Kompletna dokumentacija za izgradnju i uređenje parka na Trnjanskoj Savici, koje je počelo 19.4.2017

Zahtjev za pristup informacijama od igor kramaric za Grad Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je odbijen od strane Grad Zagreb.

Za: Grad Zagreb

Molim vas uvid u kompletnu dokumentaciju za izgradnju i uređenje parka na Trnjanskoj Savici, koje je počelo 19.4.2017.
Molim da mi dostavite:
- kompletan glavni projekt (arhitektonsko-građevinski, projekt hortikulture, projekt odvodnje, -
projekt ugradnje opreme, statički projekt)
- sva mišljenja i potvrde javnopravnih tijela na glavni projekt
- prijavu početka građenja
- dokaz da je tijelo graditeljstva o tome obavijestilo Ministarstvo unutarnjih poslova, građevinsku inspekciju, inspekciju rada, upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za utvrđivanje komunalnog doprinosa i tijelo nadležno za utvrđivanje vodnog doprinosa, a građevinsku inspekciju i o tome je li prijava potpuna, kao i svu ostalu dokumentaciju vezanu uz predmetnu izgradnju.

Također tražimo nalaz inspektora koji je dana 25. travnja 2017 obavio očevid i uvid u dokumentaciju.

Sukladno čl. 17. st. 2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev.
Molim Vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije
dostavljanja odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti
osobnih podataka.

S poštovanjem,

Igor Kramaric

[osobni podaci uklonjeni]
ZAGREB

Ana Gojanović-Rakić, Grad Zagreb

Poštovani gospodine Kramariću,

temeljem članka 23. stavka 1. točke 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15, dalje: Zakon), Vaš se podnesak ne smatra zahtjevom u smislu članka 18. stavka 5. Zakona („Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.“ , te Vas u upućujem na Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet [e-mail adresa].

S poštovanjem,

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

prikazati citirane dijelove

SysAdmin Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Grad Zagreb je odbio cijeli zahtjev iz razloga jer je zahtjev sadrzavao pojmove "kompletna dokumentacija", "sva misljenja" i "svu ostalu dokumentaciju", temeljem članka 23. stavka 1. točke 6. ZPPI-a.

Grad Zagreb je nepotpuno utvrdilo cinjenicno stanje i odbilo cijeli zahtjev, no dio zahtjeva ne poziva se na cjelokupni spis te su u tom dijelu zahtjeva trebali odgovoriti, a to je:

- prijavu početka građenja
- dokaz da je tijelo graditeljstva o tome obavijestilo Ministarstvo
unutarnjih poslova, građevinsku inspekciju, inspekciju rada,
upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za utvrđivanje
komunalnog doprinosa i tijelo nadležno za utvrđivanje vodnog
doprinosa, a građevinsku inspekciju i o tome je li prijava potpuna

Predlazem podnositelju zahtjeva da odgovori na ovom zahtjevu i Gradu Zagrebu dostavi ispravku zahtjeva u kojem ce se traziti specificne stvari i to u smislu:

***
Molim da mi dostavite presliku (moze sken):
1. glavnog projekta (arhitektonsko-građevinski, projekt
hortikulture, projekt odvodnje, -
projekt ugradnje opreme, statički projekt)
2. posljednje zaprimljeno mišljenje i potvrdu javnopravnog tijela na glavni projekt
3. prijavu početka građenja
4. dokaz da je tijelo graditeljstva o tome obavijestilo Ministarstvo
unutarnjih poslova, građevinsku inspekciju, inspekciju rada,
upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za utvrđivanje
komunalnog doprinosa i tijelo nadležno za utvrđivanje vodnog
doprinosa, a građevinsku inspekciju i o tome je li prijava potpuna.
***

Pod 2. sam naveo "posljednje zaprimljeno" jer ako vas zanima prethodne, to cete doci u odvojenim zahtjevima nakon sto dobite posljednje zaprimljeno.

Predlazem da u zakonskom roku (15 dana od dana zaprimanja odgovora od 11.5.2017 kojim odbijaju pristup informacijama) dostavite zalbu Povjereniku za informiranje jer je tijelo pogresno primjenilo zakon i odbilo cijelokupni zahtjev a ne dio koji se tice informacijama iz cjelokupnog spisa. A osim ovoga, jer je tijelo zakljucilo da ovo nije zahtjev potrebno je uruciti predstavku celniku tijela javne vlasti jer je sluzbenik odbio pristup informacijama cjelokupnog spisa a na ostale pojedinacne zahtjeve nije odgovorilo.

Evo da sumiram, sljedeci koraci su:

1) Slanje odgovora putem ovog istog zahtjeva Gradu Zagrebu da ispravljate vas zahtjev s novim tekstom koji ne sadrzi trazenje cjelokupnog spisa

2) Nakon isteka 15 dana od dana podnosenja zahtjeva (26.4. podnesen, rok za odgovor je 11.5.) posaljite zalbu Povjereniku za informiranje jer nisu odgovorili na dio zahtjeva koji se ne odnosi na cjelokupni spis (zalba za sutnju administracije) - obrazac se nalazi na linku: http://legal.imamopravoznati.org/ppi_zal... (potrebno uz potpisan obrazac priloziti i presliku konverzacije, mozete kliknuti ispod ovog zahtjeva na Preuzmi cijelu konverzaciju, dostaviti postanski ili elektornski na email adresu Povjerenika za informiranje iz footera stranice www.pristupinfo.hr)

3) Dostavite Prigovor celniku tijela javne vlasti jer je sluzbenik za informiranje ocjenio da vas zahtjev nije zahtjev za pravo na pristup informacijama i odbilo odgovoriti na sve stavke iz zahtjeva, pa cak i one koje nisu zahtjevale uvis u cjelokupni spis predmeta. Obrazac za prigovor celniku se nalazi na linku: http://legal.imamopravoznati.org/ppi_pri... ispunite ga, isprintajte i potpisite i dostavite na Ured gradonacelnika postanskim putem ili elektronski na email (svakako trazite potvrdu o primitku kao dokaz zaprimanja prigovora).

Za: Ana Gojanović-Rakić

Poštovanje,
šaljem Vam ispravljeni zahtjev (koji ne sadrži traženje cjelokupnog spisa).
Dakle, molim Vas sljedeće konkretne dokumente:

1. glavni projekt (arhitektonsko-građevinski, projekt hortikulture, projekt odvodnje, projekt ugradnje opreme, statički projekt)
2. posljednje zaprimljeno mišljenje i potvrdu javnopravnog tijela na glavni projekt
3. prijavu početka građenja
4. dokaz da je tijelo graditeljstva o tome obavijestilo Ministarstvo unutarnjih poslova, građevinsku inspekciju, inspekciju rada, upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za utvrđivanje komunalnog doprinosa i tijelo nadležno za utvrđivanje vodnog doprinosa, a građevinsku inspekciju i o tome je li prijava potpuna.

Molim Vas da uzmete u obzir da sam u početnom zahtjevu (26.4.2017) tražio, izmedju ostalog, na uvid točno odredjene dokumente, koje Vi kao investitor imate i da ste me u tom segmentu neopravdano odbili.

S poštovanjem,

igor kramaric

Ana Gojanović-Rakić, Grad Zagreb

1 privitaka

Poštovani gospodine Kramariću,

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama (KLASA: 008-02/17-002/193, URBROJ: 251-02-04-1/03-17-1), a temeljem članka 15. stavka 2. točke 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15, dalje: Zakon), a u vezi s člankom 5. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14), molim da, temeljem članka 79. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09), u roku od 15 dana od dana zaprimanja ovoga maila, dostavite izričiti pisani pristanak nositelja autorskoga prava za pristup informaciji, odnosno izrađivača Glavnog projekta ( oznake TD 18/17) Arhitektura u bijelom d.o.o. iz Zagreba, Ribnička 9.

Temeljem članka 23. stavka 1. točke 1. Zakona, u privitku Vam dostavljam prijavu početka građenja s pripadajućim dostavnicama.

S poštovanjem,

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

prikazati citirane dijelove

SysAdmin Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Tijelo javne vlasti pogrešno primjenjuje Zakon o pravu na pristup informacijama i Zakon o autorskom pravu.

Naime, obaveza Grada Zagreba u ovom slučaju je da provedu test razmjernosti javnog interesa kojim se procjenjuje za svaki pojedinačni slučaj da li je bitnije zaštititi javni interes ili autorsko pravo.

Ukoliko treba tražiti pristanak autora, to onda treba tražiti Grad Zagreb kao stakeholder tog projekta (naručitelj) a ne vi kao podnositelj zahtjeva za pristup informacijama.

Predlažemo vam da dostavite predstavku Povjereniku za informiranje, a možete koristiti ovaj obrazac:
http://legal.imamopravoznati.org/ppi_pre...

Također vas upućujemo da pogledate zahtjev gdje je Grad Zagreb tražio istu stvar:
http://imamopravoznati.org/request/proje...

igor kramaric je ostavio/la bilješku ()

Poslana predstavka Povjereniku za informiranje, Jurišićeva 19, 10000 Zagreb