Program ruralnog razvoja info

Marko Cvrlje je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Poštovani,

imam par pitanja vezano za Program ruralnog razvoja.

1) Kada se očekuje objavljivanje natječaja za mjere 6.3., 7.4. i 8.5.2.?

2) Po medijima se provlačila informacija da javna nabava nije potrebna za iznose do 300 000 kuna. Da li se to odnosi na Program ruralnog razvoja, odnosno za koje iznose nije potrebna javna nabava?

3) Koju dokumentaciju trebam razrađivat i priložiti kod podnošenja Zahtjeva za potporu za ulaganje u okviru Operacije 8.5.2.?

S poštovanjem,

Marko Cvrlje

Info APPRRR, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb

Poštovani g. Cvrlje,

Dostavljamo Vam odgovore:

1) Kada se očekuje objavljivanje natječaja za mjere 6.3., 7.4. i
8.5.2.?

U ovom trenutku još nemamo plan raspisivanja natječaja u 2016., stoga Vam nažalost ne možemo odgovoriti. Po donošenju isti će biti objavljen na mrežnim stranicama APPRRR-a.

2) Po medijima se provlačila informacija da javna nabava nije
potrebna za iznose do 300 000 kuna. Da li se to odnosi na Program
ruralnog razvoja, odnosno za koje iznose nije potrebna javna
nabava?

Postupak javne nabave obvezni su provesti oni korisnici koji su obveznici provedbe postupka javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi i podzakonskim propisima temeljem Zakona o javnoj nabavi.
Postupak javne nabave se provodi u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi koji se primjenjuje ako je procijenjena vrijednost nabave iznad vrijednosnog praga određenog tim zakonom: 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove.
Korisnici koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi provode postupak prikupljanja ponuda na način i prema pravilima opisanim u pravilnicima za svaku pojedinu mjeru, odnosno operaciju.

3) Koju dokumentaciju trebam razrađivat i priložiti kod podnošenja
Zahtjeva za potporu za ulaganje u okviru Operacije 8.5.2.?

Pravilnik za mjeru 8 je u izradi stoga Vam ne možemo odgovoriti na upit. Pokušajte kontaktirati Upravu za ruralni razvoj, u čijoj je domeni izrada pravilnika - http://ruralnirazvoj.hr/mjere/mjera-8/

Srdačan pozdrav,
Služba za odnose s javnošću i informiranje
APPRRR

prikazati citirane dijelove