Za: HŽ Infrastruktura

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Grad Zabok navodi kako je u planu punkt za besplatnu pitku vodu kod novog pothodnika (https://imamopravoznati.org/request/stan...). Molimo odgovor, gdje i kada se taj punkt namjerava staviti u funkciju?

S poštovanjem,

Pokreni Zabok

HŽ Infrastruktura

1 privitaka

Cijenjeni,

 

HŽ Infrastruktura d.o.o. u sklopu projekta modernizacije i elektrifikacije
pruge Zaprešić - Zabok ne planira postaviti punkt za besplatnu pitku vodu.
U pothodniku će biti sanitarni čvorovi.

 

S poštovanjem,

 

Korporativne komunikacije

HŽ Infrastruktura d.o.o.

Branimirova 27, Zagreb

E-adresa: [1][e-mail adresa]

[2]www.hzinfra.hr

 

 

 

 

prikazati citirane dijelove