OPEM za planove upravljanja ribolovom

Zahtjev za pristup informacijama od Udruga BIOM za Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Poštovani,

temeljem čl. 5., st. 1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) molimo da nam se dostave rješenja o prihvatljivosti za ekološku mrežu (ili drugi akti/odluke kojima je odlučeno o utjecajima na ekološku mrežu) za sljedeće planove upravljanja ribolovom:

1. Plan upravljanja ribolovom male plave ribe okružujućom mrežom plivaricom „srdelarom“ (studeni, 2017.),
2. Plan upravljanja pridnenim povlačnim mrežama - koćama (ožujak, 2014.),
3. Plan upravljanja za ribolov okružujućim mrežama plivaricama u Republici Hrvatskoj (listopad, 2017.), te
4. Plan upravljanja za ribolov obalnim mrežama potegačama u Republici Hrvatskoj (studeni, 2017.).

Molimo da nam odgovor dostavite putem ove adrese elektroničke pošte.

Ako niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete s navedenom informacijom, dužni ste nas u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

Pristup Informacijama,

3 privitaka

Poštovani,

u prilogu je Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode (KLASA:
UP/I-612-07/14-71/45, URBROJ: 517-07-2-14-5) od 5. ožujka 2014. doneseno u
postupku izdavanja uvjeta zaštite prirode za Planove upravljanja
ribolovnim resursima: Plan upravljanja okružujućim mrežama plivaricama
(prosinac 2013.) i Plan upravljanja pridnenim povlačnim mrežama – koćama
(prosinac 2013.). Navedenim rješenjem ti su planovi ocijenjeni
prihvatljivima za ekološku mrežu.

Rješenje koje dostavljamo sasvim sigurno se ne odnosi na planove koji su u
zahtjevu navedeni pod brojevima 1. i 4. Također, iz zahtjeva nije moguće
utvrditi da li se rješenje koje dostavljamo odnosi na planove koji su u
zahtjevu navedeni pod brojevima 2. i 3. Kako su svi u zahtjevu pobrojani
planovi u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, Vaš zahtjev ćemo
ustupiti Ministarstvu poljoprivrede.

 

S poštovanjem,

 

[1]cid:[email protected] REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF
CROATIA
Ministarstvo zaštite okoliša i
energetike
Ministry of Environment and Energy

Sofija Ljubaj, mag.pol.

Službenica za informiranje/ Information officer

 

Radnička cesta 80/3

10 000 Zagreb

Tel.  + 385 1 3717 926

Fax. + 385 1 3717 135

e-mail: [e-mail adresa]

[2]www.mzoe.gov.hr

 

[3]cid:[email protected] o ispisu ove elektronske
pošte, čuvajte prirodu.

 

 

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI: Ova elektronička poruka može
sadržavati osjetljive, povjerljive i/ili povlaštene informacije te je
namijenjena isključivo naznačenom primatelju i/ili grupi primatelja. Ako
ste je primili pogreškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja te da izvornu poruku i sve njene priloge odmah, bez čitanja,
trajno izbrišete. Neovlaštena uporaba, distribucija, otkrivanje,
umnožavanje ili izmjena ove poruke je zabranjena. Sadržaj, stavovi i
mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno službeni
stav Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Budući da komunikacija
putem interneta spada u otvoreni način razmjene informacija, Ministarstvo
zaštite okoliša i energetike ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu
štetu nastalu primitkom ove poruke i svih njezinih priloga.

DISCLAIMER: This email may contain sensitive, confidential and/or
privileged information and is intended only for the recipient and/or group
of recipients to which it is addressed. If you received this in error,
please immediately notify the sender and permanently delete the original
email and any attachments, without reading them. Any unauthorized use,
dissemination, disclosure, copying of or change to this email is
prohibited. The content, views and opinions expressed in this email are
those of the sender only and do not necessarily represent the official
views of the Ministry of Environment and Energy. As internet communication
is an open form of information exchange, the Ministry of Environment and
Energy excludes all liability for any loss or damage arising from the
receipt of this message and any of its attachments.

 

 

prikazati citirane dijelove

Pristup Informacijama,

3 privitaka

Poštovana,

ustupam Vam na daljnje postupanje niže navedeni zahtjev za pravo na
pristup informacijama.

 

S poštovanjem,

 

[1]cid:[email protected] REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF
CROATIA
Ministarstvo zaštite okoliša i
energetike
Ministry of Environment and Energy

Sofija Ljubaj, mag.pol.

Službenica za informiranje/ Information officer

 

Radnička cesta 80/3

10 000 Zagreb

Tel.  + 385 1 3717 926

Fax. + 385 1 3717 135

e-mail: [e-mail adresa]

[2]www.mzoe.gov.hr

 

[3]cid:[email protected] o ispisu ove elektronske
pošte, čuvajte prirodu.

 

 

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI: Ova elektronička poruka može
sadržavati osjetljive, povjerljive i/ili povlaštene informacije te je
namijenjena isključivo naznačenom primatelju i/ili grupi primatelja. Ako
ste je primili pogreškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja te da izvornu poruku i sve njene priloge odmah, bez čitanja,
trajno izbrišete. Neovlaštena uporaba, distribucija, otkrivanje,
umnožavanje ili izmjena ove poruke je zabranjena. Sadržaj, stavovi i
mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno službeni
stav Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Budući da komunikacija
putem interneta spada u otvoreni način razmjene informacija, Ministarstvo
zaštite okoliša i energetike ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu
štetu nastalu primitkom ove poruke i svih njezinih priloga.

DISCLAIMER: This email may contain sensitive, confidential and/or
privileged information and is intended only for the recipient and/or group
of recipients to which it is addressed. If you received this in error,
please immediately notify the sender and permanently delete the original
email and any attachments, without reading them. Any unauthorized use,
dissemination, disclosure, copying of or change to this email is
prohibited. The content, views and opinions expressed in this email are
those of the sender only and do not necessarily represent the official
views of the Ministry of Environment and Energy. As internet communication
is an open form of information exchange, the Ministry of Environment and
Energy excludes all liability for any loss or damage arising from the
receipt of this message and any of its attachments.

 

 

 

From: Pristup Informacijama
Sent: Monday, June 29, 2020 9:34 AM
To: 'Udruga BIOM' <[ZPPI #7306 email]>
Subject: RE: Zahtjev za pristup informacijama - OPEM za planove
upravljanja ribolovom

 

Poštovani,

u prilogu je Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode (KLASA:
UP/I-612-07/14-71/45, URBROJ: 517-07-2-14-5) od 5. ožujka 2014. doneseno u
postupku izdavanja uvjeta zaštite prirode za Planove upravljanja
ribolovnim resursima: Plan upravljanja okružujućim mrežama plivaricama
(prosinac 2013.) i Plan upravljanja pridnenim povlačnim mrežama – koćama
(prosinac 2013.). Navedenim rješenjem ti su planovi ocijenjeni
prihvatljivima za ekološku mrežu.

Rješenje koje dostavljamo sasvim sigurno se ne odnosi na planove koji su u
zahtjevu navedeni pod brojevima 1. i 4. Također, iz zahtjeva nije moguće
utvrditi da li se rješenje koje dostavljamo odnosi na planove koji su u
zahtjevu navedeni pod brojevima 2. i 3. Kako su svi u zahtjevu pobrojani
planovi u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, Vaš zahtjev ćemo
ustupiti Ministarstvu poljoprivrede.

 

S poštovanjem,

 

[4]cid:[email protected] REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF
CROATIA
Ministarstvo zaštite okoliša i
energetike
Ministry of Environment and Energy

Sofija Ljubaj, mag.pol.

Službenica za informiranje/ Information officer

 

Radnička cesta 80/3

10 000 Zagreb

Tel.  + 385 1 3717 926

Fax. + 385 1 3717 135

e-mail: [5][e-mail adresa]

[6]www.mzoe.gov.hr

 

[7]cid:[email protected] o ispisu ove elektronske
pošte, čuvajte prirodu.

 

 

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI: Ova elektronička poruka može
sadržavati osjetljive, povjerljive i/ili povlaštene informacije te je
namijenjena isključivo naznačenom primatelju i/ili grupi primatelja. Ako
ste je primili pogreškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja te da izvornu poruku i sve njene priloge odmah, bez čitanja,
trajno izbrišete. Neovlaštena uporaba, distribucija, otkrivanje,
umnožavanje ili izmjena ove poruke je zabranjena. Sadržaj, stavovi i
mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno službeni
stav Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Budući da komunikacija
putem interneta spada u otvoreni način razmjene informacija, Ministarstvo
zaštite okoliša i energetike ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu
štetu nastalu primitkom ove poruke i svih njezinih priloga.

DISCLAIMER: This email may contain sensitive, confidential and/or
privileged information and is intended only for the recipient and/or group
of recipients to which it is addressed. If you received this in error,
please immediately notify the sender and permanently delete the original
email and any attachments, without reading them. Any unauthorized use,
dissemination, disclosure, copying of or change to this email is
prohibited. The content, views and opinions expressed in this email are
those of the sender only and do not necessarily represent the official
views of the Ministry of Environment and Energy. As internet communication
is an open form of information exchange, the Ministry of Environment and
Energy excludes all liability for any loss or damage arising from the
receipt of this message and any of its attachments.

 

 

prikazati citirane dijelove