Vas da poruku ne čitate
ako niste njen naznačeni primatelj. Ako ste ovu poruku primili greškom,
molimo Vas da o tome obavijestite pošiljatelja i da izvornu poruku i njene
privitke uništite bez čitanja ili bilo kakvog pohranjivanja. Svaka
neovlaštena upotreba, distribucija, reprodukcija ili priopćavanje ove
poruke zabranjena je. Komunalac Vrbovec ne preuzima odgovornost za sadržaj
ove poruke, odnosno za posljedice radnji koje bi proizašle iz
proslijeđenih informacija, a niti stajališta izražena u ovoj poruci ne
odražavaju nužno službena stajališta Komunalca Vrbovec. S obzirom na
nepostojanje potpune sigurnosti e-mail komunikacije, Komunalac Vrbovec ne
preuzima odgovornost za eventualnu štetu nastalu uslijed zaraženosti
e-mail poruke virusom ili drugim štetnim programom, neovlaštene
interferencije, pogrešne ili zakašnjele dostave poruke uslijed tehničkih
problema. Komunalac Vrbovec zadržava pravo nadziranja i pohranjivanja
e-mail poruka koje se šalju iz Komunalca Vrbovec ili u njih pristižu.

 

This e-mail message and its attachments may contain privileged and/or
confidential information. Please do not read the message if you are not
its designated recipient. If you have received this message by mistake,
please inform its sender and destroy the original message and its
attachments without reading or storing of any kind. Any unauthorized use,
distribution, reproduction or publication of this message is forbidden.
Komunalac Vrbovec is neither responsible for the contents of this message,
nor for the consequences arising from actions based on the forwarded
information, nor do opinions contained within this message necessarily
reflect the official opinions of Komunalac Vrbovec. Considering the lack
of complete security of e-mail communication, Komunalac Vrbovec is not
responsible for the potential damage created due to infection of an e-mail
message with a virus or other malicious program, unauthorized
interference, erroneous or delayed delivery of the message due to
technical problems. Komunalac Vrbovec  reserves the right to supervise and
store both incoming and outgoing e-mail messages.

 

 

 

From: Roman Rodić [mailto:[Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije e-mail za zahtjeve]]
Sent: 1. veljače 2018. 12:42
To: [e-mail adresa]
Cc: Miroslav Schlossberg <[ZPPI #6259 email]>
Subject: Ustupanje Zahtjeva po ZPPI

 

Poštovani g. Jelić,

 

Na Vašoj web stranici pronašao sam podatak da ste Vi Službenik za
informiranje pa

Vam šaljem Zahtjev na postupanje,

 

S poštovanjem

 

ROMAN RODIĆ, struč.spec.oec

Samostalni referent za odnose s javnošću

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE D.O.O.

Koledovčina ulica 1, Zagreb

Tel.  +385 1 3492 103

Fax. +385 1 3492 104

e-mail: [5][Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije e-mail za zahtjeve]

web: [6]www.viozz.hr

 

References

Visible links
2. mailto:[e-mail adresa]
3. http://www.komunalac-vrbovec.hr/
5. mailto:[Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije e-mail za zahtjeve]
6. http://www.viozz.hr/

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org