Korištenje gradskih prostora

Damir Javorovic je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Grad Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Grad Zagreb ne posjeduje traženu informaciju.

Za: Grad Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

U koju svrhu je iznajmljen prostor na adresi Avenija Marina Držića 14?

S poštovanjem,

Damir Javorovic

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani,
shodno članku 18. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/13 i 85/15), nastavno: Zakon), pozivate se da u roku 5 dana od primitka ove obavijesti dopunite svoj zahtjev navođenjem adrese fizičke osobe podnositelja zahtjeva. Ukoliko u zadanom roku ne dopunite zahtjev, upravno tijelo postupit će sukladno odredbama članka 73. stavku 2. Zakona o općem upravnom postupku.
S poštovanjem,

Ljiljana Podunajec, univ.spec.mag.iur.
Službenica za informiranje

prikazati citirane dijelove

Damir Javorović
[osobni podaci uklonjeni]
[osobni podaci uklonjeni]
[osobni podaci uklonjeni]

Alumni Katica je ostavio/la bilješku ()

Poštovani,
TJV zatražilo adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, odnosno osobne podatke. Isti su proslijeđeni od podnositelja zahtjeva. Možda je potrebno cenzurirati.

Za IPZ:
Katica

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

1 privitaka

 

 

Poštovani,

nastavno na vaš zahtjev za pristupom informacijama, dostavljamo obavijest
Gradskog ureda za obrazovanje, te s time u vezi molimo pojašnjenje vašeg
zahtjeva.

Molimo potvrdu primitka.

S poštovanjem,

 

 

Ljiljana Podunajec, univ. spec.mag.iur.

Viša stručna savjetnica  - Službenica za informiranje