Pravila plaćanja studija u ratama

Nina Bobesić je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Sveučilište u Zagrebu

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je odbijen od strane Sveučilište u Zagrebu.

Za: Sveučilište u Zagrebu

Poštovani,

Molila bih Vas za informaciju o trenutno mogućim načinima plaćanja školarina na rate/s odgodom na fakultetima u sastavu Sveučilišta u Zagrebu.

Zanima me je li takva mogućnost na određenim fakultetima otvorena samo za plaćanje kreditnim karticama ili postoje i drugi modeli za studente koji nisu vlasnici kreditnih kartica?

S poštovanjem,

Nina Bobesić

Jelena Đuran, Sveučilište u Zagrebu

1 privitaka

Poštovana,

Sveučilište u Zagrebu po svom službeniku za informiranje, koji je ovlašten postupati po čl. 13. st. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, donosi Obavijest koju dostavljamo u privitku ovoga maila.

S poštovanjem,
Jelena Đuran, dipl. iur.

prikazati citirane dijelove

SysAdmin Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Napomena za podnositelja zahtjeva:

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama NN 25/2013 i 85/2015, članku 21, stavka 1 koja kaže ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja.

Budite slobodni inzistirati da to tijelo javne vlasti ustupi vaš zahtjev onom tijelu koje posjeduje informacije sukladno članku 21 ZPPI-ja.

Za: Jelena Đuran

Poštovana gospođo Đuran,

Nakon što ste mi dostavili odgovor vezan uz obraćanje pojedinim sastavnicama Sveučilišta, od administratora ove stranice dostavljena mi je sljedeća poruka te prijedlog za daljnje postupanje:

"Napomena za podnositelja zahtjeva:

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama NN 25/2013 i
85/2015, članku 21, stavka 1 koja kaže ako tijelo javne vlasti ne
posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje,
dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od
zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će
obavijestiti podnositelja.
Budite slobodni inzistirati da to tijelo javne vlasti ustupi vaš
zahtjev onom tijelu koje posjeduje informacije sukladno članku 21
ZPPI-a. " (25.04.2017.)

Stoga Vas, sukladno dobivenoj uputi te Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN25/13, NN 85/15), ljubazno molim za ustupanje zahtjeva relevantnim tijelima.

S poštovanjem,
Nina Bobesić

Jelena Đuran, Sveučilište u Zagrebu

Poštovana,

sastavnice (fakulteti) Sveučilišta u Zagrebu imaju pravnu osobnost, što znači da su kao ustanove upisane u registar Trgovačkog suda te izravno uređuju pravne i financijske odnose sa studentima. Slijedom navedenoga, svaka sastavnica svojim internim aktima uređuje određene načine plaćanja školarina (obročno plaćanje i sl.).

Člankom 61. st. 1. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) propisano je da je ustanova, s obzirom na karakter svoje djelatnosti, dužna građane, pravne osobe i druge korisnike pravodobno i na pogodan način obavještavati o uvjetima i načinu davanja svojih usluga i obavljanju poslova iz djelatnosti za koju je ustanova osnovana. Nadalje, u stavku 2. citiranog članka Zakona o ustanovama propisano je da je ustanova dužna odmah ili iznimno u primjerenom roku dati svakom građaninu, pravnoj osobi i drugom korisniku, na njihov zahtjev, obavještenje o uvjetima i načinu pružanju svojih usluga i obavljanju poslova iz djelatnosti za koju je ustanova osnovana, dati mu potrebne podatke i upute.

U ovom slučaju zahtjev u svojoj biti nije zahtjev za pristup informacijama u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama, bez obzira što se podnositeljica na isti poziva, već se traži objašnjenje vezano uz obavljanje poslova iz djelokruga rada sastavnica, a Obavijest Sveučilišta u Zagrebu ne može se smatrati davanjem informacija u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama, već davanjem objašnjenja i tumačenja o radu sastavnica u skladu s čl. 61. st. Zakona o ustanovama.

S poštovanjem,
Jelena Đuran, dipl. iur.

prikazati citirane dijelove

SysAdmin Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Upravo kako je Sveučilište odgovorilo: "Slijedom navedenoga, svaka sastavnica svojim internim aktima uređuje određene načine plaćanja školarina (obročno plaćanje i sl.)." - što znači da ako Sveučilište ne raspolaže traženom informacijom a zna koje tijelo raspolaže tom informacijom (Fakulteti), dužno je ustupiti zahtjev tim tijelima u roku 8 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

S obzirom da Sveučilište ne želi ustupiti zahtjev, dostavite predstavku Povjereniku za informiranje jer Sveučilište nije postupilo u skladu sa zakonom. Obrazac za predstavku: http://legal.imamopravoznati.org/ppi_pre...
Upute: ispunjeni obrazac sačuvajte u PDF (ponekada postoji opcija Save as PDF nakon što kliknete na PRINT. Nije potrebno vlastoručno potpisati. Predstavku dostavite Povjereniku za informiranje na email ili poštansku adresu koju možete vidjeti u footeru službene stranice http://www.pristupinfo.hr

Odvojeno ćemo vas kontaktirati za podršku u slanju zahtjeva na fakultete.