Priključak

LJUBICA KOSI je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za HEP Opskrba

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, HEP Opskrba trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva požurnicu.

Za: HEP Opskrba

Podnesen 8.01.2016 zahtjev za 10 priključaka u naselju Mugeba -poreč
nema odgovora.Ne pomaže ni žalba odvjetnika niti Hera.Koja je to opskrba
S R A M O T A za stolječe u kojem živimo
Ljubica Kosi
[osobni podaci uklonjeni]
Poreč

S poštovanjem,
PODPIS KOSI

sluzbenikzainformiranje, HEP Opskrba

1 privitaka

Poštovana,

 

molim Vas podatak o tome kome su podnijeti zahtjevi.

 

Hvala i lijep pozdrav,

 

Zoran Vidović
Službenik za informiranje HEP grupe

HEP d.d.
ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000, ZAGREB
Tel: 01/6322775, Int: 242775
Fax: 01/6322624
Email: [HEP Opskrba e-mail za zahtjeve], www.hep.hr

 

prikazati citirane dijelove

Alumni Sonja je ostavio/la bilješku ()

Napomena za podnositelja zahtjeva:
Pravo na pristup informacijama podrazumijeva pravo tražiti informacije (dokumente, zapise podataka i druge informacije) koje su nastale u vezi sa radom institucije, koje tijelo javne vlasti posjeduje, ali ne i obvezu tijela da stvara nove informacije - davanje mišljenja, obrazloženja, pojašnjavanja, potvrđivanje ili demantiranje navoda i slično, koje ne postoje kao izrađene u trenutku kada je zahtjev postavljen. Pravo na pristup informacijama pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji i ne predstavlja dužnost tijela javne vlasti da ulaže dodatni trud, povezivanje, tumačenje, odnosno stvaranje informacije. Stoga davanje pojašnjenja, očitovanja, tumačenja koja u trenutku podnošenja zahtjeva za pristup informacijama nisu bila izrađena nije "informacija" u smislu odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama. Kada korisnik postavlja pitanja na koja očekuje sastavljanje odgovora radi se o općim upitima, te na takve upite najčešće odgovara glasnogovornik tijela javne vlasti i nadležna organizacijska jedinica te se primjenjuju drugačije zakonske odredbe.

Rok za odgovor na opće upite je 30 dana. Službenik za informiranje dužan je obavijestiti podnositelja zahtjeva da se ovo ne smatra zahtjevom i dati upute kako može dobiti odgovor na svoj upit.

Više o ovome možete saznati putem linka:
http://imamopravoznati.org/help/requesti...

Savjetujemo podnositelju da napravi odgovor kojim ispravlja ili nadopunjuje svoj zahtjev u kojem će tražiti dokumente iz kojih bi mogao dobiti tražene informacije, npr. rješenje, odluku, specifikaciju, cjenik, ugovor, zakonski, podzakonski akt ili slični dokument jer će na taj način možda lakše doći do željenih informacija korištenjem Zakona o pravu na pristup informacijama.

Ukoliko ne ispravite vaš zahtjev, administratori portala sakriti će vaš upit od javnosti, ali vi ćete i dalje moći pristupiti vašem upitu i zaprimiti odgovor na njega.