Procjena opasnosti

Zahtjev je uspješan.

Za: Plinara Istočne Slavonije, Vinkovci

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim Vas da mi u pdf dostavite važeće Procjene opasnosti iz zaštite na radu , tko je izradio procjene te trošak izrade procjene

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Jasmina Madjaroš PIS, Plinara Istočne Slavonije, Vinkovci

Poštovani,

Procjenu rizika i potrebne dopune procjene rizika izrađuje ovlaštena i registrirana tvrtka, temeljem rješenja o ispunjavanju uvjeta za izradu procjene rizika,
Klasa: UP/I-115-01/15_01/101
Ur. broj: 425-02/3-15-2 od 10 1112015.
"ZaštitaInspekt" d.o.o. za zaštitu na radu, zaštitu od požara i životnog okoliša, Reisnerova95a Osijek, OIB :28737940650 Procjenu rizika kao i ostale poslove zaštite na radu i zaštite od požara, navedena tvrtka obavlja temeljem sklopljenog Ugovora s Plinarom istočne Slavonije d.o.o. Vinkovci Ohridska 17,
broj: OS-47-2017, za mjesečnu naknadu od 1000 kuna +PDV.

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
Jasmina Mađaroš mag.iur.
PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom
Pravnik u odjelu prodaje
Ohridska 17, 32100 Vinkovci
Tel: 032/303-647
[broj mobitela]/304-3360
Email: [Plinara Istočne Slavonije, Vinkovci e-mail za zahtjeve]
Web: www.pis.com.hr
Ova poruka sadrži povjerljive i/ili povlaštene i/ili autorskim pravom zaštićene informacije te je namijenjena isključivo osobi ili osobama na koje je naslovljena. Pristup ovoj elektroničkoj poruci od strane bilo koje osobe osim onih kojima je namijenjena nije dozvoljen. Ako ste je primili uslijed pogreške, molimo odmah obavijestite pošiljatelja. Nemojte čitati, kopirati, upotrebljavati ili prikazivati njen sadržaj drugim osobama, te je obrišite.
Iako se vjeruje da ova poruka ne sadrži viruse ili bilo koji drugi nedostatak koji bi mogao uzrokovati štetu računalnom sustavu, pošiljatelj ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu uzrokovanu neispravnim prijenosom, virusima, vanjskim utjecajima, kašnjenjem i slično.
Hvala.
This message contains confidential and/or privileged and/or proprietary information intended only for the use of the named addressee(s). Access to this electronic transmission by anyone other than the intended recipient(s) is unauthorized. If you have received it in error please notify the sender immediately, do not read, copy, use or disclose its contents to any person and delete the message.
Although this message is believed to contain no viruses and no other defects (faults) that may cause damage to a computer system, the sender shall in no way be liable for any damages, whatever their nature, arising out of transmission failures, viruses, external influences, delays and the like.
Thank you.

prikazati citirane dijelove

Jasmina Madjaroš PIS, Plinara Istočne Slavonije, Vinkovci

1 privitaka

Poštovani,
Na Vaše traženje u privitku dostavljam Procjenu rizika za Plinaru istočne Slavonije d.o.o.

Jasmina Mađaroš mag.iur.
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom
Pravnik u odjelu prodaje
Ohridska 17, 32100 Vinkovci
Tel: 032/303-647
[broj mobitela]/304-3360
Email: [Plinara Istočne Slavonije, Vinkovci e-mail za zahtjeve]
Web: www.pis.com.hr
Ova poruka sadrži povjerljive i/ili povlaštene i/ili autorskim pravom zaštićene informacije te je namijenjena isključivo osobi ili osobama na koje je naslovljena. Pristup ovoj elektroničkoj poruci od strane bilo koje osobe osim onih kojima je namijenjena nije dozvoljen. Ako ste je primili uslijed pogreške, molimo odmah obavijestite pošiljatelja. Nemojte čitati, kopirati, upotrebljavati ili prikazivati njen sadržaj drugim osobama, te je obrišite.
Iako se vjeruje da ova poruka ne sadrži viruse ili bilo koji drugi nedostatak koji bi mogao uzrokovati štetu računalnom sustavu, pošiljatelj ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu uzrokovanu neispravnim prijenosom, virusima, vanjskim utjecajima, kašnjenjem i slično.
Hvala.
This message contains confidential and/or privileged and/or proprietary information intended only for the use of the named addressee(s). Access to this electronic transmission by anyone other than the intended recipient(s) is unauthorized. If you have received it in error please notify the sender immediately, do not read, copy, use or disclose its contents to any person and delete the message.
Although this message is believed to contain no viruses and no other defects (faults) that may cause damage to a computer system, the sender shall in no way be liable for any damages, whatever their nature, arising out of transmission failures, viruses, external influences, delays and the like.
Thank you.

prikazati citirane dijelove