Proračun Grada Pule i pokazatelji sudjelovanja građana u njegovom donošenju

Zahtjev za pristup informacijama od Goran Matić za Grad Pula

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Poštovani Grad Pula,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

1) o broju pristiglih prijedloga građana za Proračun 2016. godine

2) koji su prijedlozi prihvaćeni, odnosno uvršteni u Proračun Grada Pule za 2016. godinu

3) koji su prijedlozi građana odbijeni, odnosno nisu uvršteni u Proračun Grada Pule za 2016. godinu te uz koja obrazloženja

4) Proračun Grada Pule za 2016. godinu na razini odjeljaka (4.razina), u strojno čitljivom formatu (npr. XLS)

5) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2014. godinu na razini osnovnih računa (5. razina), u strojno čitljivom formatu (npr.XLS)

6) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2015. godinu na razini osnovnih računa (5.razina), u strojno čitljivom formatu (npr.XLS)

S poštovanjem,

Goran Matić,
Zelena Istra
koordinator projekta "Participativno budžetiranje: građani nadziru lokalni proračun"

Tourism Office Pula,

Poštovani,
molimo da kontaktirate Grad Pula na e:mail: [e-mail adresa] ili
[e-mail adresa]
Pozdrav

TURISTIČKA ZAJEDNICA PULA
Ente per il turismo di Pola
Tourism Office Pula
Tourismusverband Pula

Forum 3
52100 Pula
tel. +385 52 212 987
fax +385 52 211 855
www.pulainfo.hr
-----Original Message-----
From: Goran Matić
Sent: Monday, January 18, 2016 11:47 AM
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema Grad Pula
Subject: Zahtjev za pristup informacijama - Proračun Grada Pule i
pokazatelji sudjelovanja građana u njegovom donošenju

Poštovani Grad Pula,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi
informacija:

1) o broju pristiglih prijedloga građana za Proračun 2016. godine

2) koji su prijedlozi prihvaćeni, odnosno uvršteni u Proračun Grada Pule za
2016. godinu

3) koji su prijedlozi građana odbijeni, odnosno nisu uvršteni u Proračun
Grada Pule za 2016. godinu te uz koja obrazloženja

4) Proračun Grada Pule za 2016. godinu na razini odjeljaka (4.razina), u
strojno čitljivom formatu (npr. XLS)

5) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2014. godinu na
razini osnovnih računa (5. razina), u strojno čitljivom formatu (npr.XLS)

6) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2015. godinu
na razini osnovnih računa (5.razina), u strojno čitljivom formatu (npr.XLS)

S poštovanjem,

Goran Matić,
Zelena Istra
koordinator projekta "Participativno budžetiranje: građani nadziru lokalni
proračun"

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu. Taj se
rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba obavijestiti
podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje zahtjeva. Ako je zahtjev
nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne vlasti treba pozvati podnositelja da
ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:
[ZPPI #987 email]

Je li [e-mail adresa] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve
za Grad Pula? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će objavljen
na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova usluga
korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti posvećenim
pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Ljiljana Ribarić, Grad Pula

1 privitaka

_______________________________________________________
PoĹĄtovani Grad Pula, Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim
da mi se dostavi informacija: 1) o broju pristiglih prijedloga graÄ ana za
ProraÄ un 2016. godine 2) koji su prijedlozi prihvaÄ eni, odnosno
uvrĹĄteni u ProraÄ un Grada Pule za 2016. godinu 3) koji su prijedlozi
graÄ ana odbijeni, odnosno nisu uvrĹĄteni u ProraÄ un Grada Pule za 2016.
godinu te uz koja obrazloĹženja 4) ProraÄ un Grada Pule za 2016. godinu na
razini odjeljaka (4.razina), u strojno Ä itljivom formatu (npr. XLS) 5)
GodiĹĄnji izvjeĹĄtaj o izvrĹĄenju ProraÄ una Grada Pule za 2014. godinu na
razini osnovnih raÄ una (5. razina), u strojno Ä itljivom formatu
(npr.XLS) 6) PolugodiĹĄnji izvjeĹĄtaj o izvrĹĄenju ProraÄ una Grada Pule
za 2015. godinu na razini osnovnih raÄ una (5.razina), u strojno
Ä itljivom formatu (npr.XLS) S poĹĄtovanjem, Goran MatiÄ , Zelena Istra
koordinator projekta "Participativno budĹžetiranje: graÄ ani nadziru
lokalni proraÄ un"
------------------------------------------------------------------- U roku
15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu. Taj se rok
moĹže produĹžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba obavijestiti
podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje zahtjeva. Ako je zahtjev
nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne vlasti treba pozvati podnositelja
da ga ispravi u roku 5 dana. Molimo koristite ovu adresu e-poĹĄte za sve
odgovore na ovaj zahtjev: [ZPPI #987 email] Je
li [Grad Pula e-mail za zahtjeve] pogreĹĄna adresa za pristup informacijama zahtjeve za
Grad Pula? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeÄ i ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change request/new?body=grad pula Izjava o
odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit Ä e objavljen na
internetu. NaĹĄa politika zaĹĄtite privatnosti i autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers Ukoliko Vam je, kao sluĹžbeniku
za pravo na pristup informacijama, ova usluga korisna, molimo Vas da na
stranicama VaĹĄeg tijela javne vlasti posveÄ enim pravu na pristup
informacijama postavite poveznicu do nas.

prikazati citirane dijelove

Eva Barbir, Grad Pula

3 privitaka

poštovani,
povodom vašeg zahtjeva od 19.01.2016. godine za dostavu podataka u vezi
proračuna grada pule za 2016. godinu,
u prilogu dostavljamo vam tražene informacije.
s poštovanjem
službenik za informiranje
eva barbir

Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene
informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati,
štampati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu
poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Grad
Pula-Pola ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću
netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci. Stajališta
izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Grada
Pula-Pola. Hvala!
  Molimo da ne ispisujete ovaj e-mail ukoliko zaista nije potrebno.

This e-mail is confidential and may also contain privileged information.
If you are not the intended recipient, you are not authorised to read,
print, save, process or disclose this message. If you have received this
message by mistake, please inform the sender immediately and delete this
e-mail, its attachments and any copies. City of Pula-Pola does not take
any responsibility with regards to any possible inaccuracy of any data
contained in this e-mail. The opinions expressed in this e-mail do not
necessarily reflect the official positions of the City of Pula-Pola. Thank
you!
  Please, don't print this e-mail unless you really need to.

Za: Grad Pula

Poštovani Grad Pula,

hvala Vam na trudu, no nakon uvida u poslane dokumente, nažalost moramo konstatirati kako odgovori koje smo zaprimili nisu "točni" i "potpuni". Stoga na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama, članka 24., stavka 1., molimo za dopunu i ispravak informacije sljedećim obrazloženjem:

Upitom od 18. siječnja 2016. godine zatražili smo dostavu sljedećih informacija i dokumenata:

- o broju pristiglih prijedloga građana za Proračun 2016. godine; koji su prijedlozi prihvaćeni, odnosno uvršteni u Proračun Grada Pule za 2016. godinu; koji su prijedlozi građana odbijeni, odnosno nisu uvršteni u Proračun Grada Pule za 2016. godinu te uz koja obrazloženja?

Dokument koji ste nam poslali uključuje samo prijedloge za proračun podnesene elektroničkim putem, pri čemu nedostaju očitovanja na istim putem podnesene prijedloge od strane Vijeća roditelja OŠ Stoja, Vijeće roditelja vrtićke i osnovnoškolske djece grada Pule te Društva tjelesnih invalida, koje u ovom kontekstu također smatramo prijedlozima građana.

Budući su, prema službenim objavama Grada Pule, osim elektroničkim putem prijedlozi građana zaprimani i na tribinama o proračunu koje je Grad Pula organizirao u Mjesnim odborima, a da je na tim tribinama građanima rečeno i kako će njihovi prijedlozi biti zabilježeni te kako će na njih biti odgovoreno, pretpostavljamo kako Grad Pula raspolaže i pisanim tragom o tim prijedlozima.

Slijedom navedenog, smatramo kako dostavljena informacija nije potpuna.

- Proračun Grada Pule za 2016. godinu na razini odjeljaka (4.razina), u
strojno čitljivom formatu (npr. XLS)

Kao odgovor smo zaprimili dokument Proračun Grada Pule za 2016. godinu na razini podskupine (3. razina), odnosno nismo zaprimili informaciju koju smo tražili.

- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2014. godinu na razini osnovnih računa (5. razina), u strojno čitljivom formatu (npr.XLS); Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2015. godinu na razini osnovnih računa (5.razina), u strojno čitljivom formatu (npr.XLS)

Kao odgovor smo zaprimili ukazivanje na objavu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2014. godinu te Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2015. godinu, oba na 4. razini te u zatvorenom i strojno nečitljivom PDF formatu, odnosno nismo zaprimili informaciju koju smo tražili.

Stoga Vas ljubazno molimo, na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama, članka 24., stavka 1., za ispravak i dopunu dostavljenih informacija, odnosno da nam dostavite sljedeće informacije i dokumente:

1) Odgovore Grada Pule na prijedloge za proračun podnesene od strane Vijeća roditelja OŠ Stoja, Vijeće roditelja vrtićke i osnovnoškolske djece grada Pule te Društva tjelesnih invalida.

2) Prijedloge građana zaprimljene na tribinama o proračunu koje je Grad Pula organizirao po mjesnim odborima s ciljem sudjelovanja građana u kreiranju proračuna, kao i odgovore Grada na te prijedloge.

3) Proračun Grada Pule za 2016. godinu na razini odjeljaka (4.razina), u strojno čitljivom formatu (npr. XLS)

4) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2014. godinu na razini osnovnih računa (5. razina), u strojno čitljivom formatu (npr.XLS)

5) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2015. godinu na razini osnovnih računa (5.razina), u strojno čitljivom formatu (npr.XLS)

Pritom podsjećamo kako se u slučaju pitanja 3), 4) i 5) bez ikakve sumnje radi o "informacijama o raspolaganju javnim sredstvima" koje su, prema članku 16., stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, "javnosti dostupne i bez provođenja postupka iz stavka 1. ovog članka" odnosno testa razmjernosti i javnog interesa, "osim ako informacija predstavlja klasificirani podatak." Iz navedenoga je razvidna intencija zakonodavca da poveća transparentnost javnih financija, tj. proračuna, te javnosti olakša uvid u informacije o planiranju i trošenju javnih sredstava.

Također, nema potrebe da nam šaljete dokumente i informacije koje nismo tražili, čime bismo izbjegli i nepotrebno trošenje Vašeg i našeg vremena i energije, kao i računalnih resursa stranice www.imamopravoznati.org.

Ukoliko Grad Pula iz nekoga razloga propusti djelovati u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, odnosno onemogući uvid javnosti u navedene informacije u svojem posjedu, nažalost ćemo biti prisiljeni podnijeti žalbu Povjerenici za informiranje, u skladu s člankom 25. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Zaključno, upravo u svrhu povećanja transparentnosti budućih proračunskih ciklusa, Gradu Puli preporučamo proaktivnu objavu navedenih informacija o prijedlozima građana i proračunskim dokumentima Grada Pule.

S poštovanjem,
Goran Matić
Zelena Istra
koordinator projekta "Participativno budžetiranje: građani nadziru lokalni proračun"

Ljiljana Ribarić, Grad Pula

1 privitaka

_______________________________________________________
Za: Grad Pula PoĹĄtovani Grad Pula, hvala Vam na trudu, no nakon uvida u
poslane dokumente, naĹžalost moramo konstatirati kako odgovori koje smo
zaprimili nisu "toÄ ni" i "potpuni". Stoga na temelju Zakona o pravu na
pristup informacijama, Ä lanka 24., stavka 1., molimo za dopunu i ispravak
informacije sljedeÄ im obrazloĹženjem: Upitom od 18. sijeÄ nja 2016.
godine zatraĹžili smo dostavu sljedeÄ ih informacija i dokumenata: - o
broju pristiglih prijedloga graÄ ana za ProraÄ un 2016. godine; koji su
prijedlozi prihvaÄ eni, odnosno uvrĹĄteni u ProraÄ un Grada Pule za 2016.
godinu; koji su prijedlozi graÄ ana odbijeni, odnosno nisu uvrĹĄteni u
ProraÄ un Grada Pule za 2016. godinu te uz koja obrazloĹženja? Dokument
koji ste nam poslali ukljuÄ uje samo prijedloge za proraÄ un podnesene
elektroniÄ kim putem, pri Ä emu nedostaju oÄ itovanja na istim putem
podnesene prijedloge od strane VijeÄ a roditelja OĹ  Stoja, VijeÄ e
roditelja vrtiÄ ke i osnovnoĹĄkolske djece grada Pule te DruĹĄtva
tjelesnih invalida, koje u ovom kontekstu takoÄ er smatramo prijedlozima
graÄ ana. BuduÄ i su, prema sluĹžbenim objavama Grada Pule, osim
elektroniÄ kim putem prijedlozi graÄ ana zaprimani i na tribinama o
proraÄ unu koje je Grad Pula organizirao u Mjesnim odborima, a da je na
tim tribinama graÄ anima reÄ eno i kako Ä e njihovi prijedlozi biti
zabiljeĹženi te kako Ä e na njih biti odgovoreno, pretpostavljamo kako
Grad Pula raspolaĹže i pisanim tragom o tim prijedlozima. Slijedom
navedenog, smatramo kako dostavljena informacija nije potpuna. - ProraÄ un
Grada Pule za 2016. godinu na razini odjeljaka (4.razina), u strojno
Ä itljivom formatu (npr. XLS) Kao odgovor smo zaprimili dokument ProraÄ un
Grada Pule za 2016. godinu na razini podskupine (3. razina), odnosno nismo
zaprimili informaciju koju smo traĹžili. - GodiĹĄnji izvjeĹĄtaj o
izvrĹĄenju ProraÄ una Grada Pule za 2014. godinu na razini osnovnih
raÄ una (5. razina), u strojno Ä itljivom formatu (npr.XLS); PolugodiĹĄnji
izvjeĹĄtaj o izvrĹĄenju ProraÄ una Grada Pule za 2015. godinu na razini
osnovnih raÄ una (5.razina), u strojno Ä itljivom formatu (npr.XLS) Kao
odgovor smo zaprimili ukazivanje na objavu GodiĹĄnjeg izvjeĹĄtaja o
izvrĹĄenju ProraÄ una Grada Pule za 2014. godinu te PolugodiĹĄnjeg
izvjeĹĄtaja o izvrĹĄenju ProraÄ una Grada Pule za 2015. godinu, oba na 4.
razini te u zatvorenom i strojno neÄ itljivom PDF formatu, odnosno nismo
zaprimili informaciju koju smo traĹžili. Stoga Vas ljubazno molimo, na
temelju Zakona o pravu na pristup informacijama, Ä lanka 24., stavka 1.,
za ispravak i dopunu dostavljenih informacija, odnosno da nam dostavite
sljedeÄ e informacije i dokumente: 1) Odgovore Grada Pule na prijedloge za
proraÄ un podnesene od strane VijeÄ a roditelja OĹ  Stoja, VijeÄ e
roditelja vrtiÄ ke i osnovnoĹĄkolske djece grada Pule te DruĹĄtva
tjelesnih invalida. 2) Prijedloge graÄ ana zaprimljene na tribinama o
proraÄ unu koje je Grad Pula organizirao po mjesnim odborima s ciljem
sudjelovanja graÄ ana u kreiranju proraÄ una, kao i odgovore Grada na te
prijedloge. 3) ProraÄ un Grada Pule za 2016. godinu na razini odjeljaka
(4.razina), u strojno Ä itljivom formatu (npr. XLS) 4) GodiĹĄnji
izvjeĹĄtaj o izvrĹĄenju ProraÄ una Grada Pule za 2014. godinu na razini
osnovnih raÄ una (5. razina), u strojno Ä itljivom formatu (npr.XLS) 5)
PolugodiĹĄnji izvjeĹĄtaj o izvrĹĄenju ProraÄ una Grada Pule za 2015.
godinu na razini osnovnih raÄ una (5.razina), u strojno Ä itljivom formatu
(npr.XLS) Pritom podsjeÄ amo kako se u sluÄ aju pitanja 3), 4) i 5) bez
ikakve sumnje radi o "informacijama o raspolaganju javnim sredstvima" koje
su, prema Ä lanku 16., stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama,
"javnosti dostupne i bez provoÄ enja postupka iz stavka 1. ovog Ä lanka"
odnosno testa razmjernosti i javnog interesa, "osim ako informacija
predstavlja klasificirani podatak." Iz navedenoga je razvidna intencija
zakonodavca da poveÄ a transparentnost javnih financija, tj. proraÄ una,
te javnosti olakĹĄa uvid u informacije o planiranju i troĹĄenju javnih
sredstava. TakoÄ er, nema potrebe da nam ĹĄaljete dokumente i informacije
koje nismo traĹžili, Ä ime bismo izbjegli i nepotrebno troĹĄenje VaĹĄeg i
naĹĄeg vremena i energije, kao i raÄ unalnih resursa stranice
www.imamopravoznati.org. Ukoliko Grad Pula iz nekoga razloga propusti
djelovati u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, odnosno
onemoguÄ i uvid javnosti u navedene informacije u svojem posjedu,
naĹžalost Ä emo biti prisiljeni podnijeti Ĺžalbu Povjerenici za
informiranje, u skladu s Ä lankom 25. Zakona o pravu na pristup
informacijama. ZakljuÄ no, upravo u svrhu poveÄ anja transparentnosti
buduÄ ih proraÄ unskih ciklusa, Gradu Puli preporuÄ amo proaktivnu objavu
navedenih informacija o prijedlozima graÄ ana i proraÄ unskim dokumentima
Grada Pule. S poĹĄtovanjem, Goran MatiÄ Zelena Istra koordinator projekta
"Participativno budĹžetiranje: graÄ ani nadziru lokalni proraÄ un"
------------------------------------------------------------------- U roku
15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu. Taj se rok
moĹže produĹžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba obavijestiti
podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje zahtjeva. Ako je zahtjev
nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne vlasti treba pozvati podnositelja
da ga ispravi u roku 5 dana. Molimo koristite ovu adresu e-poĹĄte za sve
odgovore na ovaj zahtjev: [ZPPI #987 email]
Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit Ä e
objavljen na internetu. NaĹĄa politika zaĹĄtite privatnosti i autorskih
prava http://imamopravoznati.org/help/officers Ukoliko Vam je, kao
sluĹžbeniku za pravo na pristup informacijama, ova usluga korisna, molimo
Vas da na stranicama VaĹĄeg tijela javne vlasti posveÄ enim pravu na
pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

prikazati citirane dijelove

Za: Grad Pula

Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje.

Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Grad Pula koje se bavi mojim zahtjevom za pristup informacijama 'Proračun Grada Pule i pokazatelji sudjelovanja građana u njegovom donošenju'.

Potpuna povijest mog zahtjeva za pristup informacijama i sva korespondencija dostupna je javno na ovoj internetskoj adresi: http://imamopravoznati.org/request/prora...

S obzirom da je zahtjev podnesen 16. veljače, a Zakon o pravu na pristup informacijama propisuje da je tijelo javne vlasti dužno donijeti rješenje o zahtjevu u roku od 15 dana, odgovor smo morali dobiti do 2. ožujka. Ukoliko niti nakon ove požurnice ne zaprimimo odgovor Grada Pule, biti ćemo prisiljeni uložiti žalbu povjereniku za informiranje.

S poštovanjem,
Goran Matić
koordinator projekta "Participativno budžetiranje: građani nadziru lokalni proračun"

Ljiljana Ribarić, Grad Pula

1 privitaka

_______________________________________________________
Za: Grad Pula Molim proslijedite ovo sluĹžbeniku za informiranje. ObraÄ am
se sa zahtjevom da poĹžurite postupak u tijelu javne vlasti Grad Pula koje
se bavi mojim zahtjevom za pristup informacijama 'ProraÄ un Grada Pule i
pokazatelji sudjelovanja graÄ ana u njegovom donoĹĄenju'. Potpuna povijest
mog zahtjeva za pristup informacijama i sva korespondencija dostupna je
javno na ovoj internetskoj adresi:
http://imamopravoznati.org/request/prora... grada pule i pokazatelj S
obzirom da je zahtjev podnesen 16. veljaÄ e, a Zakon o pravu na pristup
informacijama propisuje da je tijelo javne vlasti duĹžno donijeti
rjeĹĄenje o zahtjevu u roku od 15 dana, odgovor smo morali dobiti do 2.
oĹžujka. Ukoliko niti nakon ove poĹžurnice ne zaprimimo odgovor Grada
Pule, biti Ä emo prisiljeni uloĹžiti Ĺžalbu povjereniku za informiranje. S
poĹĄtovanjem, Goran MatiÄ koordinator projekta "Participativno
budĹžetiranje: graÄ ani nadziru lokalni proraÄ un"
------------------------------------------------------------------- U roku
15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu. Taj se rok
moĹže produĹžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba obavijestiti
podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje zahtjeva. Ako je zahtjev
nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne vlasti treba pozvati podnositelja
da ga ispravi u roku 5 dana. Molimo koristite ovu adresu e-poĹĄte za sve
odgovore na ovaj zahtjev: [ZPPI #987 email]
Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit Ä e
objavljen na internetu. NaĹĄa politika zaĹĄtite privatnosti i autorskih
prava http://imamopravoznati.org/help/officers Ukoliko Vam je, kao
sluĹžbeniku za pravo na pristup informacijama, ova usluga korisna, molimo
Vas da na stranicama VaĹĄeg tijela javne vlasti posveÄ enim pravu na
pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

prikazati citirane dijelove

poštovani gospodine goran matić,

na vašu e-mail adresu dostavili smo vam dopunu informacija koje ste
zatražili zahtjevom od
dana 16.veljače 2016. godine pa vas molim za povratnu informaciju o tome
da li ste zaprimili podnesak i podatke
o prijedlozima udruga i tribina po mjesnim odborima na proračun za 2016.
godinu u tabelarnom prikazu?

ujedno ćemo provjeriti isporuku naše e-mail pošte i ponoviti dostavu
ukoliko se pokaže da je e-mail neisporučen.
Napominjemo da smo vam odgovore na vaša pitanja dostavili na adresu
e-pošte koju ste u zahtjevu naznačili,
ali vas ovime molimo da službeniku za informiranje, sukladno članku 18.
st.3. zakona o pravu na pristup informacijama
- dostavite osim imena i prezimena fizičke osobe podnositelja zahtjeva, i
vašu adresu stanovanja, kako bismo vam također poštom preporučeno
dostavili materijale koji su opširni, ukoliko je došlo do zastoja u
isporuci e-maila.

s poštovanjem
službenik za informiranje grada pule
eva barbir

prikazati citirane dijelove

Eva Barbir, Grad Pula

2 privitaka

poštovani gospodine matić,
dostavljamo vam dopune informacija koje ste zatražalili
podneskom od 16.veljače 2016.godine.
s poštovanjem,
službenik za informiranje

Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene
informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati,
štampati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu
poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Grad
Pula-Pola ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću
netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci. Stajališta
izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Grada
Pula-Pola. Hvala!
  Molimo da ne ispisujete ovaj e-mail ukoliko zaista nije potrebno.

This e-mail is confidential and may also contain privileged information.
If you are not the intended recipient, you are not authorised to read,
print, save, process or disclose this message. If you have received this
message by mistake, please inform the sender immediately and delete this
e-mail, its attachments and any copies. City of Pula-Pola does not take
any responsibility with regards to any possible inaccuracy of any data
contained in this e-mail. The opinions expressed in this e-mail do not
necessarily reflect the official positions of the City of Pula-Pola. Thank
you!
  Please, don't print this e-mail unless you really need to.

poštovani gospodine matić,
molimo vas za potvrdu primitka  podataka po vašem zahtjevu za dopunu
informacija, koje smo vam sada prosljedili,
budući smo vam iste  putem e-maila poslali tijekom jučerašnjeg dana, a
povodom vaše požurnice upravo smo ponovili dostavu.
također ćemo izvršiti provjeru u našem programu i razloge neisporuke
jučerašnje pošiljke.

Ujedno vas molimo da službeniku za informiranje sukladno članku
18.st.3.zakona o pravu na pristup informacijama
(NN 25/13 i 85/15) dostavite, osim podatka za ime i prezime i vašu adresu
fizičke osobe podnositelja zahtjeva, kako bismo
vam tražene podatke dostavili poštom preporučeno, ukoliko kroz naš sustav
otpreme e-pošte niste zbog obimnosti zaprimili
odgovor i podatke u tabelarnom prikazu o prijedlozima udruga i s tribina
po MO na proračun 2016. godine.

s poštovanjem,
službenik za informiranje
eva barbir

prikazati citirane dijelove

Eva Barbir, Grad Pula

2 privitaka

poštovani,
u prilogu dostavljamo vam očitovanje i podatke povodom zahtjeva za dopunu
informacije
s poštovanjem
službenik za informiranje 

Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene
informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati,
štampati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu
poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Grad
Pula-Pola ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću
netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci. Stajališta
izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Grada
Pula-Pola. Hvala!
  Molimo da ne ispisujete ovaj e-mail ukoliko zaista nije potrebno.

This e-mail is confidential and may also contain privileged information.
If you are not the intended recipient, you are not authorised to read,
print, save, process or disclose this message. If you have received this
message by mistake, please inform the sender immediately and delete this
e-mail, its attachments and any copies. City of Pula-Pola does not take
any responsibility with regards to any possible inaccuracy of any data
contained in this e-mail. The opinions expressed in this e-mail do not
necessarily reflect the official positions of the City of Pula-Pola. Thank
you!
  Please, don't print this e-mail unless you really need to.

Za: Eva Barbir

Za: Eva Barbir

Poštovana,

nismo zaprimili tabelarni prikaz prijedlog koji navodite. Adresa na koju ih možete poslati je Udruga Zelena Istra, Gajeva 3, 52 100 Pula. No umjesto bespotrebnog trošenja papira, kao i mogućnosti analize i ponovne uporabe podataka, preferirali bismo elektronsku verziju, koju možete postaviti na slijedećem linku: https://www.dropbox.com/request/VcINTfgy...

Što se tiče traženih proračunskih dokumenata, vjerujem da kao službenica za informiranje vrlo dobro znate da "čitljivo" i "strojno čitljivo" nije isto. Ukoliko smo dobro razumjeli, u odgovoru tvrdite da Grad Pula ne posjeduje navedene podatke, odnosno ne vodi evidenciju o planiranju/trošenju proračunskih sredstava na razini odjeljaka/osnovnih računa? Teško nam je vjerovati da je tome tako, s obzirom da bi to predstavljalo primjer skandalozne neodgovornosti prema javnim sredstvima, a uostalom i pročelnica za financije i opću upravu je u više navrata potvrdila da plan proračuna na 4. razini postoji, no da prema njenom osobnom mišljenju on nije od interesa javnosti. No, nažalost, izgleda da ćemo to moći doznati tek nakon provedenog inspekcijskog nadzora povjerenika za informiranje, dok će ovaj slučaj baciti veliku mrlju na proklamiranu transparentnost Grada Pule.

U međuvremenu, molimo da nam dostavite tražene podatke o prijedlozima za proračun, u strojno čitljivom formatu, bilo objavom na službenim stranicama Grada ili podizanjem dokumenta na gorenavedenu poveznicu.

S poštovanjem,
Goran Matić,
Zelena Istra
koordinator projekta "Participativno budžetiranje: građani nadziru
lokalni proračun"

2 privitaka

poštovani gosp. matić,

u prilogu ovim putem ponavljamo dostavu podataka o zahtjevima i
prijedlozima pojedinih udruga, odnosno o provedenim raspravama
na javnim tribinama po mjesnim odborima na Proračun Grada Pule za 2016.
godinu, za koje navodite da ih niste primili.

       

Naime, ti podaci su priloženi uz gornji dopis kojim smo se očitovali
povodom vašeg zahtjeva za dopunu informacije.
Uz ponovnu dostavu podataka, upućujemo vas na poveznicu web stranice grada
pule gdje možete vršiti uvid u
javno objavljeni dokument Proračuna Grada Pule za 2016. godinu:

 [1]http://www.pula.hr/uprava/rad-gradske-up...

Također, na službenoj internetskoj stranici [2]www.pula.hr Grad Pula
transparentno, sukladno zakonu objavljuje sve opće akte i financijske
dokumente,
te isto tako i u "Službenim novinama Grada Pule" .( Proračun je objavljen
u Sl.n.broju 16/2015. -uvid moguć na web stranici).

U vezi vaših primjedbi i sumnji "da grad ne vodi transparentno evidencije
o planiranju i trošenju proračunskih sredstava te u vezi primjedbi
da vam je pročelnica financija "potvrdila da plan proračuna na 4. razini
postoji, no da prema njenom osobnom mišljenju
on nije od interesa javnosti", želimo vas demantirati, budući Upravni
odjel za financije poslove iz svoje nadležnosti obavlja u skladu sa
zakonom.
Dokument Proračuna Grada Pule za 2016. godine na razini podskupine
(3.razina) na način kako vam je dostavljen, kao i ostali financijski
dokumenti,
evidencije i dr. izrađeni su i doneseni u proceduri utvrđenoj Zakonom o
proračunu te sukladno drugim važećim zakonskim i podzakonskim propisima
Republike Hrvatske i općim aktima Grada Pule i javno dostupni na
internetskoj stranici grada.
Za napomenuti je da se u Gradu Puli redovno provode godišnje revizije i
druge kontrole poslovanja od strane nadležnih tijela te nikada nije bilo
primjedbi u tom pogledu, a kada govorimo o Gradskom proračunu, o gradskim
financijama i procedurama donošenja financijskih akata ispituju se
mišljenja građana, akti se redovno objavljuju. Izvršna vlast i upravna
tijela Grada se vjerodostojno, dosljedno i vrlo odgovorno odnose prema
proračunskim sredstvima i građanima ovoga Grada, a transparentnost i
javnost rada gradske uprave višestruko je procjenjivana i nagrađivana i to
su činjenice.

Dakle, smatrajući da smo vam u cijelosti pružili tražene informacije
dostavom istih dana 3.veljače 2016 (Klasa:021-05/16-01/4,
URBR:2168/01-02-01-0243-16-3 ), te dana 17.03.2016. (Klasa:021-05/16-01/4
URBR:2168/01-01-02-0206-16-9) po vašem zahtjevu za dopunu i ispravak
informacije i ovim e-mailom, za druga pitanja stojimo na raspolaganju.

s poštovanjem
službenik za informiranje

Goran Matić To Eva Barbir
<[ZPPI #987 email]> <[e-mail adresa]>
cc
18.03.2016 09:12 Subject Re: Otpremanje:
UDRUGA ZELENA ISTRA,
021-05/16-01/4,
pravo na pristup
informacijama,
Dostava dopune
informacije za
Gorana Matića

     Za: Eva Barbir
   
    Za: Eva Barbir
   
    Poštovana,
   
    nismo zaprimili tabelarni prikaz prijedlog koji navodite. Adresa na
    koju ih možete poslati je Udruga Zelena Istra, Gajeva 3, 52 100
    Pula. No umjesto bespotrebnog trošenja papira, kao i mogućnosti
    analize i ponovne uporabe podataka, preferirali bismo elektronsku
    verziju, koju možete postaviti na slijedećem linku:
    [3]https://www.dropbox.com/request/VcINTfgy...
   
    Što se tiče traženih proračunskih dokumenata, vjerujem da kao
    službenica za informiranje vrlo dobro znate da "čitljivo" i
    "strojno čitljivo" nije isto. Ukoliko smo dobro razumjeli, u
    odgovoru tvrdite da Grad Pula ne posjeduje navedene podatke,
    odnosno ne vodi evidenciju o planiranju/trošenju proračunskih
    sredstava na razini odjeljaka/osnovnih računa? Teško nam je
    vjerovati da je tome tako, s obzirom da bi to predstavljalo primjer
    skandalozne neodgovornosti prema javnim sredstvima, a uostalom i
    pročelnica za financije i opću upravu je u više navrata potvrdila
    da plan proračuna na 4. razini postoji, no da prema njenom osobnom
    mišljenju on nije od interesa javnosti. No, nažalost, izgleda da
    ćemo to moći doznati tek nakon provedenog inspekcijskog nadzora
    povjerenika za informiranje, dok će ovaj slučaj baciti veliku mrlju
    na proklamiranu transparentnost Grada Pule.
   
    U međuvremenu, molimo da nam dostavite tražene podatke o
    prijedlozima za proračun, u strojno čitljivom formatu, bilo objavom
    na službenim stranicama Grada ili podizanjem dokumenta na
    gorenavedenu poveznicu.
   
    S poštovanjem,
    Goran Matić,
    Zelena Istra
    koordinator projekta "Participativno budžetiranje: građani nadziru
    lokalni proračun"
   
   

prikazati citirane dijelove

Za: Grad Pula

Poštovani,

zahvaljujem na poslanim dokumentima. Da isti uistinu nisu bili zaprimljeni možete provjeriti i sami, budući je komunikacija putem imamopravoznati.org servisa javna : http://imamopravoznati.org/request/prora...

Također, nigdje i nikad nisam ustvrdio da Odjel za financije i opću upravu posluje nezakonito, kao što insinuirate, niti da je neobjavljivanje 4. i 5. razine proračuna kršenje zakona. No poštivanje zakonskog minimuma nije "transparentnost", pogotovo kada se uporno odbija dostaviti dokument o raspolaganju javnim sredstvima. Podsjetio bih Vas još samo kako je visoki plasman na GONG-ovom Lotus 2014 istraživanju postignut dijelom i zahvaljujući činjenici kako je 2014. godine Grad Pula objavio plan proračuna na 4.razini, što je bio i jedan od indikatora istraživanja, a što se sada uporno odbija učiniti.

U skladu s time, nažalost, moram konstatirati kako niste "u cijelosti pružili tražene informacije" te ćemo se, u svrhu osiguravanja prava javnosti na uvid u trošenje javnih sredstava, morati obratiti nadležnim tijelima.

S poštovanjem,
Goran Matić
Zelena Istra
koordinator projekta "Participativno budžetiranje: građani nadziru lokalni proračun"