Komunalna tvrtka_JLS

Zahtjev za pristup informacijama od Marin Bašić za Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

Može li JLS osnovati konunalnu tvrtku ako već ima Vlastiti pogon za obavljanje komunalne djelatnosti?

S poštovanjem,

Marin Bašić

Pristup Informacijama, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

Poštovani gosp. Bašić,

Iako ste podnijeli Zahtjev za pristup informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15, u daljnjem tekstu: Zakon o pravu na pristup informacijama) sukladno odredbama članka 18. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama predmetni zahtjev se ne smatra zahtjevom za pristup informacijama.

Naime, članak 18. stavak 5. Zakona o pravu na pristup informacijama navodi da se objašnjenja ili upute vezane za ostvarenje nekog prava ili izvršenje obveze, izrade analize ili tumačenje nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije ne smatra zahtjevom za pristup informacijama. Dakle, omogućavanje pristupa informacijama prema ZPPI-u, pretpostavlja pristup već gotovoj, u trenutku zaprimanja zahtjeva postojećoj informaciji, stoga tijelo javne vlasti nije dužno davati odgovore na pitanja ili davati tumačenja te na taj način izrađivati novu informaciju.

Člankom 23. stavkom 1. točkom 6. Zakona o pravu na pristup informacijama propisana je dužnost tijela javne vlasti da kada korisnika prava na pristup informacijama obavještava da se podnesak ne smatra zahtjevom u smislu članka 18. stavka 5. Zakona, uputiti o načinu ostvarivanja njegova prava.

Uzevši u obzir navedene zakonske odredbe, upućujemo Vas da svoje pravo možete ostvariti izravnim obraćanjem Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine na adresu elektroničke pošte: [e-mail adresa]

S poštovanjem,

Josip Kovilić
Službenik za informiranje
Radnička cesta 80/22
10000 Zagreb

Razmislite o ispisu ove elektronske pošte, čuvajte prirodu.
IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI: Ova elektronička poruka može sadržavati osjetljive, povjerljive i/ili povlaštene informacije te je namijenjena isključivo naznačenom primatelju i/ili grupi primatelja. Ako ste je primili pogreškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite pošiljatelja te da izvornu poruku i sve njene priloge odmah, bez čitanja, trajno izbrišete. Neovlaštena uporaba, distribucija, otkrivanje, umnožavanje ili izmjena ove poruke je zabranjena. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno službeni stav Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Budući da komunikacija putem interneta spada u otvoreni način razmjene informacija, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke i svih njezinih priloga.

prikazati citirane dijelove