Primanja vijećnika

Pisani zahtjev podnositelja Damir Tomić za Grad Đakovo

Zahtjev je djelomično uspješan.

Od: Damir Tomić

Poštovani Grad Đakovo,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Koliko je u 2015. isplaćeno naknada vijećnicima Gradskog vijeća, a
koliko predsjedniku Gradskog vijeća i potpresjednicima?

S poštovanjem,

Damir Tomić

Spojite s ovim

Od: Ured gradonačelnika
Grad Đakovo

Poštovani,
Člankom 18. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da
"pisani zahtjev sadrži : naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se
zahtjev podnosti, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene
informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište." Sukladno
navedenoj odredbi pozivamo Vas da dopunite zahtjev adresom koja
nedostaje u zahtjevu.
S poštovanjem,
Službenik za informiranje
Miroslav Klepo, mag.iur.

30.8.2015 u 10:35, Damir Tomić je napisao/la:

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Administratorica Sonja - komentar ()

Tijelo javne vlasti netočno tumači zakon - podnositelj zahtjeva za pristup informacijama nije dužan slati kućnu poštansku adresu jer je zahtjev poslan elektronskim putem, a upit poslan elektronskim putem smatra se pisanim zahtjevom.

Više o tome možete pročitati na sljedećim linkovima:
http://imamopravoznati.org/help/requesti...
http://imamopravoznati.org/help/privacy#...

Predlažemo podnositelju da pošalje odgovor tijelu javne vlasti u kojemu navodi da je zahtjev ispunjen sukladno ZPPI-ju - sadrži naziv i sjedište tijela javne vlasti, te naziv i elektronsku adresu podnositelja zahtjeva, te da se elektronski podnesen zahtjev smatra pisanim zahtjevom.

VAŽNO!
Molimo podnositelja zahtjeva da NE navodi osobne podatke poput kućne adrese, brojeva telefona, datuma rođenja jer su to sve osobni podaci koje ne preporučamo da se šalju putem ovog javnog servisa.

Poštanska adresa nije potrebna za dostavu traženih informacija sukladno tumačenju zakona Povjerenika za informiranje. Iznimno, tijelo javne vlasti može tražiti kućnu adresu ako treba dostaviti odgovor papirnato i to samo kada rješenjem odbija ili odbacuje zahtjev. Više pročitajte na http://imamopravoznati.org/help/privacy#...

Imamo pravo znati je javni portal za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama te zbog sigurnosti vaših osobnih podatka i politici privatnosti ove internetske stranice ne šaljite vašu kućnu adresu putem ovog javnog portala.

Savjetujemo vam da odgovorite tijelu javne vlasti: "Na Vaš zahtjev svoju kućnu adresu dostavit ću odvojeno putem privatnog emaila, a sukladno čl.17. st.2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim Vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka."

Potražite email adresu službenika za informiranje tako da kliknete na link s nazivom tijela javne vlasti te na profilnoj stranici tijela javne vlasti na Imamo pravo znati s lijeve strane potražite link "E-mail adresa službenika za informiranje". Pošaljite vašu kućnu adresu na email tijela javne vlasti te u naslovu vaše poruke navedite naziv vašeg zahtjeva."

Link to this

Od: Damir Tomić

Poštovani Ured gradonačelnika,

Na Vaš zahtjev svoju kućnu adresu dostavit ću odvojeno putem
privatnog emaila, a sukladno čl.17. st.2. ZPPI-ja naznačujem da
želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku
adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim Vas da moje
osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja
odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih
podataka."

Nadalje, Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija
preformulirat cu svoj zahtjev pa molim da mi se dostave
informacije:

1. Koliko je bruto iznos isplacenih naknada za svakog vijecnika
Gradskog vijeca Đakovo pojedinacno (ukljucujuci potpredsjednike i
predsjednika). I to za svaki mjesec 2015. godine posebno.
2. Osim naknada za rad vijecnika, vijecnici dobivaju naknade i za
rad u odborima Vijeca, pa vas molim da mi dostavite isto to za
svakog vijecnika Gradskog vijeca Đakovo pojedinacno (ukljucujuci
potpredsjednike i predsjednika).
I to za svaki mjesec 2015. godine posebno.

S poštovanjem,

Damir Tomić

Spojite s ovim

Od: Ured gradonačelnika
Grad Đakovo


Attachment Informacija o naknadama GV.pdf
282K Download View as HTML


Poštovani,
u privitku Vam dostavljam traženu informaciju.
S poštovanjem,
Službenik za informiranje
Miroslav Klepo, mag. iur.

11.9.2015 u 12:00, Damir Tomić je napisao/la:

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Damir Tomić

Poštovani Grad Đakovo,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim proslijedite osobi koja provodi preglede zahtjeva za pristup
informacijama.

Obraćam se sa zahtjevom za interni pregled postupka u Grad Đakovo
koje se bavi mojim zahtjevom za pristup informacijama 'Primanja
vijecnka'

Sukladno zahtjevu, nisam dobio iznose isplata po mjesecima nego
samo zbirno za 2015. Molim da se to dopuni.

Potpuna povijest mojih zahtjeva za pristup informacijama i sva
korespondencija dostupna je na ovoj internetskoj adresi:
http://imamopravoznati.org/request/prima...

S poštovanjem,

Damir Tomić

Spojite s ovim

Od: Ured gradonačelnika
Grad Đakovo


Attachment Dopuna informacije o naknadama GV.pdf
253K Download View as HTML


Poštovani,
u privitku Vam dostavljamo traženu dopunu informacije.
S poštovanjem,
Službenik za informiranje
Miroslav Klepo, mag.iur.

15.9.2015 u 19:50, Damir Tomić je napisao/la:

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Đakovo može: