Mjesna samouprava na području jedinice lokalne samouprave

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Općina Lanišće, Lanišće kao dio skupine poslane na 188 tijela javne vlasti

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Općina Lanišće, Lanišće ne posjeduje traženu informaciju.

Za: Općina Lanišće, Lanišće

Molim vas da mi povratno dostavite informaciju odgovorom na ovaj email u digitalnom obliku:

Popis koji sadrži nazive osnovanih mjesnih samouprava na vašem području.

Ako su mjesne samouprave registrirane pravne osobe, tada vam molim dostavu za svako tijelo i njihov OIB i MB brojeve (dovoljno je dostaviti npr. obavijest o razvrstavanju u NKD 2007 pri DZS).

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

1 privitaka

  • Attachment

    Informacija za zzpi dostava OIB a za mjesne samouprave kojima je Op ina Lani e osniva.docx.pdf

    285K Download View as HTML

Poštovani,

priloženo dostavljamo informaciju vezano uz Vaš Zahtjev za pristup informacijama - dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Općina Lanišće osnivač, od dana 28. siječnja 2022. godine.

Lp,
Lorena Žakić
Pročelnica JUO Općine Lanišće
Općina Lanišće
Lanišće 2
52420 Buzet
Tel: 052/661-060

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI:
Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka može sadržavati povjerljive informacije i namijenjen je isključivo osobama ili subjektima koji su navedeni kao primatelji. Ukoliko je zbog greške pri adresiranju ili prijenosu ova poruka pogrešno upućena, molimo Vas obavijestite pošiljatelja slanjem odgovora na ovu poruku, a poruku i sve njene priloge odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Svako neovlašteno korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija, prikazivanje, prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik neovlaštene uporabe ove poruke je strogo zabranjeno. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi, te nužno ne predstavljaju stav ili mišljenje Općine Lanišće

DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT:
The content of this message and possibly annexed data can contain confidential information and is intended exclusively for the persons or subjects which are listed as recipients. If this message was due to a mistake in addressing or transfer sent to you by mistake, please inform the sender by replying to this message, and the message and all its contents immediately, and without reading it, permanently remove from the computer. Each unauthorized use, publication, processing, reproduction, presentation, transfer, distribution, recording or any other form of unauthorized use of this message is strictly prohibited. The contents, positions and opinions stated in the message belong to the author and do not necessarily belong to the Municipality of Lanisce.

prikazati citirane dijelove