Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Zahtjev za pristup informacijama od Ivana Slavenski za Plinacro, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Plinacro, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se
dostavi Pravilnik, odnosno odgovarajući akt kojim se uređuje
organizacija i sistematizacija radnih mjesta u vašem društvu.

S poštovanjem,

Ivana Slavenski

Belamarić Branka, Plinacro, Zagreb

1 privitaka

  • Attachment

    Plinacro Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta na dan 23.1.2018.pdf

    438K Download View as HTML

Poštovana gđo Slavenski,

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama od 15. siječnja 2018. godine, u privitku Vam dostavljamo elektronsku verziju Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta, povučenu iz kadrovskog programskog sustava KIS na dan 23.1.2018.

S poštovanjem,
Branka Belamarić
Službenik za informiranje Plinacra d.o.o.

________________________________________
Od: Ivana Slavenski [[ZPPI #6243 email]]
Poslano: 15. siječanj 2018. 18:12
Prima: Belamarić Branka
Predmet: Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Za: Plinacro, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se
dostavi Pravilnik, odnosno odgovarajući akt kojim se uređuje
organizacija i sistematizacija radnih mjesta u vašem društvu.

S poštovanjem,

Ivana Slavenski

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #6243 email]

Je li [Plinacro, Zagreb e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Plinacro, Zagreb? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

prikazati citirane dijelove