Protuzakonito odbacivanje otpada građevinske tvrtke Maloižanin d.o.o.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Grad Zadar

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Pišemo Vam u vezi otpada građevinske tvrtke Maloižanin d.o.o. koji je odbačen u na zemljišnoj čestici č.z. 669/230 k.o. Mali Iž.
Vlasniku spomenute tvrtke i vlasniku dijela nekretnine na kojoj se nalazi otpad gosp. Ratku Rokovu je komunalni redar gosp. Dragan Kurtin, nakon utvrđenja kršenja zakona (poslije sedamnaest mjeseci pisanja i ponovljenog očevida) konačno naredio uklanjanje otpada, da bi nas nakon par tjedana isti redar obavijestio o poništenju rješenja i vračanja predmeta na ponovno rješavanje zbog kratkog roka izvršenja i količine otpada.

Molimo za objašnjenje po kojem je kriteriju uvažena žalba gosp. Ratka Rokova, kako je utvrđeno da je količina otpada prevelika za rok izvršenja uklanjanja od 20 dana?
Kritična količina otpada potvrđuje činjenicu da se radi o građevinskom otpadu tvrtke Maloižanin d.o.o. koji je u toj količini mogao biti odbačen samo koristeći tešku mehanizaciju.
Na kojoj osnovi je procijenjeno da ista mehanizacija nije dostatna za uklanjanje otpada u propisanom roku?

Molimo za objašnjenje kako je moguće da državna institucija koja je zadužena za zaštitu okoliša, sramotno odugovlači već 17 (sedamnaest) mjeseci sa rješenjem uklanjanja ilegalnog otpada. Zašto se već sedamnaest mjeseci pogoduje privatnom interesu tj. tvrtki Maloižanin d.o.o. na štetu okoliša i zdravlja mještana?

Kada će protuzakoniti građevinski otpad biti uklonjen sa č.z. 669/230 k.o. Mali Iž?

S poštovanjem,

Mještani Iža

Ivana Dadic, Grad Zadar

Poštovani,
Prosljeđujemo odgovor UO za komunalne djelatnosti:

Rješenjem Zadarske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove poništeno je rješenje komunalnog redara, kojem je naloženo uklanjanje nepropisnog otpada vlasniku nekretnine č.z. 669/230 k.o. Mali Iž te je predmet vraćen na ponovno rješavanje. Drugostupanjsko tijelo ocijenilo je žalbu vlasnika nekretnine osnovanu te je dalo uputu prvostupanjskom tijelu da u ponovljenom postupku odredi odgovarajući rok za uklanjanje otpada, od šest mjeseci budući da rok od 20 dana ne može biti odgovarajući niti primjeren za naloženu radnju. Svoj stav drugostupanjsko tijelo temelji na činjenicama da se otpad nalazi na otoku na lokaciji na kojoj je povezanost s kopnom vrlo loša te nepredvidivosti situacije uzrokovane epidemijom koronavirusom. U ponovljenom postupku komunalni redar je donio novo rješenje u kojem je postupao sukladno uputi drugostupanjskog tijela.

S poštovanjem,
Ivana Dadić
voditeljica odsjeka za informiranje i odnose s građanstvom

Grad Zadar
Ured gradonačelnika
Narodni trg 1
23 000 Zadar

Tel: + 385 23 208 173
Mob: + 385 99 312 1075
www.grad-zadar.hr
[e-mail adresa]

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org