Objava informacija sa sjednica Gradskog vijeća na internetskim stranicama Grada

Zahtjev za pristup informacijama od Slobodan Obradović za Grad Ivanić-Grad

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Slobodan Obradović

Za: Grad Ivanić-Grad
Poštovani,
1. Objavljujte li na službenim stranicama Grada pozive s materijalima za sjednice gradskog vijeća? (molim da stavite link na materijale).
2. Objavljujte li na službenim stranicama Grada audio/video snimke s održanih sjednica gradskog vijeća? (molim da stavite link na snimke).
S poštovanjem,
Slobodan Obradović
Županja, [osobni podaci uklonjeni]

Tihana Vuković Počuč, Grad Ivanić-Grad

Poštovani,

Grad Ivanić-Grad na svojim stranicama objavljuje materijale sa sjednica Gradskog vijeća, a u nastavku dostavljamo link:

http://www.ivanic-grad.hr/novosti/grad/?...

Također, svi akti Gradskog vijeća i Gradonačelnika Grada Ivanić-Grada objavljuju se na službenim stranicama Grada :

http://www.ivanic-grad.hr/dokumenti-grad...

Sve sjednice Gradskog vijeća uživo prenosi Obiteljski radio Ivanić, a trenutno se razmatraju mogućnosti postave tonskih zapisa sa svih sjednica Gradskog vijeća i na stranice Grada.

S poštovanjem,

Tihana Vuković Počuč, dipl.iur.
Službenih za informiranje

Grad Ivanić-Grad
Upravni odjel za lokalnu samoupravu,
Pravne poslove i društvene djelatnosti
Park hrvatskih branitelja 1
HR- 10310 Ivanić-Grad

tel +385 (0)1 2831 386
fax +385 (0)1 2881 678
[Grad Ivanić-Grad e-mail za zahtjeve]
www.ivanic-grad.hr

prikazati citirane dijelove

Slobodan Obradović

Za: Tihana Vuković Počuč
Hvala na odgovoru.
S poštovanjem,
Slobodan Obradović