Ne znamo sadrži li najnoviji odgovor na ovaj zahtjev informacije ili ne – ako ste Ivana Krstulović Baković molimo prijavite se i ostavite ocjenu.

Plan upravljanja za ribolov obalnim mrežama potegačama u Republici Hrvatskoj iz 2021.

Čekamo da Ivana Krstulović Baković pročita nedavni odgovor i ažurira status.

Ivana Krstulović Baković

Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

1) Plan upravljanja za ribolov obalnim mrežama potegačama u Republici Hrvatskoj iz 2021.,

2) Pripadajuće priloge uz plan osobito:
-Prilog 1. Komparativno istraživanje sastava ulova ovisno o pripadnosti ekološkoj mreži NATURA2000 i stupnju iskorištavanja,

- Poveznica na kartu odnosno karta s ribolovnim poštama u kojoj se nalaze i NATURA2000 područja kao i shapefileove GIS karte lokacija na kojima je predviđen ribolov u skladu s gore navedenim Planom ( ili u bilo kojem drugom digitalnom formatu, a koji sadržava koordinate ribolovnih pošti poput excel, word, text file itd.)

S poštovanjem,

Ivana Krstulović Baković

Pristup Informacijama,

Poštovani,

dana 29. ožujka 2021. godine Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) je zaprimilo Zahtjev za pristup informacijama (dalje u tekstu: Zahtjev) koji je podnesen od strane gđe Ivane Krstulović Baković (dalje u tekstu: Korisnik).
Korisnik u svom zahtjevu traži dostavu Plana upravljanja za ribolov obalnim mrežama potegačama u Republici Hrvatskoj iz 2021., te pripadajuće priloge.
Ovim putem sukladno članku 21. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15) ustupamo Vam predmetni zahtjev budući isto spada u Vašu nadležnost.

S poštovanjem,
Petra Jezidžić

prikazati citirane dijelove

Ne znamo sadrži li najnoviji odgovor na ovaj zahtjev informacije ili ne – ako ste Ivana Krstulović Baković molimo prijavite se i ostavite ocjenu.

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org