Planovi gospodarenja, Planovi savjetovanja s javnošću UŠ Podružnica Buzet, iznosi od prodaje drvene građe dobivene proredom šuma, kupci drvene građe

Dušica Radojčić je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Hrvatske šume, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Hrvatske šume, Zagreb trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva požurnicu.

Dušica Radojčić

Za: Hrvatske šume, Zagreb

Poštovani,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, molimo da nam dostavite sljedeće informacije:

- Program gospodarenja UŠ Podružnica Buzet

- Osnovu gospodarenja / Plan gospodarenja za područje šume na potezu Krnica-Krnički - Magran-Cuf (prema dobivenoj informaciji, radi se o Odjelu 28 B i C), UŠ Podružnica Buzet

- gdje je i kada objavljena obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju o spomenutom Planu gospodarenja za područje borove šume na potezu Krnica-Krnički porat - Magran-Cuf, UŠ Podružnica Buzet

- kada je i gdje je održano javno izlaganje o Planu gospodarenja za područje borove šume na potezu Krnica-Krnički porat - Magran-Cuf, UŠ Podržnica Buzet

- gdje Uprava šuma Podružnica Buzet, odnosno njenih 9 Šumarija, objavljuje sve obavijesti o javnim izlaganjima i javnim uvidima te kako je moguće izvršiti uvid kad se Planovi gospodarenja na objavljuju na internetu, čime se krši zakonska obaveza

Upozoravamo vas da na internetskim stranicama nismo pronašli informacije čije je objavljivanje obaveza prema čl. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama:

Tijela javne vlasti obvezna su na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati :

1) zakone i ostale propise koji se odnose na njihovo područje rada

2) opće akte i odluke koje donose, kojima se utječe na interese korisnika, s razlozima za njihovo donošenje

3) nacrte zakona i drugih propisa te općih akata koje donose, sukladno odredbama članka 11. ovog Zakona;

4) godišnje planove, programe, strategije, upute, izvještaje o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti;

5) podatke o izvoru financiranja, proračunu i izvršenju proračuna

Molimo da nam dostavite:

- plan savjetovanja s javnošću za 2018. i 2019. godinu UŠ Podružnice Buzet, prema čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama

- iznos prihoda od prodaje drvne građe (drva i drvne sječke) koje ste tijekom 2018. dobili proredom šuma na području UŠ Podružnica Buzet

- imena kupaca drvne građe (drva i drvne sječke) tijekom 2018. i 2019. dobivene proredom šuma na području UŠ Podružnica Buzet

- imena kupaca drvne građe (drva i drvne sječke) dobivene proredom šume na potezu Krnica-Krnički porat - Magran-Cuf (prema dobivenoj informaciji, radi se o Odjelu 28 B i C)

S poštovanjem,
Dušica Radojčić, Zelena Istra

Dušica Radojčić

Za: Hrvatske šume, Zagreb

Danas smo redovnom poštom primili vaš dopis urbroj 00-1/05-19-02, klasa dir/19-01/1785 od 4.4.2019., kojim nas obavještavate, pozivajući se na članak 22. stavak 1. točka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, da ćete za 15 dana produljiti rok za dostavu informacija s obzirom da se radi o većem broju informacija.

Ljubazno vam molimo da nam tražene dokumente / informacije dostavite isključivo u elektroničkom obliku.

S poštovanjem,
Dušica Radojčić