Odluka o imenovanju Povjerenstva za rješavanje po prigovorima za Mjeru 07 i Mjeru 19

Pisani zahtjev podnositelja LAG Barun Trenk za Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Zahtjev je odbijen od strane Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb.

Od: LAG Barun Trenk

Za: Ministarstvo poljoprivrede
Koje su osobe imenovane u Povjerenstvo za rješavanje po prigovorima
z aMjeru M07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima"
i Mjeru M19 "LEADER-CLLD" unutar Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., osnovano rješenjem
ministra (Klasa: 080-01/15-01/294; Urbroj: 525-08/1399-16-36 od
07.srpnja 2016.godine, Klasa: 080-01/15-01/294; Urbroj:
525-08/1399-16-34 od 17.listopada 2016.godine, Klasa:
080-01/15-01/294; Urbroj: 525-08/1399-16-37 od 23.studenog
2016.godine)?
S poštovanjem,
Lokalna akcijska grupa Barun Trenk
Majstorska 13
34334 Kaptol

Spojite s ovim

Od: Željana Ivanuš
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

*P/6937658*

KLASA: 008-02/17-01/05

URBROJ: 525-02/1596-17-2

Zagreb, 3. veljače 2017.

 

 

+------------------------------------------------------------------------+
|PREDMET: |Zahtjev za pristup informacijama - LAG Barun Trenk, Kaptol |
| | |
| |- Odgovor, daje se |
| | |
| |  |
+------------------------------------------------------------------------+

 

Poštovani,

 

Ministarstvo poljoprivrede zaprimilo je 1. veljače 2017. elektroničkom
poštom zahtjev LAG-a Barun Trenk kojim su zatražene informacije o osobama
imenovanima u Povjerenstvo za rješavanje po prigovorima za Mjeru M07
"Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" i Mjeru M19
LEADER-CLLD" unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014.-2020., osnovano rješenjem ministra (Klasa:
080-01/15-01/294; Urbroj: 525-08/1399-16-36 od 07. srpnja 2016.godine,
Klasa: 080-01/15-01/294; Urbroj: 525-08/1399-16-34 od 17. listopada 2016.
godine, Klasa:

080-01/15-01/294; Urbroj: 525-08/1399-16-37 od 23. studenog 2016. godine).

Sukladno članku 23. stavak 4., a vezano uz članak 1. stavak 3. Zakona o
pravu na pristup informacijama (“Narodne novine“, br. 25/13 i 85/15) ovim
Vas putem obavještavamo da se Zakon o pravu na pristup informacijama ne
primjenjuje na stranke u postupcima.

Vaš zahtjev je proslijeđen u nadležnu Upravu za upravljanje EU fondom za
ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju.

 

S poštovanjem,

 

Službenica za informiranje

Željana Ivanuš

 

 

 

 

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb može: