Plan gospodarenja otpadom

Zahtjev za pristup informacijama od Ilija Tikvić za Općina Gradište

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Gradište
Molim Vas da mi u pdf dostavite Plan gospodarenja otpadom i zadnje izvješće o realizaciji Plana gospodarenja otpadom koje je usvojilo općinsko vijeće

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Poštovani gospodine Tikvić!
Molimo Vas da nam dostavite Vašu adresu za potrebe vođenja
službenog upisnika o zahtjevima za pristup informacijama.

poz

---------------------- T - C o m - - W e b m a i l ----------------------
Moj Telekom Portal - brzo i jednostavno administrirajte sve Vase HT usluge
na http://moj.hrvatskitelekom.hr

Za: Općina Gradište

Poštovani već ste mi na mail zahtjeve odgovarali pa niste tražili moju adresu ali ako je to uvjet Ilija Tikvic , [poštanska adresa]

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

3 privitaka

Poštovani!
U prilogu Vam dostavljamo tražene informacije.

poz
---------------------- T - C o m - - W e b m a i l ----------------------
Moj Telekom Portal - brzo i jednostavno administrirajte sve Vase HT usluge
na http://moj.hrvatskitelekom.hr

3 privitaka

Poštovani!
U prilogu Vam dostavljamo tražene informacije.

poz
Dana 21. siječnja 2018. u 09:54 Ilija Tikvić
<[1][ZPPI #6272 email]> je napisao/la:

     Za: Općina Gradište
     Molim Vas da mi u pdf dostavite Plan gospodarenja otpadom i zadnje
     izvješće o realizaciji Plana gospodarenja otpadom koje je usvojilo
     općinsko vijeće

     S poštovanjem,

     Ilija Tikvić

     -------------------------------------------------------------------

     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
     zahtjev:
     [2][ZPPI #6272 email]

     Je li [3][Općina Gradište e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
     informacijama zahtjeve za Općina Gradište? Ako da, molimo
     kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
   
 [4]http://imamopravoznati.org/change_reques...

     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
     autorskih prava
     [5]http://imamopravoznati.org/help/officers

     Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
     posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
     [6]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
     poveznicu do nas.

     -------------------------------------------------------------------

--
Ilija Leutarević
mob. 099/215-46-35
tel/fax.   032/841-270
e-mail: [7][Općina Gradište e-mail za zahtjeve]
[8]www.gradiste.hr
[9]www.nk-slavonac.com

References

Visible links
1. mailto:[ZPPI #6272 email]
2. mailto:[e-mail adresa]
3. mailto:[Općina Gradište e-mail za zahtjeve]
4. http://imamopravoznati.org/change_reques...
5. http://imamopravoznati.org/help/officers
6. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...
7. mailto:[Općina Gradište e-mail za zahtjeve]
8. http://www.gradiste.hr/
9. http://www.nk-slavonac.com/