Kliničke studije u bolnici provedenima u 2014. godini

Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na moru ne posjeduje traženu informaciju.

Za: Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na moru

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Podaci o kliničkim studijama u bolnici iz naslova provedenima u 2014. godini i to:
- podatke o broju kliničkih studija za potrebe privatnih farmaceutskih kompanija provedenih u 2014. godini,
- broj trgovačkih društava za koje su se takve studije radile,
- ukupnoj vrijednosti tih ugovora,
- iznos koji je od ukupne vrijednosti pripao bolnicama,
- iznos koji je od ukupne vrijednosti pripao voditeljima studija,
- imena voditelja kliničkih studija,
- iznos koji je od kliničkih studija uplaćen Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, i
- iznos koji je uplaćen Ministarstvu zdravlja ili državnom proračunu.

S poštovanjem,

David Tadis

Specijalna Bolnica za ortopediju Ivana Jurjević, Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na moru

Poštovani,

Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13 i 85/15), a temeljem
Vašeg zahtjeva dostavljam Vam sljedeću informaciju:

** U Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na Moru ne provode se/ne rade se kliničke studije.

S poštovanjem,
Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru
Službenik za informiranje
Ivana Jurjević

prikazati citirane dijelove