Popis Turističkih Agencija

Josip Vučković je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Hrvatska turistička zajednica, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je odbijen od strane Hrvatska turistička zajednica, Zagreb.

Za: Hrvatska turistička zajednica

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku (csv i xls) popis svih
turističkih agencija sa svim pripadajućim podacima za svaku pojedinačnu
turističku agenciju kako je objavljeno na http://croatia.hr/hr-HR/Putovanje-Hrvats...
Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. (stavak
1, podstavak 11) Zakona o pravu na pristup informacijama (NN25/13)
dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu izravno na Portalu.

S poštovanjem,

Josip Vučković

Davorin Purgarić, Hrvatska turistička zajednica, Zagreb

Poštovani g. Vučković,

nastavno na Vaš zahtjev, ovim putem napominjemo kako se u i slučaju ovog popisa ne radi o službenom registru ili obvezi objave koju je Hrvatska turistička zajednica dužna izvršavati u okviru svojih zakonskih zadaća, odnosno da se isti sastavlja isključivo informativno temeljem informativnih podataka koje o turističkim agencijama obrađuju lokalne turističke zajednice.

Bez obzira što se ne radi o službenom registru, već o informativnom pretraživaču agencija koji je javno dostupan putem internetskih stranica, pa u tom smislu ne postoji zakonska obveza osiguravanja ponovne uporabe informacija, Hrvatska turistička zajednica će, kako bi se dodatno osigurala njihova što jednostavnija uporaba uzimajući u obzir upravo ovakve i slične zahtjeve krajnjih korisnika predmetnog pretraživača, tijekom ovog mjeseca, uz popis smještajnih objekata objaviti i popis turističkih agencija na internetskim stranicama u .csv formatu, o čemu ćemo Vas dodatno obavijestiti. Isti se popis u .xls formatu neće objavljivati jer navedeni format nije preporučljivo koristiti u navedene svrhe.

Ujedno napominjemo kako je svaka turistička agencija dužna pribaviti odgovarajuće rješenje za poslovanje, te iz navedenog razloga postoji mogućnost da nadležno Ministarstvo turizma raspolaže sa točnim podacima o trenutno registriranim turističkim agencijama u Republici Hrvatskoj.

S poštovanjem,

prikazati citirane dijelove

Administrator Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Tijelo javne vlasti netocno tumaci zakon.

Bez obzira sto se ne radi o sluzbenom registru, i tijelo nije duzno proaktivno objavljivati takve informacije jer ne postoje zakonske obveze, korisnik (podnositelj zahtjeva) moze u svom zahtjevu traziti informacije kojima tijelo raspolaze vec u nekom od oblika koji omogucuju ponovnu uporabu.

Obaveza po kojoj tijelo ima obvezu proaktivno objavljivati ovakav skup podataka odnosi se na Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), glava 3. "Obaveze tijela javne vlasti", naslov "Objavljivanje informacija," clanak 10., stavak 1. "Tijela javne vlasti obvezna su na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati," tocka 11. "informacije o unutarnjem ustrojstvu tijela javne vlasti, s imenima čelnika tijela i voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim podacima za kontakt".

Ostale obaveze Hrvatske turisticke zajednice zapisane su u Statutu HTZ kojeg je mocue procitati na linku http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzb...

S obzirom da tijelo raspolaze pisanim zapisom - kao sto je to i samo tijelo navelo u svom odgovoru (informacije dostupne na njihovim web stranicama) - korisnik moze traziti te informacije od tijela u obliku kako je korisnik naveo (pogodne za ponovnu uporabu) ukoliko tijelo raspolaze informacijama zapisanim u takvom obliku.

Korisnik je dana Siječanj 31, 2016 podnio zahtjev za ponovnu uporabu, a tijelo je dostavilo obavijest dana Veljača 16, 2016. S obzirom na slijed, savjetujemo korisniku (podnositelju zahtjeva) da primjeni svoje pravo zalbe radi sutnje administracije i to ne kasnije od 1. ozujka kako bi zalba bila u zakonskom roku.

Zalbu mozete podnijeti ispunjavajucu online obrazac dostupan na linku http://legal.imamopravoznati.org/ppi_zal..., ispunjenu zalbu isprintajte, potpisite i dostavite digitalno ili papirno na adresu Povjerenika za informiranje (adresa se nalazi u podnozju sluzbene stranice Povjerenika http://www.pristupinfo.hr/). Kada posaljete zalbu, mozete dodati komentar (pribiljesku) na ovu stranicu o tome kako biste lakse pratili kronoloski slijed rjesavanja vaseg zahtjeva.

Budite slobodni dodati komentar ovdje ukoliko dodje do promjene (npr. tijelo je dostavilo Rjesenje) kako bismo vas mogli savjetovati o daljnjim koracima.

Za proces dobivanja informacija, pratite korake koji se odnose na "ponovnu uporabu" na sljedecem linku http://help.imamopravoznati.org/2_kako_z....