Potok Bliznec nizvodno od retencije Jazbina

Zahtjev za pristup informacijama od Goran Romac za Hrvatske vode, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Hrvatske vode, Zagreb
Poštovani, interesira me tko je odgovoran za neodržavanja potoka Bliznec u dijelu toka nizvodno od retencije Jazbina? Naime, osim što je sami tok potpuno zarastao i pun raznog otpada na dijelu ispod retencije je zaprijecen prolaz uz sam tok potoka tako da nije moguće proći. Ovakvo stanje je već godinama i stvarno je sramotno. Koliko znam na javnom vodnom dobru nije moguće postavljati ograde niti prepreke. O stanju samog toka i korita nije potrebno niti govoriti. Potpuno zapusteno već par godina. Zahvaljujem na odgovoru i nadam se nekoj reakciji i rješenju ovog stanja.

S poštovanjem,

Goran Romac

Danko Biondić, Hrvatske vode, Zagreb

4 privitaka

Poštovani,

 

Na temelju Vašeg cijenjenog Zahtjeva za pristup informacijama, odgovaramo
Vam kako slijedi.

 

Potok Bliznec se održava četverokratnom godišnjom košnjom, te tehničkim
čišćenjem prema stvarnoj potrebi. Nakon košnje izvodimo tehničko čišćenje
nanosa. U rujnu i listopadu smo očistili područje uzvodno od Maksimirske,
vodotok čistimo u uzvodnom smjeru, tako da očekujemo radove u sljedećem
tjednu kod ulice Korana. Uz potok Bliznec ne postoji šetnica ili služni
put, tako da u dogovoru s pojedinim vlasnicima prolazimo kroz njihove
parcele zbog održavanja i košnje. Većim dijelom lijeve obale ograde su uz
sam rub potoka, tako da se održavanje izvodi desnom stranom.

[1]cid:[email protected][2]cid:[email protected][3]cid:[email protected]

 

S poštovanjem,

 

Hrvatske vode

                                                                                                                                     

Službenik za informiranje

dr.sc. Danko Biondić

----- Pravne napomene -----

Ova elektronička poruka i njeni prilozi mogu sadržavati povlaštene
informacije i/ili povjerljive informacije. Molimo Vas da poruku ne čitate
ako niste njen naznačeni primatelj. Ako ste ovu poruku primili greškom,
molimo Vas da o tome obavijestite pošiljatelja i da izvornu poruku i njene
privitke uništite bez čitanja ili bilo kakvog pohranjivanja. Svaka
neovlaštena upotreba, distribucija, reprodukcija ili priopćavanje ove
poruke zabranjena je. HRVATSKE VODE ne preuzimaju odgovornost za sadržaj
ove poruke, odnosno za posljedice radnji koje bi proizašle iz
proslijeđenih informacija, a niti stajališta izražena u ovoj poruci ne
odražavaju nužno službena stajališta HRVATSKIH VODA. S obzirom na
nepostojanje potpune sigurnosti e-mail komunikacije, HRVATSKE VODE ne
preuzimaju odgovornost za eventualnu štetu nastalu uslijed zaraženosti
e-mail poruke virusom ili drugim štetnim programom, neovlaštene
interferencije, pogrešne ili zakašnjele dostave poruke uslijed tehničkih
problema. HRVATSKE VODE zadržavaju pravo nadziranja i pohranjivanja e-mail
poruka koje se šalju iz HRVATSKIH VODA ili u njih pristižu.

----- Disclaimer -----

This e-mail message and its attachments may contain privileged and/or
confidential information. Please do not read the message if you are not
its designated recipient. If you have received this message by mistake,
please inform its sender and destroy the original message and its
attachments without reading or storing of any kind. Any unauthorized use,
distribution, reproduction or publication of this message is forbidden.
HRVATSKE VODE is neither responsible for the contents of this message, nor
for the consequences arising from actions based on the forwarded
information, nor do opinions contained within this message necessarily
reflect the official opinions of HRVATSKE VODE. Considering the lack of
complete security of e-mail communication, HRVATSKE VODE is not
responsible for the potential damage created due to infection of an e-mail
message with a virus or other malicious program, unauthorized
interference, erroneous or delayed delivery of the message due to
technical problems. HRVATSKE VODE reserves the right to supervise and
store both incoming and outgoing e-mail messages.

References

Visible links