Registar djelatnika u zdravstvu (otvaranje baze podataka)

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Zahtjev je odbijen od strane Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb.

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv i xls)
Registar djelatnika u zdravstvu koji vodi i ažurira HZJZ. Također
želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu
na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti
ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te
Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (URL:
https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem
Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana,
te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup
podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Dana 16.11.2015. izjavljena je zalba za sutnju andministracije Povjereniku za informiranje.

Link to this

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Zaprimljen je odgovor HZJZ-a povodom moje zalbe radi ogluhe tijela na moj zahtjev.

Ur. broj 80-794/1-16
11. travnja 2016.

U obrazlozenju naslovljenom za Povjerenika za informiranje, HZJZ objasnjava razloge ogluhe:

HZJZ vodi Registar zdravstvenih djelatnika temeljem clanka 100. Zakona o zdravstvenoj zastiti i to za potrebe nadleznog Ministarstva zdravlja te drzavnog osiguravatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Registar se temelji na Istrazivanju o ljudskim resoursima u zdravstvu navedenim pod brojem 1.05-I-1 i odredenom Godisnjim provedbenim planom statistickih aktivnosti za 2015. godinu (NN 21/2015) kojeg svake godine donosi Hrvatski sabor i koji podlijeze propisima Zakona o sluzbenoj statistici (NN 12/13 - procisceni tekst).

Sukladno glavi IX Povjerljivost i zastita statistickih podataka Zakona o sluzbenoj statistici podaci prikupljeni za potrebe sluzbene statistike mogu se koristiti iskljucivo u statisticke svrhe i iskazuju se u zbirnom (agregiranom) obliku i isti su okarakterizirani kao povjerljivi podaci.

Nacelo statisticke povjerljivosti podrazumijeva zastitu povjerljivih podataka koji se odnose na individualnu statisticku jedinicu, koji se prikazuju izravno za statisticke svrhe ili neizravno iz administrativnih ili drugih izvora ukljucuje zabranu koristenja prikupljenih statistickih podataka za nestatisticke svrhe te njihovo nezakonito otkrivanje.

...

Iz razloga sto su podnositelju zahtjeva na slicne zahtjeve vec dostavljani odgovori, HZJZ nije odgovorio na postavljeni zahtjev.

Link to this

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Zaprimljeno je Rjesenje HZJZ-a postanskim putem.

Ur. broj 80-1386/1-16
18. srpnja 2016.

U obrazlozenju HZJZ objasnjava razlog odbijanja pristupa informaciji, te navodi da je u postupku (ne pise kojem) utvrđeno:

da je trazena informacija Zakonom o sluzbenoj statistici (NN 103/03, 79/09 i 59/12), a veznao uz Godisnji provedbeni plan statistickih istrazivanja (NN 21/15) proglasena tajnim podatkom, odnosno podaci prikupljeni za potrebe sluzbene statistike mogu se koristiti iskljucivo u statisticke svrhe i iskazuju se u zbirnom (agregiranom) obliku i okarakterizirani su kao povjerljiv podatak (Glava IX Zakona o sluzbenoj statistici).

Nadalje navode kako je navedeni registar dio statistickog istrazivanja pod brojem 1.05 - Zdravstvo i sigurnost ciji nositelj statistickog istrazivanja je HZJZ isti obveznik primjene Zakona o sluzbenoj statistici.

Takodjer navode da su podaci koji su dostupni za javnost objavljeni u Ljetopisu statistickih istrazivanja koji su dostupni na web stranici Zavoda www.hzjz.hr. (Ali ne navode tocnu putanju do mjesta gdje se mogu pronaci navedeni ljetopisi...)

HZJZ u bitnome navodi kako oni Registar zdravstvenih djelatnika vode za potrebe Ministarstva zdravlja i drzavnog osiguravajuceg zavoda i navedeni registar nije javni registar.

Link to this

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Danas je putem tijela Povjereniku za informiranje dostavljena zalba protiv rjesenja o odbijanju pristupa informacijama.

Link to this

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Postanskim putem zaprimljen je na znanje dopis naslovljen na Povjerenika za informiranje.

Veza UP/II-008-07/16-01/119
Urbroj 401-01/21-16-01

U bitnome tijelo objasnjava da je u postupku utvrdjeno da je trazena informacija tajni podatak temeljem Zakona o drzavnoj statistici.

Link to this

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Dana 7.7.2017. zaprimio sam rjesenje Povjerenika za informiranje:

Klasa UP/II-008-07/16-01/410
Urbroj 401-01/05-17-4
Zagreb, 4.7.2017

1. Ponistava se rjesenje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, urbroj 80-1386/1-16 od 18.7.2016. godine

2. Predmet se dostavlja prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak.

Link to this

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, koristeći novu kontakt adresu.

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Postovani HZJZ,

Temeljem Rjesenja zaprimljenog od Povjerenice klasa
UP/II-008-07/16-01/410, urbroj 401-01/05-17-4 , od 4.7.2017,
dostavljam vam predmet na ponovni postupak.

1. Ponistava se rjesenje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,
urbroj 80-1386/1-16 od 18.7.2016. godine

2. Predmet se dostavlja prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak.

Podsjecam da je zakonski rok za odgovor 15 dana, te vam molim
odgovor u zakonskom roku kako je ovaj predmet u postupku od
25.10.2015. Od tada je proslo 626 dana!

Trazenu informaciju dostavite elektronskim putem ovdje na email.
Ljubazno vas molim da svaki zahtjev tretirate odvojeno.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg


Attachment schlossberg registar zaposlenika Redacted.pdf
5.1M Download View as HTML

Attachment scan0083 Redacted.pdf
813K Download View as HTML


Postovana gdo. Kostic,
Zaprimio sam vas email na svoj privatni email a ne na adresu putem koje
sam slao zahtjev ([1][ZPPI #856 email]).
Molim vas da ubuduce vase odgovore dostavljate na isti email putem kojeg
ste zaprimili zahtjev jer se moze dogoditi da ne zaprimim email ako
dostavite vase rjesenje/dopis na krivu adresu.
Takodjer vas molim da prilikom dostave informacija digitalno da uklonite
osobne podatke (prekrijte) prije skeniranja kao sto je to ucinjeno u
dokumentima u prilogu.
Imamo pravo znati je platforma putem koje je poslan zahtjev i cijela
konverzacija je javna, ukljucujuci svaki vas odgovor.
Lijep pozdrav,
Miroslav

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg


Attachment scan0084 Redacted.pdf
4.9M Download View as HTML


Postovana gdo. Kostic,
Zaprimio sam vas email na svoj privatni email a ne na adresu putem koje
sam slao zahtjev ([1][ZPPI #856 email]).
Molim vas da ubuduce vase odgovore dostavljate na isti email putem kojeg
ste zaprimili zahtjev jer se moze dogoditi da ne zaprimim email ako
dostavite vase rjesenje/dopis na krivu adresu.
Takodjer vas molim da prilikom dostave informacija digitalno da uklonite
osobne podatke (prekrijte) prije skeniranja kao sto je to ucinjeno u
dokumentima u prilogu.
Imamo pravo znati je platforma putem koje je poslan zahtjev i cijela
konverzacija je javna, ukljucujuci svaki vas odgovor.
Lijep pozdrav,
Miroslav

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Postanskim putem zaprimio sam dopis tijela javne vlasti (HZJZ) klasa 008-02/17-09/5, urbroj 381-09-90-18-20, od 2. studenog 2018 kojim me obavijestavaju o Rjesenju Povjerenika za informiranje, klasa UP/II-008-07/17-01/988, od 24.10.2018. kojim se ponistava rjesenje HZJZ-a i po tocki 2. odbija se zahtjev od 25.10.2015. za ponovnu uporabu informacija dijelu Registra koji se odnosi na djelatnike u zdravstvu.

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb može: