Pravna osnova za ovlast izvođenja javnih radova - demontiranje brojila za vodu

Pisani zahtjev podnositelja zvonko bengez za Vodovod-Osijek

Zahtjev je djelomično uspješan.

Od: zvonko bengez

Za: Vodovod-Osijek
Poštovani,
Želim znatit ko vas je ovlastio da vi kao jedini mogući izvođači
smijete i možete vršiti demontiranja brojila za vodu po cijeni
550.00 kuna u državi gdje se radi za minimalnu plaću od 3000 kuna,
što u prijevodu znači da osoba mora raditi 5 dana da bi vama
platila posao za koliko vama treba sa dolaskom odlaskom i
demontažom 45minuta. Zbog čega odbijate izvršiti izvesti radove i
nakon toga ispostaviti račun sa rokom plaćanja nego uvjetujete
unaprijed plaćanje, i po kojoj osnovi.

S poštovanjem,

Zvonko Bengez

Spojite s ovim

Od: Alen Prnjat

Poštovani,
 
na Vaš upit očitujemo se kako slijedi:
 
Sukladno čl. 58. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga
VODOVOD-OSIJEK d.o.o. (u daljnjem tekstu: Opći i tehnički uvjeti)
isporučitelj ima pravo obustaviti isporuku vodnih usluga
Korisniku demontažom vodomjera ukoliko je ispunjen jedan od razloga
navedenih u citiranom članku. Nastavno, sukladno čl. 59. st. 3. Općih i
tehničkih uvjeta Korisnik snosi troškove obustave i ponovnog
uspostavljanja isporuke vodne usluge u slučajevima kada je do obustave
došlo na njegov zahtjev ili njegovom krivnjom, a prema važećem cjeniku
Isporučitelja. Navedeni cjenik sastavni je dio Poslovnog plana javnog
isporučitelja VODOVOD-OSIJEK d.o.o. kojeg donosi Nadzorni odbor istog
sukladno zakonskim odredbama Zakona o trgovačkim društvima i odredbama
Društvenog ugovora VODOVOD-OSIJEK d.o.o.
S poštovanjem,
Alen Prnjat
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
VODOVOD-OSIJEK d.o.o.
čet, 3. sij 2019. u 12:32 zvonko bengez
<[1][ZPPI #6688 email]> napisao je:

     Za: Vodovod-Osijek
     Poštovani,
     Želim znatit ko vas je ovlastio da vi kao jedini mogući izvođači
     smijete i možete vršiti demontiranja brojila za vodu po cijeni
     550.00 kuna u državi gdje se radi za minimalnu plaću od 3000 kuna,
     što u prijevodu znači da osoba mora raditi 5 dana da bi vama
     platila posao za koliko vama treba sa dolaskom odlaskom i
     demontažom 45minuta. Zbog čega odbijate izvršiti izvesti radove i
     nakon toga ispostaviti račun sa rokom plaćanja nego uvjetujete
     unaprijed plaćanje, i po kojoj osnovi.

     S poštovanjem,

     Zvonko Bengez

     -------------------------------------------------------------------

     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
     zahtjev:
     [2][ZPPI #6688 email]

     Je li [3][Vodovod-Osijek e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
     informacijama zahtjeve za Vodovod-Osijek? Ako da, molimo
     kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
   
 [4]http://imamopravoznati.org/change_reques...

     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
     autorskih prava
     [5]http://imamopravoznati.org/help/officers

     Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
     posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
     [6]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
     poveznicu do nas.

     -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]
2. mailto:[e-mail adresa]
3. mailto:[Vodovod-Osijek e-mail za zahtjeve]
4. http://imamopravoznati.org/change_reques...
5. http://imamopravoznati.org/help/officers
6. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Spojite s ovim

zvonko bengez - komentar ()

Pitam se zašto nije odgovoreno na ono što sam pitao, dali netko normalan može smatrati vrijednost demontaže brojila 550,00 kuna? I to uvjetovati plaćanjem unaprijed!?

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Vodovod-Osijek može: