Registar certifikata (otvaranje baze podataka)

Miroslav Schlossberg je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo gospodarstva

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve informacije prepoznate u Registar certifikata. Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je nekomercijalna.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg

Poštovani Ministarstvo gospodarstva,

Ljubazno vas molim da odgovorom potvrdite primitak ovog zahtjeva.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

info, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Poštovani gospodine Schlossberg,

Dostavljamo Vam tražene informacije.

Baze podataka Registra certifikata su na sljedećim linkovima;

1) Izvadak iz Registra obnovljenih certifikata u području javne nabave izdanih u razdoblju 2007.-2011. godina temeljem ranije važeće Uredbe o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe u području javne nabave (NN 43/2009) možete naći http://www.javnanabava.hr/userdocsimages...

2) Izvadak iz Registra certifikata u području javne nabave izdanih ili obnovljenih nakon 13. siječnja 2012. godine sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012) sa statusom na dan 30. rujna 2015. godine možete naći http://www.javnanabava.hr/userdocsimages...

Također, u Upravi za trgovinu i unutarnje tržište, Odjel za oružje i dozvole izdan je jedan certifikat na linku http://www.mingo.hr/page/kontrola-izvoza....

S poštovanjem,

Ministarstvo gospodarstva
Samostalni odjel za odnose sjavnošću

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Poštovani info,

Za: Ministarstvo gospodarstva

Ljubazno vas molim da zaprimite i potvrdite primitak ovog

ZAHTJEVA ZA DOPUNI ILI ISPRAVAK INFORMACIJA

Dana Listopad 29, 2015 podnio/la sam zahtjev za pristup informaciji
gore navedenom tijelu javne vlasti sukladno članku 18. stavku 1.
Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kojim sam
zatražio dostavu informacije:

"Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve
informacije prepoznate u Registar certifikata. Također želio bih
vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup
informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze
podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan
Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje
ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka
data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih vas
zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu
otvorenih podataka.
Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna."

Budući da sam dana Studeni 6, 2015 zaprimio informaciju koja nije
ona koju sam zatražio - tijelo nije dostavilo rjesenje o ponovnoj uporabi informacija, molim da mi se sukladno odredbi članka 24.
stavka 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama dostavi
dopuna odnosno ispravak sljedećih informacija:

U vasem odgovoru 6. studenog, dali ste objasnjenje:

"Također, u Upravi za trgovinu i unutarnje tržište, Odjel za oružje i dozvole izdan je jedan certifikat na linku http://www.mingo.hr/page/kontrola-izvoza...

Na zadnjem navedenom linku nisam uspio pronaci "jedan certifikat" kako ste naveli. Molim vas ispravak informacije.

Niste pruzili odgovor na trazenu informaciju:
- "zamolio bih vas da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka."

Način pristupa informaciji:
- na drugi prikladan način (elektronskim putem).

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

info, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Poštovani gospodine Schlossberg ,

Budući smo Vam i u prvom odgovoru poslali točne tražene informacije, ponavljamo dio odgovora.

Naime, link na kojem se nalaze podaci o izdanom certifikatu je http://www.mingo.hr/page/kategorija/kont...

Dakle, podaci o izdanom certifikatu su:

Popis certificiranih tvrtki u Republici Hrvatskoj ŠESTAN BUSCH D.O.O. PRELOG, Industrijska zona 3, MB: 1063103; OIB 03410818430; MG-CERT Certificate No.HR001

S poštovanjem,

Ministarstvo gospodarstva
Samostalni odjel za odnose s javnošću

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Poštovani info,

Ispricavam se ako ranije niste razumjeli moj zahtjev.

Pod "Registar certifikata" mislim na "Registar certifikata u području javne nabave".
Vi ste poslali link na stranicu vezano uz oruzja...

Da pojasnim vezu na Registar certifikata:

Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 006/2012)

http://www.digured.hr/cadial/searchdoc.p...

Registar certifikata u području javne nabave

Članak 9.

(1) U svrhu službene evidencije osoba koje posjeduju važeći certifikat, središnje tijelo za javnu nabavu vodi zbirku podataka o izdanim i obnovljenim certifikatima u obliku Registra certifikata u području javne nabave (dalje u tekstu: Registar certifikata).

(2) Registar certifikata za svaki izdani i obnovljeni certifikat sadrži najmanje sljedeće:

1. ime i prezime, OIB, datum rođenja osobe kojoj je izdan ili obnovljen certifikat;

2. klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj i datum izdavanja ili obnavljanja certifikata;

3. datum početka i datum isteka valjanosti certifikata;

4. mjesto zaposlenja osobe kojoj je izdan ili obnovljen certifikat u trenutku njegova izdavanja ili obnavljanja, ako je poznato;

5. podatke o završenom Programu izobrazbe u području javne nabave (nositelj, mjesto i vrijeme održavanja), ako je primjenjivo;

6. podatke o pisanom ispitu (mjesto i vrijeme održavanja, broj mogućih i ostvarenih bodova), ako je primjenjivo;

7. podatke o završenim programima usavršavanja (nositelj, mjesto i datum održavanja, trajanje u nastavnim satima), ako je primjenjivo;

(3) Središnje tijelo za javnu nabavu na Portalu javne nabave objavljuje i kvartalno ažurira javni izvadak iz Registra certifikata koji sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. ime i prezime osobe koja posjeduje važeći certifikat;

2. klasifikacijsku oznaku i urudžbeni broj važećeg certifikata;

3. datum početka i datum isteka valjanosti certifikata;

4. mjesto zaposlenja osobe koja posjeduje važeći certifikat u trenutku njegova izdavanja ili obnavljanja, ako je poznato.

(4) U svrhu provedbe žalbenog postupka pristup Registru certifikata ima i Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave.

Naravno, ja kao gradjanin ne znam sto registar sadrzi dok ga ne vidim, no podrazumijeva se da Vi prije slanja uklonite podatke koji se smatraju tajnim podacima sukladno Zakonu o zastiti osobnih podataka, te kako je navedeno u ZPPI-ju: Javnost rada, Članak 12, stavak (2).

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

info, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Poštovani gospodine Schlossberg,

Kako iz Vaših ranijih upita nije bilo razvidno koje Registre certifikata tražite poslali smo Vam sve koje posjeduje Ministarstvo gospodarstva.

Budući ste u posljednjem upitu naveli koje konkretno Registre tražite, a radi se o Registru certifikata u području javne nabave, dostavljamo Vam ponovljeni odgovor vezan samo uz tražene podatke.

Naime na sljedećim linkovima se nalaze izvadci iz Registra certifikata koji sadrže one podatke koji sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 130/11, 106/12) mogu biti javno objavljeni.

1) Izvadak iz Registra obnovljenih certifikata u području javne nabave izdanih u razdoblju 2007.-2011. godina temeljem ranije važeće Uredbe o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe u području javne nabave (NN 43/2009) možete naći http://www.javnanabava.hr/userdocsimages...

2) Izvadak iz Registra certifikata u području javne nabave izdanih ili obnovljenih nakon 13. siječnja 2012. godine sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012) sa statusom na dan 30. rujna 2015. godine možete naći http://www.javnanabava.hr/userdocsimages...

S poštovanjem,

Ministarstvo gospodarstva
Samostalni odjel za odnose s javnošću

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Poštovani info,

Odlicno! Hvala vam na poslanim linkovima gdje su vec objavljene datoteke koje sam trazio.

Drugi dio mog zahtjeva odnosi se na objavljene informacije na data.gov.hr - jer je to vasa zakonska obaveza. Mozete li mi poslati link na data.gov.hr katalogu otvorenih podataka gdje ste objavili te datoteke?

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

info, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Poštovani,

Tražene informacije su objavljene na dana.gov.hr u siječnju ove godine, a nalaze se na sljedećim linkovima.

https://data.gov.hr/dataset/registar-cer...

https://data.gov.hr/dataset/pojedinacni-...

Nadamo sa da smo Vam sada sve pojasnili te dostavili sve tražene informacije.

S poštovanjem,

Ministarstvo gospodarstva
Samostalni odjel za odnose s javnošću

prikazati citirane dijelove