Preslike svih ugovora koje je Nutički centar Komiža sklopila s arhitektom i projektantom Ante Mardešić

Frane Torre je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Nautički centar Komiža

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Nautički centar Komiža trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva požurnicu.

Za: Nautički centar Komiža

Poštovani/a,

Na temelju važećeg Zakona o pravu na pristup informacija, tražimo na uvid preslike svih ugovora koje je Nautički centar Komiža sklopila s arhitektom i projektantom Ante Mardešić dipl. ing. arh. (A+U ATELIER ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM d.o.o., OIB 82477911686), u posljednjih 14 godina, s obzirom na činjenicu da je za sve provedene projekte utrošen novac poreznih obveznika, odnosno građana RH.

U ime građanske inicijative "Spasimo Biševo"
Frane Torre

https://spasimobisevo.org