Kompletne fajlove (DVD) raznih projekata za Gradsko kupalište u Crikvenici

Zahtjev za pristup informacijama od Željko Smolčić za Grad Crikvenica

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Grad Crikvenica

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas da mi na DVD-u dostavite sve materijale u digitalnom obliku koje su vam prema ugovoru bili dužni dostaviti projektanti, i to za:
1.) Geodetski snimak stanja glavne plaže Crikvenica, izradio Darko Car, mag.ing.geod. et geoinf., Cadcom d.o.o. Zagreb u prosincu 2016.
2.) UREĐENJE PODMORSKIH I PRIOBALNIH DIJELOVA GRADSKE PLAŽE U CRIKVENICI Idejno rješenje, RIJEKA,MareCon d.o.o. Rijeka, veljača 2017.
3.) Konzervatorsko-urbanističko-krajobrazna studija Gradskog kupališta u Crikvenici,Zelena infrastruktura d.o.o. Zagreb, rujan 2018.
4.) Idejno rješenje Gradske plaže u Crikvenici, Zelena infrastruktura d.o.o. Zagreb, prosinac 2018.

Vidio sam ugovor Idejnog rješenja uređenja Graskog kupališta u Crikvenice od Zelene infrastkukture, tamo stoji:
Članak 4.
Projektna dokumentacija iz članka 1. ovog ugovora isporučuje se:
Idejno rješenje u (4) primjerka, komplet sa svim prilozima, te u digitalnom obliku
(CD ili DVO format), tekstualni dio Word, crteži AutoCad (dwg format);.

Pretpostavljam da ste to dobili i za ostale projekte.

Dakle, molim vas da mi na jedan DVD stavite sve tražene materijale, DVD treba imati četiri različita foldera, za svaki projekt zasebni folder.
U svakom folderu su svi materijali u digitalnom obliku koje su vam prema ugovoru bili dužni dostaviti projektanti (DOC, DWG ...).

S poštovanjem,

Željko Smolčić

Za: Grad Crikvenica

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Mogu biti 4 DVD-a ili svejedno ako vam je tako jednostavnije.

S poštovanjem,

Željko Smolčić

Za: Grad Crikvenica

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Danas vam istječe rok da mi dostavite 4 DVD.

S poštovanjem,

Željko Smolčić