Proizvodnja na Imunološkom zavodu

Zahtjev za pristup informacijama od Aglaja Andrea Aparnik za Imunološki zavod, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Aglaja Andrea Aparnik

Za: Imunološki zavod, Zagreb

Poštovani,

na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama, a s obzirom na veliku važnost esencijalnih i životno važnih bioloških pripravaka i lijekova, molim vas da mi u elektroničkom obliku odgovorite na ovaj email i dostavite sljedeće informacije:
A. popis u pogonima Imunološkog zavoda proizvedenih količina ljudskog albumina (B05AA01), izraženo u kilogramima, i po godinama, od 1. siječnja 2012 godine do 1. rujna 2021. godine
B. popis u pogonima Imunološkog zavoda proizvedenih količina normalnih ljudskih imunoglobulina (J06BA), izraženo u gramima, po godinama, od 1. siječnja 2012 godine do 1. rujna 2021. godine
C. popis u pogonima Imunološkog zavoda proizvedenih količina specifičnih ljudskih imunoglobulina (J06BB), izraženo po vrsti (npr. tetanus, D itd), u gramima, po godinama, od 1. siječnja 2012 godine do 1. rujna 2021. godine
D. popis u pogonima Imunološkog zavoda proizvedenih količina ljudskog koagulacijskog faktora VIII (B02BD02) izraženo u IU, po godinama, od 1. siječnja 2012 godine do 1. rujna 2021. godine
E. popis u pogonima Imunološkog zavoda proizvedenih količina ljudskog koagulacijskog faktora IX (B02BD04) izraženo u IU, po godinama, od 1. siječnja 2012 godine do 1. rujna 2021. godine
F. popis u pogonima Imunološkog zavoda proizvedenih količina kombinacije ljudskog koagulacijskog faktora VIII i ljudskog faktora Von Willebrand (B02BD06) izraženo u IU za pojedinu komponentu kombinacije, po godinama, od 1. siječnja 2012 godine do 1. rujna 2021. godine
G. popis u pogonima Imunološkog zavoda proizvedenih količina ljudskog fibrinogena (B02BB01), izraženo u gramima, po godinama, od 1. siječnja 2012 godine do 1. rujna 2021. godine

S poštovanjem,
Aglaja Andrea Aparnik
(adresu dostavljam na direktni mail Službenika za informiranje Imunološkog zavoda)

Željka Pelin, Imunološki zavod, Zagreb

Cijenjena gospođo Aparnik,

Imunološki zavod, javna ustanova od osnutka 2015. godine nije imala
proizvodnje biološki pripravaka I lijekova koje navodite u zahtjevu.

S poštovanjem

Željka Pelin

Službenica za informiranje

 

 

Šalje: Aglaja Andrea Aparnik
<[1][ZPPI #8324 email]>
Poslano: Sunday, September 12, 2021 9:08:16 AM
Prima: Zahtjevi za PPI upućeni prema Imunološki zavod, Zagreb
<[2][e-mail adresa]>
Predmet: Zahtjev za pristup informacijama - Proizvodnja na Imunološkom
zavodu

 

Za: Imunološki zavod, Zagreb

Poštovani,

na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama, a s obzirom na veliku
važnost esencijalnih i životno važnih bioloških pripravaka i lijekova,
molim vas da mi u elektroničkom obliku odgovorite na ovaj email i
dostavite sljedeće informacije:

A. popis u pogonima Imunološkog zavoda proizvedenih količina ljudskog
albumina (B05AA01), izraženo u kilogramima, i po godinama, od 1. siječnja
2012 godine do 1. rujna 2021. godine

B. popis u pogonima Imunološkog zavoda proizvedenih količina normalnih
ljudskih imunoglobulina (J06BA), izraženo u gramima, po godinama, od 1.
siječnja 2012 godine do 1. rujna 2021. godine

C. popis u pogonima Imunološkog zavoda proizvedenih količina specifičnih
ljudskih imunoglobulina (J06BB), izraženo po vrsti (npr. tetanus, D itd),
u gramima, po godinama, od 1. siječnja 2012 godine do 1. rujna 2021.
godine

D. popis u pogonima Imunološkog zavoda proizvedenih količina ljudskog
koagulacijskog faktora VIII (B02BD02) izraženo u IU, po godinama, od 1.
siječnja 2012 godine do 1. rujna 2021. godine

E. popis u pogonima Imunološkog zavoda proizvedenih količina ljudskog
koagulacijskog faktora IX (B02BD04) izraženo u IU, po godinama, od 1.
siječnja 2012 godine do 1. rujna 2021. godine

F. popis u pogonima Imunološkog zavoda proizvedenih količina kombinacije
ljudskog koagulacijskog faktora VIII i ljudskog faktora Von Willebrand
(B02BD06) izraženo u IU za pojedinu komponentu kombinacije, po godinama,
od 1. siječnja 2012 godine do 1. rujna 2021. godine

G. popis u pogonima Imunološkog zavoda proizvedenih količina ljudskog
fibrinogena (B02BB01), izraženo u gramima, po godinama, od 1. siječnja
2012 godine do 1. rujna 2021. godine

S poštovanjem,

Aglaja Andrea Aparnik

(adresu dostavljam na direktni mail Službenika za informiranje Imunološkog
zavoda)

-------------------------------------------------------------------

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:

[3][ZPPI #8324 email]

Je li [4][e-mail adresa] pogrešna adresa za pristup informacijama
zahtjeve za Imunološki zavod, Zagreb? Ako da, molimo kontaktirajte nas
koristeći ovaj obrazac:

[5]http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih
prava:

[6]http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije upute o sigurnom rukovanju podacima pročitajte najnovije
savjete Povjerenika za informiranje:

[7]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Molimo Vas imajte na umu da će u nekim slučajevima objavljivanje zahtjeva
i odgovora biti odgođeno.

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova
usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti
posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[ZPPI #8324 email]
2. mailto:[e-mail adresa]
3. mailto:[ZPPI #8324 email]
4. mailto:[e-mail adresa]
5. http://imamopravoznati.org/change_reques...
6. http://imamopravoznati.org/help/officers
7. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...