raspolaganje Proračunskom zalihom

Pisani zahtjev podnositelja Duje Prkut za Ministarstvo financija, Zagreb

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Ministarstvo financija, Zagreb trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva predstavku.

Od: Duje Prkut

Za: Vlada Republike Hrvatske

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret proračunske
zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu, koji
je usvojen na sjednici Vlade održanoj 04.05.2016.

S poštovanjem,

Duje Prkut

Spojite s ovim

Od: Ida Ćosić


Attachment Duje Prkut ustupanje obavijest.pdf
81K Download View as HTML


Poštovani,

u privitku, na mjerodavno postupanje, ustupamo zahtjev gospodina Duje Prkuta.

Srdačan pozdrav,

Ida Ćosić
službenica za informiranje Vlade RH

Vlada Republike Hrvatske
Trg sv. Marka 2
10 000 Zagreb

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Administrator Miroslav - komentar ()

Zahtjev je ustupljen Ministarstvu financija

Link to this

Od: Informiranje
Ministarstvo financija, Zagreb

Poštovani,

Ministarstvo financija, Služba za informiranje, zaprimila je dana 9. svibnja 2016. godine zahtjev za pristup informacijama koji je istome tijelu državne uprave ustupila Vlada Republike Hrvatske.

Predmetnim ste zahtjevom zatražili dostavu Prijedloga rješenja o odobrenju sredstava na teret proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu, koji je usvojen na sjednici Vlade, održanoj 4. svibnja 2016. godine.

Upućujemo Vas na javno objavljenu informaciju, dostupnu na mrežnoj stranici Vlade Republike Hrvatske, poveznica: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//Sje...

S poštovanjem,

Služba za informiranje
Ministarstva financija

S poštovanjem

Služba za informiranje
Ministarstva financija

________________________________________
Šalje: Ida Ćosić [[e-mail adresa]]
Poslano: 9. svibanj 2016. 16:13
Prima: Informiranje
Kopija: [ZPPI #1173 email]
Predmet: RE: Zahtjev za pristup informacijama - raspolaganje Proračunskom zalihom

Poštovani,

u privitku, na mjerodavno postupanje, ustupamo zahtjev gospodina Duje Prkuta.

Srdačan pozdrav,

Ida Ćosić
službenica za informiranje Vlade RH

Vlada Republike Hrvatske
Trg sv. Marka 2
10 000 Zagreb

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Duje Prkut

Za: Informiranje

Poštovani,

Zahvaljujem Vam se na brzom odgovoru te dostavi poveznice na kojoj
se nalaze povezane informacije.

Ovim putem skrećem pažnju da je dostavljena poveznica na dokument
koji nije zatražen putem zahtjeva za pravom na pristup
informacijama. Naime, zatražen je dokument "Prijedlog rješenja o
odobrenju sredstava na teret proračunske zalihe Državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2016. godinu", dok se na poveznici nalazi
"Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe za ožujak
2016.". Dakle, radi se o posve različitim dokumentima, te smatram
kako tijelo javne vlasti u ovom slučaju nije adekvatno postupilo
prilikom odlučivanja o ustupljenom zahtjevu.

Ovim putem Vas molim da moj zahtjev za pravom na pristup
informacijama još jednom razmotrite, te postupite u skladu sa
zakonskim odredbama koje reguliraju pristup javnosti klasificiranim
informacijama.

S poštovanjem,

Duje Prkut

Spojite s ovim

Od: Informiranje
Ministarstvo financija, Zagreb

MINISTARSTVO FINANCIJA
KLASA: 032-01/16-01/52
URBROJ: 513-03-05-16-5
Zagreb, 25. svibnja 2016.

DUJE PRKUT
e-mail: [ZPPI #1173 email]

PREDMET: Pravo na pristup informacijama
- obavijest, daje se

Ministarstvo financija, Služba za informiranje, zaprimila je dana 9. svibnja 2016. godine Vaš zahtjev za pristup informacijama koji je istome tijelu državne uprave ustupila Vlada Republike Hrvatske.

Predmetnim ste zahtjevom zatražili dostavu Prijedloga rješenja o odobrenju sredstava na teret proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu koji je usvojen na sjednici Vlade održanoj 4. svibnja 2016. godine.

Sukladno odredbi članka 22. Zakona o pravu na pristup informaciji (Narodne novine br. 25/13 i 85/15), obavještavamo Vas da Ministarstvo financija produžuje rok za ostvarivanje prava na pristup informaciji jer je tijelo javne vlasti dužno provesti test razmjernosti i javnog interesa, sukladno odredbama Zakona.

S poštovanjem,

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
Marina Mikulić Boss

DOSTAVITI:
1. Naslovu
2. Pismohrana, ovdje

Spojite s ovim

Od: Duje Prkut

Za: Informiranje

Poštovani,

Zahvaljujem na obavijesti.

S poštovanjem,

Duje Prkut

Spojite s ovim

Od: Duje Prkut

Za: Informiranje

Poštovana,

Budući je istekao rok za dostavu rješenja zahtjeva za pravom na
pristup informacijama, molim Vas da me obavijestite hoćete li mi i
kada dostaviti rješenje. ističem da ću, ukoliko na ovaj upit ne
dobijem odgovor, pokrenuti postupak pred Povjerenicom za
informiranje zbog šutnje uprave i probijanje rokova za dostavu
rješenja.

S poštovanjem,

Duje Prkut

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo financija, Zagreb može: