Ne znamo sadrži li najnoviji odgovor na ovaj zahtjev tražene informacije – ako ste Kristina Radovan molimo prijavite se i označite posljednji status.

Natječaj za izbor vanjskog frakcionatora plazme

Čekamo da Kristina Radovan pročita nedavne odgovore i ažurira status.

Za: Imunološki zavod, Zagreb

Poštovani,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, a s obzirom na iznimnu važnost ljudske krvne
plazme i lijekova iz te plazme koji su se nekad proizvodili na Imunološkom zavodu, kao i stratešku
važnost esencijalnih lijekova za naš suverenitet i sigurnost, molim vas da mi u elektroničkom obliku
na ovaj email:
1. odgovorite kojim postupkom javnog nadmetanja je izvršen odabir vanjskog frakcionatora
plazme?
2. dostavite relevantnu natječajnu dokumentaciju, a posebno poziv za nadmetanje,
zaprimljene ponude, izvještaje i zapisnike o radu tijela koje je provodilo natječaj i
ocjenjivanje zaprimljenih ponuda te odluku o odabiru

S poštovanjem,

Kristina Radovan

Public Info, Imunološki zavod, Zagreb

Poštovana gospođo Radovan,

sukladno članku 20. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN
25/13 i 85/15), a u vezi s člankom 18. stavkom 3., obavještavam Vas da je
Vaš zahtjev nepotpun te Vas pozivam da ga dopunite na način da nam
dostavite i svoju adresu, i to u roku od pet (5) dana od dana zaprimanja
ovog poziva.

Unaprijed Vam zahvaljujem.
S poštovanjem,

Marela Bajić Čivgin, prof. i novinar,
službenica za informiranje

Imunološki zavod
Rockefellerova 2
10 000 Zagreb
Tel: 01 6414 342
Fax: 01 6414 105
E-pošta: [Imunološki zavod, Zagreb e-mail za zahtjeve]
www.imz.hr

--------------------------------------------------------------------------

Šalje: Kristina Radovan <[ZPPI #8314 email]>
Poslano: 19. kolovoza 2021. 23:53
Prima: Public Info
Predmet: Zahtjev za pristup informacijama - Natječaj za izbor vanjskog
frakcionatora plazme
 
Za: Imunološki zavod, Zagreb

Poštovani,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, a s obzirom na iznimnu
važnost ljudske krvne

plazme i lijekova iz te plazme koji su se nekad proizvodili na Imunološkom
zavodu, kao i stratešku

važnost esencijalnih lijekova za naš suverenitet i sigurnost, molim vas da
mi u elektroničkom obliku

na ovaj email:

1. odgovorite kojim postupkom javnog nadmetanja je izvršen odabir vanjskog
frakcionatora

plazme?

2. dostavite relevantnu natječajnu dokumentaciju, a posebno poziv za
nadmetanje,

zaprimljene ponude, izvještaje i zapisnike o radu tijela koje je provodilo
natječaj i

ocjenjivanje zaprimljenih ponuda te odluku o odabiru

S poštovanjem,

Kristina Radovan

-------------------------------------------------------------------

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:

[ZPPI #8314 email]

Je li [Imunološki zavod, Zagreb e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve
za Imunološki zavod, Zagreb? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći
ovaj obrazac:

[1]http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih
prava:

[2]http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije upute o sigurnom rukovanju podacima pročitajte najnovije
savjete Povjerenika za informiranje:

[3]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Molimo Vas imajte na umu da će u nekim slučajevima objavljivanje zahtjeva
i odgovora biti odgođeno.

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova
usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti
posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://imamopravoznati.org/change_reques...
2. http://imamopravoznati.org/help/officers
3. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Za: Public Info

Poštovana,

moja adresa Vam je poslana na Vaš direktni email radi zaštite privatnosti. Odgovor na zahtjev očekujem ovdje.

S poštovanjem,

Kristina Radovan

Public Info, Imunološki zavod, Zagreb

1 privitaka

Poštovana gđo Radovan,

u privitku dostavljam predmetni odgovor.

S poštovanjem,

Marela Bajić Čivgin, prof. i novinar,
službenica za informiranje

Imunološki zavod
Rockefellerova 2
10 000 Zagreb
Tel: 01 6414 342
Fax: 01 6414 105
E-pošta: [Imunološki zavod, Zagreb e-mail za zahtjeve]
www.imz.hr

Za: Public Info

Poštovani,

Hvala Vam na Vašem odgovoru od 1. rujna o.g., no nažalost isti ne sadrži tražene informacije, pa Vas molim pojašnjenje.

Naime, navodite da "Sve do danas, osim frakcionatora Octapharma AG, ne postoji nijedan drugi frakcionator koji zadovoljava sve regulatorne uvjete za preuzimanje i frakcionaciju ljudske plazme domicilnih davatelja odobren od strane Imunološkog zavoda.". U tom smislu molim da dostavite:

1. dokumentaciju u kojoj propisujete regulatorne uvjete za preuzimanje i frakcionaciju ljudske plazme domicilnih davatelja odobren od strane Imunološkog zavoda

2. službeni zapisnik o istraživanju tržišta u okviru kojeg ste identificirali koji sve frakcionatori postoje u Europskoj uniji

3. službene upite koje ste uputili frakcionatorima na tržištu tražeći od njih informaciju o usluzi frakcionacije, kao i upite za ponudu, te njihove odgovore

4. zapisnik o analizi potencijalnih frakcionatora od kojega bi se zatražila usluga frakcionacije i odluku o odabiru na temelju provedene analize s obrazloženjem

Dalje u Vašem odgovoru navodite da "Poslovna suradnja Imunološkog zavoda i Octapharme AG regulirana je ugovorima za svaku pojedinačnu isporuku ljudske plazme gdje je potrebno čuvati poslovne tajne.". U tom smislu molim informaciju:

1. Koje Vam je uporište za tajno poslovanje u obavljanju javne službe?

2. Da li ste napravili test razmjernosti i javnog interesa da biste uopće u tim ugovorima imali opravdanje za korištenje institucije poslovne tajne?

Vezano za Nacionalni plan opskrbe Republike Hrvatske lijekovima proizvedenim iz ljudske plazme (2019. - 2022.) i Zaključak o prihvaćanju Okvira i smjernica Plana provedbe revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda pitanja ću postaviti odvojeno.

Unaprijed zahvaljujem na Vašim odgovorima.

Srdačan pozdrav,

Kristina Radovan

Željka Pelin, Imunološki zavod, Zagreb

Cijenjena gospođo Radovan,

Nastavno na Vaš zahtjev pojašnjenja na Odgovor na zahtjev za pristup informacijama od 19.08.2021. godine dostavljamo informacije kako slijedi:

Vlada Republike Hrvatske je, na svojoj sjednici održanoj 27. lipnja 2019. godine, donijela Nacionalni plan opskrbe Republike Hrvatske lijekovima proizvedenim iz ljudske plazme (2019. – 2022.) (u daljnjem tekstu: Nacionalni plan), koji je strateška podloga za planiranje buduće proizvodnje lijekova iz ljudske plazme za potrebe hrvatskog zdravstvenog sustava prema načelu nacionalne samodostatnosti.
Nacionalni plan predviđa prikupljanje plazme od svih transfuzijskih centara u Republici Hrvatskoj, dakle uvjet je i da frakcionator preuzima plazmu svih transfuzijskih centara u Republici Hrvatskoj. Nadalje proizvodi određenog frakcionatora koji se vraćaju na tržište Republike Hrvatske trebaju biti registrirani u Republici Hrvatskoj. Sukladno navedenom Octapharma Ag ima registriran najširi spektar lijekova, te može tržištu Republike Hrvatske ponuditi najviše vrsta proizvoda iz plazme hrvatskih davatelja.

Svi transfuzijski centri u Republici Hrvatskoj moraju biti dio Plazma Master File-a tj. registracijskog dosjea (u daljnjem tekstu: PMF) prerađivača. Proizvod se ne može proizvoditi iz plazme koja nije dio ocijenjenog i odobrenog PMF, koji je obavezan i dio je registracije lijeka. (Pravilnik o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet, NN 83/2013, 28/2020, 32/2021).
Svi transfuzijski centri u Republici Hrvatskoj dio su PMF Imunološkog zavoda, dio registracije pri Agenciji za lijekove i medicinske proizvode.

Sukladno Nacionalnom planu Imunološki zavod posluje po modelu A što podrazumijeva isporuku plazme po određenoj cijeni. Kada će se realizirati uvjeti za poslovanje po modelu B Imunološki zavod će provesti istraživanje tržišta, prethodno savjetovanje i postupak javne nabave, a sve sukladno Zakonu o javnoj nabavi (ZJN2016) za nabavu usluge frakcionacije.

Imunološki zavod proveo je test razmjernosti i javnog interesa za ugovore koje je sklopio sa Octapharmom Ag.

S poštovanjem
Željka Pelin
Službenica za informiranje

-----Izvorna poruka-----
Pošiljatelj: Kristina Radovan <[ZPPI #8314 email]>
Poslano: 7. rujna 2021. 7:55
Primatelj: Public Info <[Imunološki zavod, Zagreb e-mail za zahtjeve]>
Predmet: Re: Odgovor na zahtjev za pristup informacijama od 19.08.2021.

Za: Public Info

Poštovani,

Hvala Vam na Vašem odgovoru od 1. rujna o.g., no nažalost isti ne sadrži tražene informacije, pa Vas molim pojašnjenje.

Naime, navodite da "Sve do danas, osim frakcionatora Octapharma AG, ne postoji nijedan drugi frakcionator koji zadovoljava sve regulatorne uvjete za preuzimanje i frakcionaciju ljudske plazme domicilnih davatelja odobren od strane Imunološkog zavoda.". U tom smislu molim da dostavite:

1. dokumentaciju u kojoj propisujete regulatorne uvjete za preuzimanje i frakcionaciju ljudske plazme domicilnih davatelja odobren od strane Imunološkog zavoda

2. službeni zapisnik o istraživanju tržišta u okviru kojeg ste identificirali koji sve frakcionatori postoje u Europskoj uniji

3. službene upite koje ste uputili frakcionatorima na tržištu tražeći od njih informaciju o usluzi frakcionacije, kao i upite za ponudu, te njihove odgovore

4. zapisnik o analizi potencijalnih frakcionatora od kojega bi se zatražila usluga frakcionacije i odluku o odabiru na temelju provedene analize s obrazloženjem

Dalje u Vašem odgovoru navodite da "Poslovna suradnja Imunološkog zavoda i Octapharme AG regulirana je ugovorima za svaku pojedinačnu isporuku ljudske plazme gdje je potrebno čuvati poslovne tajne.". U tom smislu molim informaciju:

1. Koje Vam je uporište za tajno poslovanje u obavljanju javne službe?

2. Da li ste napravili test razmjernosti i javnog interesa da biste uopće u tim ugovorima imali opravdanje za korištenje institucije poslovne tajne?

Vezano za Nacionalni plan opskrbe Republike Hrvatske lijekovima proizvedenim iz ljudske plazme (2019. - 2022.) i Zaključak o prihvaćanju Okvira i smjernica Plana provedbe revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda pitanja ću postaviti odvojeno.

Unaprijed zahvaljujem na Vašim odgovorima.

Srdačan pozdrav,

Kristina Radovan

prikazati citirane dijelove

Ne znamo sadrži li najnoviji odgovor na ovaj zahtjev tražene informacije – ako ste Kristina Radovan molimo prijavite se i označite posljednji status.