Poštovani, Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13 i 85/15), a temeljem Vašeg zahtjeva dostavljam V...
Poštovani, Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13 i 85/15), a temeljem Vašeg zahtjeva dostavljamo Va...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?