Ne znamo sadrži li najnoviji odgovor na ovaj zahtjev tražene informacije – ako ste Ivana Krstulović Baković molimo prijavite se i označite posljednji status.

Plan upravljanja za ribolov obalnim mrežama potegačama u Republici Hrvatskoj iz 2021.

Čekamo da Ivana Krstulović Baković pročita nedavne odgovore i ažurira status.

Ivana Krstulović Baković

Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

1) Plan upravljanja za ribolov obalnim mrežama potegačama u Republici Hrvatskoj iz 2021.,

2) Pripadajuće priloge uz plan osobito:
-Prilog 1. Komparativno istraživanje sastava ulova ovisno o pripadnosti ekološkoj mreži NATURA2000 i stupnju iskorištavanja,

- Poveznica na kartu odnosno karta s ribolovnim poštama u kojoj se nalaze i NATURA2000 područja kao i shapefileove GIS karte lokacija na kojima je predviđen ribolov u skladu s gore navedenim Planom ( ili u bilo kojem drugom digitalnom formatu, a koji sadržava koordinate ribolovnih pošti poput excel, word, text file itd.)

S poštovanjem,

Ivana Krstulović Baković

Pristup Informacijama,

Poštovani,

dana 29. ožujka 2021. godine Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) je zaprimilo Zahtjev za pristup informacijama (dalje u tekstu: Zahtjev) koji je podnesen od strane gđe Ivane Krstulović Baković (dalje u tekstu: Korisnik).
Korisnik u svom zahtjevu traži dostavu Plana upravljanja za ribolov obalnim mrežama potegačama u Republici Hrvatskoj iz 2021., te pripadajuće priloge.
Ovim putem sukladno članku 21. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15) ustupamo Vam predmetni zahtjev budući isto spada u Vašu nadležnost.

S poštovanjem,
Petra Jezidžić

prikazati citirane dijelove

Marina Perišić,

Poštovani,

sukladno članku 23. stavku 1. točka 1., a u vezi s člankom 17. stavak 1. točka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15), upućujemo Vam sljedeći odgovor:

Zaprimili smo Vaš zahtjev koji nam je na mjerodavno postupanje ustupio Hrvatski veterinarski institut dopisom od 19. siječnja 2021. godine.

Ovim putem Vas obavještavamo kako je traženi Plan upravljanja je trenutno u fazi izrade. Nakon što isti bude odobren i donesen sukladno zakonskoj proceduri, bit će objavljen na mrežnim stranicama Uprave ribarstva.

S poštovanjem,

Marina Perišić
Službenica za informiranje

prikazati citirane dijelove

Ne znamo sadrži li najnoviji odgovor na ovaj zahtjev tražene informacije – ako ste Ivana Krstulović Baković molimo prijavite se i označite posljednji status.