Pravilnik o lovostaju radna skupina

Zahtjev za pristup informacijama od Udruga BIOM za Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Odgovor na ovaj zahtjev jako kasni. Po zakonu, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb je trebao odgovoriti do (detalji). Možete ih požuriti tako da pošaljete požurnicu.

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovani,

temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim informaciju:

1.) Sastav radne skupine ili u slučaju da nije osnovana radna skupina, popis osoba koje su izradile prijedlog Pravilnika o lovostaju za koji se upravo provodi javna rasprava putem portala e-savjetovanje (17.5.-17.6.2019.)

Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom, dužni ste nas u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

S poštovanjem,

Udruga BIOM

pristupinfo, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

u prilogu dostavljamo dopis.

S poštovanjem,
Ministarstvo poljoprivrede

prikazati citirane dijelove

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovana gospođo Ivanuš,

molimo vas za dopunu informacije sukladno članku 24. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15) u kojem se navodi da "ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije."

Naime, iz našeg zahtjeva je jasno da smo u bitnome tražili popis osoba koje su sudjelovale u izradi nacrta Pravilnika o lovostaju. Zato u zahtjevu piše "Sastav radne skupine ili u slučaju da nije osnovana radna skupina, popis osoba koje su izradile nacrt Pravilnika o lovostaju...".

Prema tome vaš odgovor u kojem se ne navodi popis osoba koje su sudjelovale u izradi ovog nacrta Pravilnika, ve se uopćeno navodi da je nacrt izradio "sektor Lovstva" nije potpun te vas molimo za dopunu informacije shodno članku 24. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Ukazujemo i na presudu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (dalje: VUS), br. UsII-84/16 od 18. kolovoza 2016. godine, gdje je VUS zauzeo stajalište da za dobivanje informacije o osobama koje su izradile određeni propis nije od utjecaja činjenica je li za izradu nekog propisa formalno postojala radna skupina, s obzirom na to da se i na takvu (op.a. neformalnu) skupinu primjenjuje načelo transparentnosti rada iste.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovana gospođo Ivanuš,

molimo vas da riješite naš zahtjev za dopunu informacije koji vam je upućen prije mjesec dana (18. lipnja 2019.).

Naime, tijelo javne vlasti je obvezno odlučiti o zahtjevu za dopunu u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva sukladno članku 24. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Shodno tome, molimo vas za žurnost u postupanju u vezi našeg zahtjeva.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovana gospođo Ivanuš,

molimo vas da riješite naš zahtjev za dopunu informacije koji vam je upućen prije više od dva mjeseca (18. lipnja 2019.).

Naime, tijelo javne vlasti je obvezno odlučiti o zahtjevu za dopunu u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva sukladno članku 24. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Shodno tome, molimo vas za žurnost u postupanju u vezi našeg zahtjeva.

S poštovanjem,
Udruga BIOM