Pregled trgovačkih društava u vlasništvu Hrvatskih voda

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Hrvatske vode, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatske vode

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi:

Popis trgovačkih društava u vlasništvu Hrvatskih vda.

Molim vas dostavu i sljedecih informacija:
- naziv pravne osobe,
- postotak odnosno udjel u vlasnistvu Hrvatskih voda,
- sjediste i adresa,
- naziv odgovorne osobe,
- kontakt podaci (email, telefon, telefax).

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Danko Biondić, Hrvatske vode, Zagreb

1 privitaka

PoštovanI,

 

Na temelju Vašeg cijenjenog Zahtjeva za pristup informacijama, odgovaramo
Vam kako slijedi:

 

Hrvatske vode su osnovale tri tvrtke kćeri:

 

1.            Vodoprivredne uslužne djelatnosti d.o.o., ovlaštena osoba za
zastupanje je Filip Kovačević; kontakt mail [1][e-mail adresa],

2.            Hidrotehnički objekti d.o.o., ovlaštena osoba za zastupanje
je Siniša Fabijanec; kontakt mail [2][e-mail adresa],    

3.            Hrvatske vode Jadranski projekt d.o.o., ovlaštena osoba za
zastupanje je Narcizo Dalsaso; kontakt mail [3][e-mail adresa].

 

Hrvatske vode su stopostotni osnivači svih triju tvrtki, a ujedno i
vlasnici istih.

 

Sjedišta sve tri tvrtke su na adresi Ulica grada Vukovara 220, Zagreb.

 

S poštovanjem,

 

Hrvatske vode

 

Službenik za informiranje

dr.sc. Danko Biondić

----- Pravne napomene -----

Ova elektronička poruka i njeni prilozi mogu sadržavati povlaštene
informacije i/ili povjerljive informacije. Molimo Vas da poruku ne čitate
ako niste njen naznačeni primatelj. Ako ste ovu poruku primili greškom,
molimo Vas da o tome obavijestite pošiljatelja i da izvornu poruku i njene
privitke uništite bez čitanja ili bilo kakvog pohranjivanja. Svaka
neovlaštena upotreba, distribucija, reprodukcija ili priopćavanje ove
poruke zabranjena je. HRVATSKE VODE ne preuzimaju odgovornost za sadržaj
ove poruke, odnosno za posljedice radnji koje bi proizašle iz
proslijeđenih informacija, a niti stajališta izražena u ovoj poruci ne
odražavaju nužno službena stajališta HRVATSKIH VODA. S obzirom na
nepostojanje potpune sigurnosti e-mail komunikacije, HRVATSKE VODE ne
preuzimaju odgovornost za eventualnu štetu nastalu uslijed zaraženosti
e-mail poruke virusom ili drugim štetnim programom, neovlaštene
interferencije, pogrešne ili zakašnjele dostave poruke uslijed tehničkih
problema. HRVATSKE VODE zadržavaju pravo nadziranja i pohranjivanja e-mail
poruka koje se šalju iz HRVATSKIH VODA ili u njih pristižu.

----- Disclaimer -----

This e-mail message and its attachments may contain privileged and/or
confidential information. Please do not read the message if you are not
its designated recipient. If you have received this message by mistake,
please inform its sender and destroy the original message and its
attachments without reading or storing of any kind. Any unauthorized use,
distribution, reproduction or publication of this message is forbidden.
HRVATSKE VODE is neither responsible for the contents of this message, nor
for the consequences arising from actions based on the forwarded
information, nor do opinions contained within this message necessarily
reflect the official opinions of HRVATSKE VODE. Considering the lack of
complete security of e-mail communication, HRVATSKE VODE is not
responsible for the potential damage created due to infection of an e-mail
message with a virus or other malicious program, unauthorized
interference, erroneous or delayed delivery of the message due to
technical problems. HRVATSKE VODE reserves the right to supervise and
store both incoming and outgoing e-mail messages.

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]
2. mailto:[e-mail adresa]
3. mailto:[e-mail adresa]